Τοπικές Ειδήσεις

Γεώργιος Μπακίρης: Ανάπλαση της παραλιακής ζώνης Αφάντου

Οι αποφάσεις του ΔΣ του Ενιαίου Δήμου Ρόδου, του ΠΣ ΠΝΑΙ και το ΓΠΣ Αφάντου προβλέπουν την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης Αφάντου στο πλαίσιο της επένδυσης του Γκόλφ Αφάντου.

 

Στην συνεδρίαση της 21ης Ιουνίου 2022 το Συμβούλιο της Κοινότητας Αφάντου με ομόφωνη απόφαση (Αριθ. Πρακτικού: 4ο/2022, Αριθ. Απόφασης 2η/2022, ΑΔΑ: Ψ7ΨΞΩ1Ρ-ΒΞ6) προτείνει την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου μέσω της επέκτασης του υφιστάμενου πεζόδρομου-ποδηλατοδρόμου κατά μήκος της παραλίας από τις κτηριακές εγκαταστάσεις του Γκόλφ έως την Θεοτόκο και το λιμανάκι του Αγ. Νικολάου στα Κολύμπια.

 

Το σκεπτικό της απόφασης βασίζεται και εναρμονίζεται πλήρως με το σκεπτικό των προηγούμενων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του ενιαίου Δήμου Ρόδου αλλά και του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΝΑΙ στο πλαίσιο των γνωμοδοτήσεων τους για την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) «Αφάντου Ρόδου», καθώς και με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ενιαίου Δήμου Ρόδου για την Γνωμοδότηση – Έγκριση Μελέτης για την Σύνταξη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) πρώην Δήμου Αφάντου.

 

Αποφάσεις Ενιαίου Δήμου Ρόδου:

 

1.Αριθ. Απόφασης : 155/15-3-2013, Αριθ. Πρακτικού: 11/15-3-2013, ΑΔΑ:ΒΕΑΞΩ1Ρ-ΦΑΩ

ΘΕΜΑ 3.1: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Αφάντου Ρόδου.

 

2.Αριθ. Απόφασης : 563/30-8-2013, Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013, ΑΔΑ:ΒΛ9ΒΩ1Ρ-5ΧΜ

ΘΕΜΑ 4ο: Γνωμοδότηση του Δήμου Ρόδου επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Αφάντου Ρόδου.

 

3.Αριθ. Απόφασης : 339/15-4-2014, Αριθ. Πρακτικού: 8/15-4-2014, ΑΔΑ:ΒΙΦΓΩ1Ρ-ΖΔΨ

ΘΕΜΑ 4.4: Γνωμοδότηση – Έγκριση Μελέτης: «Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ∆. Αφάντου»

 

Συγκεκριμένα:

 

1.Το Δημοτικό Συμβούλιο του Ενιαίου Δήμου Ρόδου σε συνεδρίαση στις 30/08/2013 (Αριθ. Απόφασης: 563/30-8-2013, Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013, ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΩ1Ρ-5ΧΜ ) με ΘΕΜΑ 4ο: «Γνωμοδότηση του Δήμου Ρόδου επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Αφάντου Ρόδου.» αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

Εισηγείται την τροποποίηση της «επικαιροποιημένης «ΣΜΠΕ Αφάντου» και του αντίστοιχου «ΕΣΧΑΔΑ» για την αξιοποίηση της περιοχής του γκολφ Αφάντου Ρόδου, ως εξής:

3. Να εξασφαλιστεί η ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση του κοινού στην παραλία καθ’ όλο το μήκος της με διατήρηση του υφιστάμενου δρόμου και μετατροπή του σε Πεζόδρομο – Ποδηλατόδρομο ενταγμένο σε ένα ευρύτερο δίκτυο πεζοδρόμων ποδηλατοδρόμων και «ήπιων μέσων μεταφοράς», με την κατάλληλη διαμόρφωσή του, χρήση υλικών, φύτευσης, εξοπλισμού, στάσεων και χώρων αναφοράς, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του ΓΠΣ Αφάντου, την δημιουργία διαδρομής κατά μήκος της παραλίας δημόσιου Μέσου Μαζικής Μεταφοράς με πυκνές στάσεις και συχνή δρομολόγηση για τη σύνδεση των χώρων

προσπέλασης- στάθμευσης των οχημάτων. Οι παραπάνω διαμορφώσεις να μήν γίνουν εις βάρος του Αιγιαλού.

4. Εκτός των δύο προσβάσεων από την Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου που προβλέπονται από την μελέτη, προς στην παραλία μέσω των υφιστάμενων κόμβων Καλλιθέας (ισόπεδος σηματοδοτούμενος) και Αφάντου (ανισόπεδος)

4.1 να παραμείνει η δημόσια προσπέλαση από τον κόμβο του γκολφ δημιουργώντας αντίστοιχα ένα δημόσιο χώρο.

4.2 Να διατηρηθούν άλλες δύο ελεύθερες εγκάρσιες προσβάσεις, μεταξύ Τραγανού και ποταμού Πελέμονη, αυτή του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου Γκολφ Αφάντου και αυτή της ασφαλτοστρωμένης οδού Νότια του ποταμού Πλατύρεμα που διασχίζει την έκταση Τουριστικού Δημόσιου κτήματος και οδηγεί στην θάλασσα,

4.3 η κάθετη προσπέλαση προς την παραλία στο τέλος του ακινήτου Γ9(Φωνή της Αμερικής)

4.4 Οι δρόμοι αυτοί πρέπει ασφαλώς να έχουν δημόσιο χαρακτήρα και η βελτίωση των γεωμετρικών του χαρακτηριστικών να γίνει από τον επενδυτή.

5. Σε σχέση με τους ήδη προβλεφθέντες χώρους στάθμευσης, να προσδιορισθεί ότι οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι έκτασης τουλάχιστο 40 στρ για τη δημιουργία 2000 θέσεων στάθμευσης. Επίσης να αναφερθεί ρητά ότι θα είναι δημοσίου ενδιαφέροντος (δηλαδή ελεύθερης στάθμευσης) και καλό θα ήταν να αποδοθούν στο Δήμο. Ο χώρος στάθμευσης στο Γ7 καταλαμβάνει το παραχωρηθέν στο Δήμο ακίνητο και διαμορφώνεται επί των αθλητικών και άλλων εγκαταστάσεων πρέπει να μεταφερθεί στο υπόλοιπο του ακινήτου.

6. Είναι σαφές ότι το Δημόσιο πρέπει να συνδυάζει την επιχειρηματικότητα (αξιοποίηση της περιουσίας του) με το κοινωνικό όφελος. Το όφελος αυτό κατά κύριο λόγο πρέπει να επενδύεται με τον ένα η με τον άλλο τρόπο και στην εξυπηρέτηση των αναγκών των τοπικών κοινωνιών. Επί πλέον πρέπει να επισημάνουμε ότι έχουμε χρέος σαν κοινωνία να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ένα βιώσιμο περιβάλλον και μια «αποθήκη γης» για να τη χρησιμοποιήσουν ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες που τότε θα επικρατούν. Η γη αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη παρά ιδιοκτησίας όλων μας δηλαδή δημόσια γη, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι νομικής φύσεως υποχρέωση για εισφορά σε γη. Η συνθήκη αυτή όπως έχουμε ήδη επισημάνει δεν πληρούται στην παρούσα παρέμβαση, καθότι δεν προβλέπεται κανενός είδους παραχώρηση ανταποδοτικών οφελών στον αντίστοιχο Δήμο. Μη ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο μέρος των εκτάσεων που είναι τώρα προς αξιοποίηση, είναι εκτάσεις που ανήκαν σε πολίτες της περιοχής και που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά από τον ΕΟΤ πριν 40 και πλέον έτη, προκειμένου να ενσωματωθούν στο τότε τουριστικό ακίνητο με σκοπό την αξιοποίησή του, σκοπός που δεν επετεύχθη. Έτσι, σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό θεωρούμε ότι πρέπει να αποδοθεί στο Δήμο έκταση τουλάχιστο 50 στρεμμάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών κοινωνικού εξοπλισμού της περιοχής, ως ελάχιστη κοινωνική προσφορά του δημοσίου προς το δημόσιο συμφέρον, αφού εν προκειμένω δεν προβλέπεται κανενός είδους εισφορά σε γη και χρήμα που θα ίσχυε σε άλλες περιπτώσεις και που βέβαια θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Οι χώροι αυτοί να καθορισθούν σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή.

8. Να εξετασθεί κατά προτεραιότητα η δυνατότητα αξιοποίησης – επανάχρησης των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων πλησίον του γκολφ και ιδιαίτερα του κολυμβητηρίου ολυμπιακών διαστάσεων. Μια τέτοια προοπτική θα προσδώσει προστιθέμενη αξία τόσο στην ίδια την επένδυση όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

10. Να τεθούν προδιαγραφές για την ανάπτυξη των εξυπηρετήσεων της ζώνης αιγιαλού και να προβλεφθεί ότι αυτό θα γίνει σε συνεργασία με το Δήμο. Η ζώνη αυτή πρέπει να προσδιορισθεί σαν «ζώνη ανάπλασης παραλίας» και να διαμορφωθεί κατόπιν συνολικής μελέτης με συνεργασία του Δήμου και του επενδυτικού σχήματος που θα προκύψει. Να αποσαφηνιστούν και να οριοθετηθούν σαφώς οι περιοχές εφαρμογής του προτιμησιακού δικαιώματος χρήσης αιγιαλού παραλίας

12. Κατά τον κτηματολογικό κανονισμό η ζώνη παραλίας είναι δημοσίου ενδιαφέροντος και άνευ κτηματολογικής μερίδας. Κατά την ίδια έννοια και με δεδομένο ότι το Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα δηλαδή η ζώνη παραλίας μεταξύ της οριογραμμής του αιγιαλού και των πλησιέστερων προς τη θάλασσα Κ.Μ. συνιστούσε προγενέστερα παραλία, πρέπει να παραμείνει δημοσίου ενδιαφέροντος και χρήσεως. Έτσι, οι ρυθμίσεις που θα προβλέπονται σ’ αυτό πρέπει να αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των πολιτών στο σύνολό τους και με όρους δημοσίου, δηλαδή απρόσκοπτα και άνευ τιμήματος. Προς αυτή την κατεύθυνση συνεπικουρούν και οι προγενέστερες παρατηρήσεις της Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ. Τα ως άνω πρέπει ρητά να αναφερθούν στο ΕΣΧΑΔΑ

 

3.Το Δημοτικό Συμβούλιο του Ενιαίου Δήμου Ρόδου σε συνεδρίαση στις 15/04/2014 (Αριθ. Απόφασης: 339/15-4-2014, Αριθ. Πρακτικού: 8/15-4-2014, ΑΔΑ:ΒΙΦΓΩ1Ρ-ΖΔΨ) με ΘΕΜΑ 4.4: Γνωμοδότηση – Έγκριση Μελέτης: «Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ∆. Αφάντου» αποφάσισε ομόφωνα: Γνωμοδοτούμε θετικά – εγκρίνουμε τη συνολική Μελέτη «Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (πρώην) ∆ήµου Αφάντου (νυν ∆ηµοτικής Ενότητας Αφάντου)» όπως παρακάτω:

Η οργάνωση των χρήσεων γης και προστασίας του περιβάλλοντος του ∆ήµου Αφάντου καθορίζεται ως εξής:

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Το δίκτυο πεζοδρόµου/ ποδηλατοδρόµου, θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να αποτελέσει κύριο στοιχείο των µεταφορών, χωρίς κενά και διακοπές που συνδέει Κολύµπια – Παραλία – Οικισµός Αφάντου/ µέσω Γκολφ) – Αρχίπολη.

Η άναρχη στάθµευση χαρακτηρίζει και το παραλιακό µέτωπο Αφάντου. Η λύση που έχει δοθεί στο σύστηµα ποδηλατοδρόµων/ πεζοδρόµων, θα πρέπει να επεκταθεί (και ως προς την στάθµευση) και να καταστεί ο παραλιακός δρόµος ουσιαστικός δρόµος ήπιας κυκλοφορίας.

Γεώργιος Εμμ Μπακίρης

Πρόεδρος Συμβουλίου

Κοινότητας Αφάντου

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου