Με απόφαση, που εξέδωσε χθες το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου, έγινε δεκτή αίτηση, που υπέβαλε με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ανώνυμη εταιρεία, που λειτουργεί ξενοδοχειακή μονάδα στην Ιαλυσό, για την μεταρρύθμιση απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την οποία της επετράπη η λειτουργία ξενοδοχείου σε καθεστώς μεσεγγύησης.
Η ανώνυμη εταιρεία εστράφη συγκεκριμένα κατά εταιρείας, που εδρεύει στην Αυστρία, που φέρεται ως ιδιοκτήτρια.
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την υπ’ αρίθμ. 30/2018 απόφασή του, που εκδόθηκε με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, είχε αποφασίσει, την επαναλειτουργία του ξενοδοχείου σε καθεστώς μεσεγγύησης, που θα ισχύσει μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί διεκδικητικής αγωγής που άσκησε η εταιρεία προς το Πολυμελές Πρωτοδικείου Ρόδου κατά της αλλοδαπής εταιρείας.
Ορίζεται μεσεγγυούχος του ακινήτου μετά του επ’ αυτού ξενοδοχείου η ξενοδοχειακή εταιρεία και επιτρέπει σ’ αυτήν την λειτουργία του υπό την εποπτεία για λογαριασμό της Αυστριακής εταιρείας της ελεγκτικής εταιρείας Deloitte και περαιτέρω υπό τον όρο της παροχής εγγυητικής επιστολής αξιόχρεης τράπεζας για το ποσό των 2 εκατ. ευρώ υπέρ της Αυστριακής εταιρείας και κατάθεση αυτής στο δικαστήριο σε διάστημα 40 ημερών.
Η ανώνυμη εταιρεία ζήτησε να διαταχθεί η μεταρρύθμιση της υπ’ αριθ. 30/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου ώστε να αντικατασταθεί ο όρος της παροχής εγγυητικής επιστολής αξιόχρεης Τράπεζας ποσού 2.000.000 € από καταβολή μηνιαίων δόσεων ύψους 75.000 € μηνιαίως έναντι της οφειλής της προς την αντίδικο.
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου με προσωρινή διαταγή, που εξέδωσε μεταρρύθμισε την ως άνω απόφαση και αντικατέστησε την υποχρέωση καταβολής ως εγγύησης των 2 εκατ. ευρώ με μηνιαίες δόσεις των 50.000 ευρώ, που θα ξεκινήσουν από την 1η Μαρτίου 2018, μέχρι την έκδοση της απόφασης. Απέρριψε εξάλλου ανταίτηση της εταιρείας της αλλοδαπής.
Το ίδιο δικαστήριο με την απόφαση που εξέδωσε χθες αυξάνει το ποσό των 50.000 ευρώ σε 90.000 ευρώ και διατάσσει την καταβολή των δόσεων εντός του πρώτου τριημέρου κάθε ημερολογιακού μήνα.
Με την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου χορηγήθηκε εξάλλου άδεια στην αυστριακή εταιρεία, με επιτελείο να προβεί στην επιθεώρηση του χώρου του ξενοδοχείου χωρίς να παρεμποδίζει την λειτουργία του, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση των υπαρχόντων κτισμάτων.
Την ξενοδοχειακή εταιρεία εκπροσώπησαν οι δικηγόροι κ.κ. Ακης Δημητριάδης, Κλεάνθης Ρούσσος και Κώστας Γιαννακός και την αυστριακή εταιρεία οι δικηγόροι κ.κ. Στέργος Παρασκευάς και Ιωάννης Παντελίδης (Αθηνών).
Όπως έγραψε η «δημοκρατική» η ξενοδοχειακή εταιρεία διατείνεται ότι είχε δανειοδοτηθεί από την εταιρεία της Αυστρίας το έτος 2008 με το ποσό των 13.000.000 €.
Η τελευταία ισχυρίζεται ότι απέκτησε λόγω πωλήσεως την κυριότητα των γηπέδων, επί των οποίων έχει ανεγερθεί και λειτουργεί το ξενοδοχείο μαζί με όλες τις κτιριακές του εγκαταστάσεις.
Το ποσό της δανειοδοτήσεως φέρεται σε συμβόλαιο ως τίμημα πωλήσεως του ξενοδοχείου, αν και στο ίδιο συμβόλαιο βεβαιώνεται, ότι η αντικειμενική αξία του «πωληθέντος» ξενοδοχείου ανέρχεται στο ποσό των 24.047.871,76 €, ενώ η εμπορική του αξία, τότε μεν ανήρχετο στο ποσό των 50.000.000 €, σήμερα δε, μετά την μεγάλη οικονομική κρίση, εξειδικευμένη διεθνής εταιρεία εκτιμητών έχει εκτιμήσει την αξία του στο ποσό των 38.600.000 €.
Την ίδια ημέρα που συνετάγη και υπεγράφη το συμβόλαιο για τη μεταβίβαση της κυριότητας του ξενοδοχείου, ήτοι την 1.12.2009, συνετάγη και υπεγράφη και συμβόλαιο μίσθωσης, βάσει του οποίου η Αυστριακή εταιρεία μίσθωσε στην ξενοδοχειακή εταιρεία το δικό της ακίνητο για διάρκεια 240 μηνών έναντι μηνιαίου «μισθώματος» 78.245,50 €, αφού, όπως υποστηρίζεται στην αίτηση, οι οφειλόμενες δανειακές δόσεις βαφτίστηκαν ως «μισθώματα».
Σημειώνει δε ότι ο κινητός εξοπλισμός του ξενοδοχείου (έπιπλα, συσκευές, μηχανήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ), παρέμεινε και εξακολουθεί να ευρίσκεται εξ ολοκλήρου στην κυριότητα της ξενοδοχειακής εταιρείας.
Η ξενοδοχειακή εταιρεία έχει ασκήσει την 3η Απριλίου 2017 διεκδικητική αγωγή με αίτημα την αναγνώριση της κυριότητάς της στο ακίνητο και την απόδοση της νομής του ενώ σημειώνεται ότι έχει ήδη εξωστεί από αυτό.
Η ξενοδοχειακή εταιρεία τονίζει ακόμη ότι οι 165 εργαζόμενοί της είναι αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στο δρόμο, αφού η Αυστριακή εταιρεία τους εξεδίωξε από τους χώρους του ξενοδοχείου ενώ είναι πλέον «στον αέρα» και τα συμβόλαια που έχει υπογράψει με μεγάλα και επώνυμα πρακτορεία του εξωτερικού.
Διατείνεται η ξενοδοχειακή εταιρεία ότι η συμπεριφορά της Αυστριακής εταιρείας «είναι κακόπιστη και αρπακτική και μοναδικό σκοπό έχει κυριολεκτικά “να φάει“ το ξενοδοχείο υπερπολλαπλασίας αξίας των ανεξόφλητων σήμερα ληξιπρόθεσμων δανειακών δόσεων συνολικού ποσού περίπου 2.000.000 €.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ