Αθλητικά

«Δωδεκανησιακός Χειμώνας 2019»: Η προκήρυξη του αγώνα

Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου στις 16:30 στις εγκαταστάσεις του ΔΑΚ Καλλιπάτειρα θα διεξαχθεί ο αγώνας «Δωδεκανησιακός Χειμώνας 2019» με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου να ανακοινώνει την προκήρυξη.
Αναλυτικά:
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ
ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ / ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ /
ΠΠ – ΠΚ Α’& ΠΠΒ΄ – ΠΚΒ΄
΄΄ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2019΄΄
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 Ιανουαρίου 2019 16:30

Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ προκηρύσσει Ημερίδα Κλειστού Στίβου Ανδρών – Γυναικών / Εφήβων – Nεανίδων / Παίδων – Κορασίδων / ΠΠ-ΠΚ Α’& ΠΠ-ΠΚΒ΄, με την επωνυμία ‘’ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2019’’σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί την ΣΑΒΒΑΤΟ 19 Ιανουαρίου 2019 στο Κλειστό Προπονητήριο Στίβου του ΔΑΚ Καλλιπάτειρα.

2. ΗΛΙΚΙΕΣ:

Στην Ημερίδα του Σαββάτου 19 Ιανουαρίου 2019, δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΜΟΝΟ αθλητές-τριες:
 20& πάνω – (ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ): που έχουν γεννηθεί το 1999 & μεγαλύτεροι-ες.
 Κ20–(ΕΦΗΒΟΙ-ΝΕΑΝΙΔΕΣ): που έχουν γεννηθεί το 2000 και 2001.
 Κ18 – (ΠΑΙΔΕΣ-ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ): που έχουν γεννηθεί το 2002 και 2003.
 Κ16 – (ΠΠ-ΠΚ Α΄): που έχουν γεννηθεί το 2004 και 2005.
 Κ14 – (ΠΠ-ΠΚΒ΄): που έχουν γεννηθεί το 2006 και 2007.

3. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ :

Κατηγορία Αγωνίσματα
Ανδρών: 60μ.,60μ. Εμπ., Άλμα σε Μήκος, Άλμα Τριπλούν.
Γυναικών: 60μ., 60μ. Εμπ., Άλμα σε Μήκος, Άλμα Τριπλούν.
Εφήβων: 60μ.,60μ. Εμπ., Άλμα σε Μήκος, Άλμα Τριπλούν.
Νεανίδων: 60μ.,60μ. Εμπ., Άλμα σε Μήκος, Άλμα Τριπλούν.
Παίδων: 60μ., 60μ. Εμπ., Άλμα σε Μήκος, Άλμα Τριπλούν.
Κορασίδων: 60μ., 60μ. Εμπ., Άλμα σε Μήκος, Άλμα Τριπλούν.
ΠΠ Α΄: 60μ., 60μ. Εμπ., Άλμα σε Μήκος, Άλμα Τριπλούν.
ΠΚ Α΄: 60μ.,60μ. Εμπ., Άλμα σε Μήκος, Άλμα Τριπλούν.
ΠΠ Β’: 60μ., 60μ. Εμπ, Άλμα σε Μήκος
ΠΚ Β΄: 60μ., 60μ. Εμπ, Άλμα σε Μήκος

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

4.1 Στους Αγώνες δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΜΟΝΟ αθλητές-αθλήτριες που ανήκουν οπωσδήποτε στη δύναμη των Σωματείων – Μελών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. (όπως ορίζεται στην τελευταία Υπουργική απόφαση) και να τους έχει εκδοθεί Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Κάρτα Υγείας.

4.2Οι αθλητές –τριες της κατηγορίας των Κ16 – (ΠΠ-ΠΚ Α΄)KAIΚ14 – (ΠΠ-ΠΚΒ΄)μπορούν να αγωνιστούν ΜΟΝΟ σε ΕΝΑ (1) αγώνισμα, στις υπόλοιπες κατηγόριες μέχρι ΔΥΟ (2) αγωνίσματα.
5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι δηλώσεις συμμετοχής (συνημμένη φόρμα) πρέπει να σταλούν με email μέχρι τη ΤΕΤΑΡΤΗ 16 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17:00 στην Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Δωδεκανήσου, στην ηλεκτρονική διεύθυνσηtechnicaldirector.segasdod@gmail.com,προκειμένου να οριστικοποιηθεί και κοινοποιηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ημερίδας. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δε θα γίνεται δεκτή καμία δήλωση συμμετοχής.
Επίσης, οι αθλητές και οι αθλήτριες άλλων σωματείων του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., από άλλες Ε.Α.Σ. μπορούν να δηλώνονται αυτοπροσώπως με το δελτίο τους 45΄ πριν την έναρξη του αγωνίσματός τους.

Σημείωση:Σε περίπτωση προβλήματος θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Τεχνικό Σύμβουλο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου Κ. Σάββα Διακονικόλα, στο τηλέφωνο 6942475735.

6. ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ:
Οι αθλητές-αθλήτριες θα προσέρχονται αυτοπροσώπως στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΕΩΣ, 45’ πριν από την ώρα διεξαγωγής κάθε αγωνίσματος, προκειμένου να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, προσκομίζοντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ.

Προσοχή: Οι αθλητές – τριες που είναι υπό ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ της τελευταίας περιόδου (2018) και δεν έχουν εκδοθεί τα δελτία τους από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτοπροσωπίας και ηλικίας, καθώς και τον αριθμό του πρακτικού της επιτροπής μεταγραφών του ΣΕΓΑΣ.ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Α.Σ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ.

7. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Με τη φροντίδα και την ευθύνη των Συλλόγων οι αθλητές –τριες πρέπει να έχουν εξετασθεί Ιατρικώς πριν από τους αγώνες, όπως προβλέπει ο Νέος Νόμος 4479/2017, και να προσκομίσουν την κάρτα υγείας.
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ.
Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα καταχωρούν στα πινάκια ΜΟΝΟ τους αθλητές που έχουν δελτίοκαι η κάρτα υγείας θα είναι θεωρημένη σύμφωνα με το νόμο.
Η Κάρτα Υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της.
Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου θα φροντίσει για την παρουσία Ιατρού.
8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
8.1Αριθμός – Ύψη και Αποστάσεις εμποδίων

Κατηγορία Αριθμός – Ύψη – Αποστάσεις
60μ. Εμπ. ΠΠ Β΄: 6 εμπ. Ύψος εμπ. 0.76. από αφετηρία 12,00μ. ενδιάμεση απόσταση 7.50μ. τελευταίο από τερματισμό 10.50μ.
60μ. Εμπ. ΠΚ Β΄: 6 εμπ. Ύψος εμπ. 0.76. από αφετηρία 12,00μ. ενδιάμεση απόσταση 7.00μ. τελευταίο από τερματισμό 13.00μ.
60μ. Εμπ.ΠΠ Α΄: 5 εμπ. . Ύψος 0,84, 1οεμπ. από αφετηρία 13,00 μ. ενδιάμεση απόσταση 8,50 μ. τελευταίο από τερματισμό 13,00μ.
60μ. Εμπ. ΠΚ Α΄: 5εμπ. Ύψος εμπ. 0.76. από αφετηρία 13,00μ. ενδιάμεση απόσταση 8.00μ. τελευταίο από τερματισμό 15.00μ.
60μ. Εμπ. ΠΑΙΔΩΝ: 5 εμπ. Ύψος 0,91μ. , 1ο εμπ. από αφετηρία 13,72μ. ενδιάμεση απόσταση 9,14 μ. τελευταίο από τερματισμό 9,72μ.
60μ. Εμπ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ: 5 εμπ. Ύψος 0,76 μ. , 1ο εμπ. από αφετηρία 13,00 μ. ενδιάμεση απόσταση 8,50 μ. τελευταίο από τερματισμό 13,00μ.
60μ. Εμπ. ΕΦΗΒΩΝ: 5 εμπ. Ύψος 1,00 , 1ο εμπ. από αφετηρία 13,72μ. ενδιάμεση απόσταση 9,14 μ. τελευταίο από τερματισμό 9,72μ.
60μ. Εμπ. ΑΝΔΡΩΝ: 5 εμπ. Ύψος 1,067 , 1ο εμπ. από αφετηρία 13,72μ. ενδιάμεση απόσταση 9,14 μ. τελευταίο από τερματισμό 9,72μ.
60μ. Εμπ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 5 εμπ. Ύψος 0,84, 1ο εμπ. από αφετηρία 13,00 μ. ενδιάμεση απόσταση 8,50 μ. τελευταίο από τερματισμό 13,00μ.
60μ. Εμπ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ: 5 εμπ. Ύψος 0,84, 1ο εμπ. από αφετηρία 13,00 μ. ενδιάμεση απόσταση 8,50 μ. τελευταίο από τερματισμό 13,00μ.
8.2 Κανονισμοί διεξαγωγής Ημερίδας
Οι Αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς στίβου της IAAFκαι του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Στα δρομικά αγωνίσματα θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση και Φώτο Φίνις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΛΜΑΤΑ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΘΑ ΈΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 6 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ. ΤΡΕΊΣ (3) +ΤΡΕΊΣ (3) Η ΟΚΤΑΔΑ. ΣΤΟΥΣ Κ14 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟ 3 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΤΗΜΑ.
8.3Επίλυση τεχνικών θεμάτων
Ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη θα ρυθμίζεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο της Ημερίδας σε συνεργασία με τον Αλυτάρχη, σύμφωνα με τους κανονισμούς.
8.4 Σε περίπτωση επίτευξης Πανελλήνιας επίδοσης
Σε περίπτωση επίτευξης Πανελλήνιας επίδοσης από αθλητή – αθλήτρια, η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ θα μεριμνήσει και θα προβεί σε όλες τις διαδικασίες αναγνώρισης της επίδοσης.
9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
Υπεύθυνος της Ημερίδας ορίζεται ο Τεχνικός Σύμβουλος Κος Σάββας Διακονικόλαςκαιμε καθήκοντα και αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 112 των Κανονισμών Στίβου Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

10. OIKONOMIKA

Δεν προβλέπονται έξοδα κάλυψης μετακίνησης, διαμονής και διατροφής.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΏΝΩΝ
ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ
ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ / ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ /
ΠΠ – ΠΚ Α’&ΠΠ – ΠΚ Β΄.
΄΄ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2019΄΄
Κλειστό Προπονητήριο Στίβου ΔΑΚ
Καλλιπάτειρα Ρόδου
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 Ιανουαρίου 2019

ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ
16:30 60μ. Εμπόδια ΠΚΒ’
16:35 60μ. Εμπόδια ΠΠΒ’
16:40 60μ. Εμπόδια ΠΚΑ’
16:45 60μ. Εμπόδια ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
16:50 60μ. Εμπόδια ΠΠΑ’
16:55 60μ. Εμπόδια ΓΥΝΑΙΚΏΝ -ΝΕΑΝΙΔΩΝ
17:00 60Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
17:05 60Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
17:15 60Μ ΠΚΒ
17:20 60Μ ΠΠΒ
17:25 60Μ ΠΚΑ
17:30 60Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
K18-K20-K23-ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ
17:35 60Μ ΠΠΑ
17:40 60Μ ΠΑΙΔΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ – ΑΝΔΡΩΝ
18:15 ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
18:55 ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΚΒ
(3 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ)
19:30 ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΠΒ
(3 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ)
20:10 ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
20:45 ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου