Στις 18 και 19 Απριλίου θα δημοπρατηθούν από το Υπουργείο Οικονομικών οι παραλίες-φιλέτα του Δήμου Ρόδου με διάρκεια παραχώρησης τα δύο έτη.  Πρόκειται για παραλίες στις περιοχές Αφάντου, Κολυμπίων Φαληρακίου, Καλλιθέας, Λίνδου, Λάρδου, Πεύκων με τιμές που φτάνουν μέχρι και τα 34.580,00 ευρώ!
Σήμερα η «δημοκρατική» δημοσιοποιεί τις θέσεις των παραλιών που δημοπρατεί το Υπουργείο Οικονομικών και τις αρχικές τιμές εκκίνησης.
Την 18η του μηνός Απριλίου θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΦΑΝΤΟΥ – ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΒΑΝΤΗΣ, συνολικού εμβαδού Ε=300 τ.μ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 20 ευρώ/τ.μ., ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 6.000,00 €/έτος x 2 έτη = 12.000,00 €

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΦΑΝΤΟΥ – ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΒΑΝΤΗΣ, συνολικού εμβαδού Ε=200 τ.μ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 20 ευρώ/τ.μ., ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 4.000,00 €/έτος x 2 έτη = 8.000,00 €

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ, συνολικού εμβαδού Ε=496 τ.μ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 20 ευρώ/τ.μ., ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 9.920,00 €/έτος x 2 έτη = 19.840,00 €

ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΥΜΝΙΣΤΩΝ – ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ, συνολικού εμβαδού Ε=360 τ.μ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 20 ευρώ/τ.μ., ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 7.200,00 €/έτος x 2 έτη = 14.400,00 €

ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΟΝΑΞΙΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ, συνολικού εμβαδού Ε=496 τ.μ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 20 ευρώ/τ.μ., ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 9.920,00 €/έτος x 2 έτη = 19.840,00 €

ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ FALIRAKI BEACH, συνολικού εμβαδού Ε=494 τ.μ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 35 ευρώ/τ.μ., ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 17.290,00 €/έτος x 2 έτη = 34.580,00 €

ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΥΜΝΙΣΤΩΝ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ, συνολικού εμβαδού Ε=360 τ.μ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 20 ευρώ/τ.μ., ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 7.200,00 €/έτος x 2 έτη = 14.400,00 €

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ, συνολικού εμβαδού Ε=496 τ.μ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 20 ευρώ/τ.μ., ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 9.920,00 €/έτος x 2 έτη = 19.840,00 €

ΛΑΔΙΚΟ – ΕΝΑΝΤΙ ΒΑΓΙΑΝΟΥ, συνολικού εμβαδού Ε=144 τ.μ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 25 ευρώ/τ.μ., ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 3.600,00 €/έτος x 2 έτη = 7.200,00 €

ΦΑΛΗΡΑΚΙ, συνολικού εμβαδού Ε=496 τ.μ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 20 ευρώ/τ.μ., ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 9.920,00 €/έτος x 2 έτη = 19.840,00 €

ΝΕΡΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, συνολικού εμβαδού Ε=144,5 τ.μ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 20 ευρώ/τ.μ., ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 2.890,00 €/έτος x 2 έτη = 5.780,00 €

ΝΕΡΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, συνολικού εμβαδού Ε=240 τ.μ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 20 ευρώ/τ.μ., ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 4.800,00 €/έτος x 2 έτη = 9.600,00 €

ΚΑΘΑΡΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ, συνολικού εμβαδού Ε=174 τ.μ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 26 ευρώ/τ.μ., ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 4.524,00 €/έτος x 2 έτη = 9.048,00 €

ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΘΑΡΑ & ΓΥΜΝΙΣΤΩΝ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ, συνολικού εμβαδού Ε=360 τ.μ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 20 ευρώ/τ.μ., ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 7.200,00 €/έτος x 2 έτη = 14.400,00 €

ΚΑΘΑΡΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΞΕΝ/ΔΕΙΟΥ LIDO, συνολικού εμβαδού Ε=450 τ.μ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 35 ευρώ/τ.μ., ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 15.750,00 €/έτος x 2 έτη = 31.500,00 €

ΦΑΛΗΡΑΚΙ, συνολικού εμβαδού Ε=174 τ.μ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ με τιμή εκκίνησης 26 ευρώ/τ.μ., ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 4.524,00 €/έτος x 2 έτη = 9.048,00 € ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη.

Στις 19 Απριλίου ημέρα Πέμπτη και με ώρα έναρξης την 11η έχουν θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:
ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ – ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ, συνολικού εµβαδού Ε=300 τ.µ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ µε τιµή εκκίνησης 20 ευρώ/τ.µ., ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 6.000,00 €/έτος x 2 έτη = 12.000,00 €

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΞΕΝ/ΕΙΟΥ SENSIMAR PORT ROYAL ΚΟΛΥΜΠΙΑ, συνολικού εµβαδού Ε=200 τ.µ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ µε τιµή εκκίνησης 25 ευρώ/τ.µ., ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 5.000,00 €/έτος x 2 έτη = 10.000,00 €

ΓΛΥΣΤΡΑ ΛΑΡ∆ΟΥ, συνολικού εµβαδού Ε=15 τ.µ. για ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ µε τιµή εκκίνησης 4.300,00 € για ένα έτος, ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 4.300,00 €/έτος x 2 έτη = 8.600,00 €

ΓΛΥΣΤΡΑ ΛΑΡ∆ΟΥ, συνολικού εµβαδού Ε=494 τ.µ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ µε τιµή εκκίνησης 20 ευρώ/τ.µ., ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 9.880,00 €/έτος x 2 έτη = 19.760,00 €

ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΓΥΑΛΕΝΗΣ, συνολικού εµβαδού Ε=150 τ.µ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ µε τιµή εκκίνησης 13 ευρώ/τ.µ., ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 1.950,00 €/έτος x 2 έτη = 3.900,00 €

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΝ∆ΟΥ, συνολικού εµβαδού Ε=184 τ.µ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ µε τιµή εκκίνησης 50 ευρώ/τ.µ., ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 9.200,00 €/έτος x 2 έτη = 18.400,00 €

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΝ∆ΟΥ, συνολικού εµβαδού Ε=184 τ.µ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ µε τιµή εκκίνησης 50 ευρώ/τ.µ., ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 9.200,00 €/έτος x 2 έτη = 18.400,00 €

ΠΕΥΚΟΥΣ, συνολικού εµβαδού Ε=169 τ.µ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ µε τιµή εκκίνησης 25 ευρώ/τ.µ., ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 4.225,00 €/έτος x 2 έτη = 8.450,00 €

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΙΝ∆ΟΥ, συνολικού εµβαδού Ε=90 τ.µ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ µε τιµή εκκίνησης 26 ευρώ/τ.µ., ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 2.340,00 €/έτος x 2 έτη = 4.680,00 €

ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕΥΚΩΝ, συνολικού εµβαδού Ε=210 τ.µ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ µε τιµή εκκίνησης 30 ευρώ/τ.µ., ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 6.300,00 €/έτος x 2 έτη = 12.600,00 €
ΜΑΚΡΥΣ ΤΟΙΧΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΥΚΩΝ – ΛΑΡ∆ΟΥ, συνολικού εµβαδού Ε=69 τ.µ. για ΟΜΠΡΕΛΕΣ µε τιµή εκκίνησης 25 ευρώ/τ.µ., ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 1.725,00 €/έτος x 2 έτη = 3.450,00 €

Η Διακήρυξη της δημοπρασίας δημοσιεύεται καταρχάς, και επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας, ταυτόχρονα στο Διαύγεια HTTPS://diavgeia.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη του ΥΠΟΙΚ με επιμέλεια του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας. Παράλληλα τοιχοκολλάται στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας και των αντίστοιχων ΟΤΑ.
Τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης των ΟΤΑ αποστέλλονται άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο στην Κτηματική Υπηρεσία. Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης με δική τους επιμέλεια και ευθύνη.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ