Τοπικές Ειδήσεις

Πώς θα λειτουργήσει το δικαστήριο την περίοδο των εκλογών

Με πράξη που εξέδωσε η διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ρόδου Πρόεδρος Πρωτοδικών Ρόδου καθορίστηκε ο τρόπος λειτουργίας των δικαστηρίων την περίοδο των εκλογών.
Στην πράξη αναφέρονται τα εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την αναστολή μέρους των εργασιών του Πρωτοδικείου Ρόδου κατά το χρονικό διάστημα από τις 4 Οκτωβρίου έως και τις 11 Οκτωβρίου 2023, με παράταση έως και τις 18 Οκτωβρίου 2023 σε περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών δημοτικών ή περιφερειακών εκλογών σε αυτοδιοικητική Περιφέρεια, κατά τα κατωτέρω ειδικότερα:
Δεν θα διεξαχθούν και αποσύρονται όλες οι υποθέσεις του Τριμελούς και Μονομελούς Πλημμελειοδικείου με ημερομηνία έναρξης της συζήτησής τους κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής, ήτοι από 4.10 ως και και 11.10.2023 και σε περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών δημοτικών ή περιφερειακών εκλογών με παράταση έως και 18.10.2023. Οι αποσυρθείσες υποθέσεις θα επαναπροσδιοριστούν αρμοδίως, με επιμέλεια της Εισαγγελίας. Οι ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής, ήτοι πριν τις 04.10.2023 και δεν θα περατωθούν την ίδια ημέρα, συνεχίζονται μετά την ημερομηνία λήξης της αναστολής, ήτοι μετά τις 11.10.2023 ή τις 18.10.2023 σε περίπτωση παράτασης, όπως τα ανωτέρω ορίζονται στη με αριθμό πρωτ. οικ. 46339 οικ./22.9.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Δεν θα εκφωνηθούν και αποσύρονται όλες οι πολιτικές υποθέσεις, που έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής, ήτοι από 4.10.2023 ως και 11.10.2023 και σε περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών δημοτικών ή περιφερειακών εκλογών με παράταση έως και 18.10.2023, ιδίως οι πολιτικές υποθέσεις που έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου κατά τη δικάσιμο της 5.10.2023, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (μεταβατική έδρα Καρπάθου) κατά τις δικασίμους της 09.10 και 10.10.2023 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων και εφέσεων ασφαλιστικών μέτρων, τακτικής διαδικασίας, ειδικής διαδικασίας και εκούσιας δικαιοδοσίας) κατά τη δικάσιμο της 10.10.2023 και σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (τακτική διαδικασία και διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) κατά τη δικάσιμο της 12.10.2023 και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (ειδική διαδικασία) κατά τη δικάσιμο της 17.10.2023. Σε όσες υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων έχουν χορηγηθεί προσωρινές διαταγές και έχουν ισχύ μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης στις αμέσως προηγούμενες δικασίμους ή υπό τον όρο συζήτησης της υπόθεσης στις άνω δικασίμους, αυτές παρατείνονται αυτοδίκαια μέχρι τη συζήτηση των υποθέσεων στη νέα δικάσιμο.
Οι υποθέσεις που θα αποσυρθούν θα προσδιοριστούν οίκοθεν σε εύλογο χρόνο με πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Ρόδου. Η εγγραφή των υποθέσεων στο οικείο πινάκιο/έκθεμα θα γίνει με επιμέλεια της γραμματείας και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθρο 260 παρ.4 ΚΠολΔ). Θα γνωστοποιηθεί η νέα δικάσιμος για κάθε υπόθεση με ανάρτηση της πράξης στην ιστοσελίδα του ΔΣΡ (dsrnet.gr). Για τις υποθέσεις της νέας τακτικής θα βγει νέα πράξη για κάθε υπόθεση με ορισμό δικασίμου και εισηγητή.
Θα εκδικάζονται κανονικά από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας α) οι προσωρινές διαταγές κάθε ημέρας και β) οι εξαλείψεις προσημείωσης υποθήκης.
Υποθέσεις που αφορούν στην αυτόφωρη διαδικασία (Μονομελούς ή Τριμελούς Πλημμελειοδικείου) θα εισάγονται και θα εκδικάζονται από το αρμόδιο Δικαστήριο μέχρι ώρα 14.00.
Ως προς τη λειτουργία της Γραμματείας του Πρωτοδικείου και με δεδομένη την απασχόληση του συνόλου των δικαστικών υπαλλήλων ως δικαστικών αντιπροσώπων ή/και ως μελών των εκλογικών συνεργείων, κατά τα ίδια ως άνω χρονικά διαστήματα που αφορά η αναστολή:
α) Το Πολιτικό Τμήμα της Γραμματείας του Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου θα παραλαμβάνει κανονικά δικόγραφα προτάσεων και προσθήκης-αντίκρουσης της νέας τακτικής διαδικασίας, μόνο όσων η προθεσμία κατάθεσης λήγει εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής.
β) Οι Γραμματείς έδρας πολιτικών υποθέσεων θα παραλαμβάνουν κανονικά τα δικόγραφα των προτάσεων ή/και προσθήκης-αντίκρουσης των διαδίκων μόνο για όσες υποθέσεις συζητηθούν ως και τις 3.10.2023.
γ) Κατάθεση εισαγωγικών δικογράφων (και διαταγών πληρωμής) στο χρονικό διάστημα της αναστολής θα γίνεται μόvo σε περίπτωση παραγραφής ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν εγκρίσεως του Προέδρου Υπηρεσίας.
δ) Θα γίνεται δεκτή η κατάθεση αποκλειστικά και μόνο ένδικων μέσων, των οποίων η καταληκτική προθεσμία εντοπίζεται εντός του διαστήματος αναστολής.
ε) Αιτήσεις για νομική βοήθεια, πιστοποιητικά και λοιπές αιτήσεις, θα κατατίθενται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν έγκρισης του Προέδρου Υπηρεσίας.
στ) Το Τμήμα Δημοσίευσης Πολιτικών Αποφάσεων θα λειτουργεί κανονικά για τη δημοσίευση πολιτικών αποφάσεων.
Εξαιρετικά, την Παρασκευή 6.10.2023 και σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών την Παρασκευή 13.10.2023 οι σχετικές υπηρεσίες με Γραμματέα του Πρωτοδικείου θα παρέχονται μέχρι τις 12:00 και τη Δευτέρα 9.10.2023 και σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών τη Δευτέρα 16.10.2023, από τις 12:00 ως και τις 14:30.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα Ειρηνοδικεία Ρόδου και Καρπάθου, καθώς και για το Πταισματοδικείο Ρόδου, που υπάγονται στην περιφέρεια του παρόντος Πρωτοδικείου.
Ρόδος, 2 Οκτωβρίου 2023
Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ρόδου
Άρτεμις Τσολάκη
Πρόεδρος Πρωτοδικών»

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου