Ρεπορτάζ

Τροποποίηση των προγραμματικών συμβάσεων για την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων

Στην τροποποίηση των προγραμματικών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη, Κατασκευή και Αδεια Ιδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίων στους Λιμένες Δικαιοδοσίας του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.» ως προς τη χρονική τους διάρκεια, προχωρούν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπως αποφασίστηκε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. την Τετάρτη 1η Ιουνίου.
Η παράταση μέχρι το 2024 κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου.
Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. κ. Βασίλης Παπαοικονόμου, έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγησή του σχετικά με την τροποποίηση των προγραμματικών συμβάσεων για την εκτέλεση τον έργου: «Μελέτη, Κατασκευή και Άδεια Ιδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίων στους λιμένες δικαιοδοσίας του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ αναφέροντας μεταξύ άλλων τα εξής:
«Με τις με αριθμό 274/2016 και 318/2016 αποφάσεις ταυ Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. εγκρίθηκαν τα σχέδια των προγραμματικών συμβάσεων σχετικά με την μελέτη και κατασκευή Υδατοδρομίων σε Λιμένες δικαιοδοσίας ταυ Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. και υπεγράφησαν οι σχετικές συμβάσεις μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Με την με αριθμό 169/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση των Προγραμματικών Συμβάσεων σχετικά με την μελέτη και κατασκευή Υδατοδρομίων σε Λιμένες Δικαιοδοσίας τον Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. και υπεγράφησαν οι τροποποιητικές συμβάσεις μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Με έγγραφό της η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ζητά εκ νέου την τροποποίηση των προγραμματικών συμβάσεων ως προς τη χρονική διάρκειά τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου.
Κατόπιν όλων των παραπάνω θα πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 2 των συμβάσεων Π.Σ., σύμφωνα με το σχέδιο τροποποίησης Π.Σ. που έχει είναι όμοιο για όλες τις προγραμματικές συμβάσεις:
Στη Ρόδο σήμερα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ), που εκπροσωπείται από τον περιφερειάρχη κ. Χατζημάρκο Γεώργιο και εδρεύει στη Σύρο
2. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου που εκπροσωπείται από τον πρόεδρο κ. Παπαοικονόμου Βασίλειο και εδρεύει στη Ρόδο έχοντας υπόψη κλπ:
συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής:
Την τροποποίηση του άρθρου 2 – Ισχύς και Διάρκεια και συγκεκριμένα:

ΑΡΘΡΟ 2
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η προγραμματική σύμβαση παρατείνεται έως 31-12-2024.
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 24/07/2017 συναφθείσα Προγραμματική Σύμβαση».
Το Σώμα, μετά την εισήγηση του κ. Β. Παπαοικονόμου ομοφώνως αποφάσισε:
1. Την 2η Τροποποίηση των Προγραμματικών Συμβάσεων όπως αυτές υπεγράφησαν σύμφωνα το σχέδιο που εγκρίθηκε με την σχετική απόφαση του Δ.Σ. τον Δ.Λ.Τ.Ν.Δ..
2. Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο τον Δ.Σ. να υπογράψει τις Τροποποιήσεις των Προγραμματικών Συμβάσεων για όλα ανεξαιρέτως τα Υδατοδρόμια. δικαιοδοσίας του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. (ΡΟΔΟΣ-ΣΥΜΗ-ΤΗΛΟΣ-ΜΕΓΙΣΤΗ-ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΚΑΣΟΣ-ΧΑΛΚΗ).
Την ίδια ημέρα, συζητήθηκε και το θέμα «Εγκριση παραχώρησης και χρήση για χρήση χώρου εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης των λιμένων πόλεως Ρόδου για τη λειτουργία υδατοδρομίου και ορισμός αντικλήτου», το οποίο ωστόσο δεν εγκρίθηκε ομοφώνως.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου κ. Βασίλης Παπαοικονόμου έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, ότι θα πρέπει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου ως φορέας Διοίκησης και λειτουργίας των λιμένων Πόλεως Ρόδου, με απόφαση του:
(α) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. ιζ του άρθρου 7 του Ν.4663/2020 να παραχωρήσει -χώρο εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης των λιμένων πόλεως Ρόδου για τη λειτουργία Υδατοδρομίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2971/2001, όπως ισχύει.
(β) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1δ του άρθρου 7 του Ν.4663/2020 να ορίσει αντίκλητο τον κύριο Γκόβα Αναστάσιο, για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών (υποβολή Τεχνικού Φακέλου, παραλαβή εγγράφων, κλπ) μέχρι τη χορήγηση της Άδειας Υδατοδρομίου στους λιμένες Πόλεως Ρόδου.
Το μέλος του Δ.Σ. κ. Εμ. Καζούλης κατά τη διαδικασία ψήφισης δήλωσε «παρών» καθώς διατύπωσε επιφυλάξεις σχετικά με την ασφάλεια, κατά την κίνηση των σκαφών εντός και εκτός των λιμένων της πόλεως Ρόδου κατά τη λειτουργία του υδατοδρομίου.
Για τη λειτουργία του υδατοδρομίου, όπως επισημάνθηκε αρμοδίως ωστόσο, θα ληφθούν αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές, που θα λάβουν υπόψη την ασφάλεια κατά την κίνηση των σκαφών εντός και εκτός των λιμένων της πόλεως Ρόδου.
Τα πρώτα υδροπλάνα θα ανοίξουν «τα φτερά τους» στο Αιγαίο, με τα πρώτα δρομολόγια να ξεκινούν από τον Αλιμο με προορισμό την Πάτμο και την Τήνο.
Σε δεύτερη φάση θα λειτουργήσουν συνολικά 33 υδατοδρόμια σε ολόκληρη τη χώρα εκ των οποίων με βάση τον σχεδιασμό τα 20 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αλλάζοντας τον συγκοινωνιακό χάρτη και την εξυπηρέτηση των νησιωτών αλλά και των επισκεπτών τους.
Αξίζει να σημειωθεί πως σχεδιάζεται η λειτουργία 11 υδατοδρομίων στα Δωδεκάνησα και 9 στις Κυκλάδες. Η Ρόδος θα διαθέτει 2 υδατοδρόμια ενώ υδατοδρόμια θα λειτουργήσουν επίσης σε Χάλκη, Σύμη, Τήλο, Κάρπαθο, Καστελλόριζο, Αγαθονήσι, Νίσυρο, Αστυπάλαια, Κάσο και στις Κυκλάδες σε Μύκονο, Σαντορίνη, Κύθνο, Κέα, Άνδρο, Σίκινο, Σέριφο, Δονούσα και Ανάφη.
Τα υδροπλάνα, δοκιμασμένα εδώ και δεκαετίες σε πολλές ξένες χώρες μπορούν να αποτελέσουν και στην Ελλάδα μια αξιόπιστη λύση ως επιπλέον συγκοινωνιακή επιλογή. Ας μην ξεχνάμε ότι στη Ρόδο την περίοδο της ιταλοκρατίας, εκτελούσαν πτήσεις και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία, υδροπλάνα.
Η εκ νέου δρομολόγηση, θα αποτελέσει λύση ειδικά τους χειμερινούς μήνες, για τα μικρά νησιά, που δεν διαθέτουν χερσαίο αεροδρόμιο προσδίδοντας μια επιπλέον ασφάλεια στους κατοίκους τους.

Επιπλέον, στη διάρκεια της τουριστικής περιόδου θα διευρύνουν τις επιλογές των δυνητικών επισκεπτών με ένα λογικό κόστος εισιτηρίου, ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι πρόκειται για ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον, που θα μπορεί να προσγειωθεί σε πολλές περιπτώσεις και στο έδαφος ενώ τροποποιείται πολύ εύκολα και γρήγορα εξυπηρετώντας ανάγκες cargo, αεροδιακομιδής ασθενών, πυρόσβεσης κλπ.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου