Τοπικές Ειδήσεις

Συγχωνεύονται οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και ρυθμίζονται τα χρέη τους

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που περιλαμβάνει την απόφαση για την κατάργηση του ΔΟΠΑΡ, του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης και ΔΕΣ ΡΟΔΑ αλλά και στην απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε την 30ή Νοεμβρίου 2023 με την οποία εξαιρέθηκε από την πρόβλεψη αυτοδίκαιης κατάργησης τελικώς το Μουσείο και μια νέα πρόκληση που πέρασε από το προχθεσινό υπουργικό συμβούλιο και βαίνει προς έγκριση έρχεται να προκαλέσει νέο πονοκέφαλο στον Δήμο Ρόδου από 1η Ιανουαρίου 2024!
Πιο συγκεκριμένα, το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που προβλέπει την ίδρυση νέων Μείζονων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Μει.ΔΕΥΑ) με κατάργηση των υπαρχόντων.
Πρόκειται για νέες διαδημοτικές επιχειρήσεις ειδικού, κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως οι σημερινές ΔΕΥΑ.
Περαιτέρω, με την ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων, ρυθμίζονται τα χρέη των ΔΕΥΑ και θεσπίζεται μηχανισμός μη δημιουργίας νέων χρεών που ουσιαστικά θέτει τις σημερινές ΔΕΥΑ σε καθεστώς επιτήρησης!!!
Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται μια σημαντική μεταρρύθμιση, ώστε η χώρα να αποκτήσει πολύ λιγότερες, αλλά ισχυρές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης που θα καλύπτουν επαρκώς και σε προσιτό κόστος τις ανάγκες των πολιτών.
Με τις νέες επιχειρήσεις, που θα λειτουργούν υπό την εποπτεία της ΡΑΑΕΥ σε ό,τι αφορά στην τιμολόγηση των υπηρεσιών τους, θα περιοριστούν ζητήματα που οδήγησαν σε συσσώρευση ανείσπρακτων λογαριασμών και αυξημένες απώλειες νερού.
Οι νέες επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν, με τη δημιουργία σημαντικών οικονομιών κλίμακας και εξοικονόμηση πόρων.
Αξίζει να σημειωθεί πως στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι η συγχώνευση των εταιρειών ύδρευσης, θα τους δώσει τη δυνατότητα να κάνουν ευκολότερα εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και στα νησιά, για να μειώσουν τους λογαριασμούς ρευμάτων.
Στο μεταξύ, προχθές δημοσιεύθηκε και η απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. 103036/29.11.2023 (ΦΕΚ 6719/30.11.2023 τεύχος Β’) για την εξαίρεση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού, από την αυτοδίκαιη κατάργηση/λύση των άρθρων 27 και 29 του ν. 5056/2023 (Α’ 163).
Με αυτήν γίνεται δεκτή μεταξύ άλλων η υπ’ αρ. 490/3-11-2023 απόφαση – αίτηση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου, για την εξαίρεση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου» από την αυτοδίκαιη κατάργησή του.
Θυμίζουμε ότι τον Οκτώβριο του 2023 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το νέο Νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που φέρνει ριζικές αλλαγές στην διοίκηση και λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών.
Το νέο Νομοσχέδιο αυξάνει τη «δύναμη» του εκάστοτε δημάρχου, καταργεί τα ΝΠΔΔ και τις σχολικές επιτροπές, ενώ αυξάνει και τον αριθμό των αντιδημάρχων.
Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στον Δήμο Ρόδου καταργούνται ο ΔΟΠΑΡ, το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης και η ΔΕΣ ΡΟΔΑ, η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Για τις σχολικές επιτροπές με το ψηφισθέν νομοσχέδιο προβλέπεται η διατήρησή τους αν το επιθυμεί η δημοτική αρχή, παρότι στο σχέδιο νόμου προβλεπόταν η κατάργησή τους.
Επιπλέον, με την κατάργηση του ΔΟΠΑΡ προβλέπεται να υπάρξει ακόμη μια θέση αντιδημάρχου που προστίθεται στις 11 έμμισθες και 4 άμισθες θέσεις που ισχύουν σήμερα.
Οι βασικές αλλαγές που φέρνει το Νομοσχέδιο στη διακυβέρνηση των Δήμων είναι οι εξής:
Επαναφέρει τον ορισμό των αντιδημάρχων αποκλειστικά από την παράταξη του δημάρχου (άρθρο 3)
Προβλέπει τη δυνατότητα ανάκλησης του ορισμού των αντιδημάρχων από τον δήμαρχο οποτεδήποτε (άρθρο 3).
Τροποποιεί τη διαδικασία ανάδειξης του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Για κάθε θέση του προεδρείου, πλέον υποδεικνύεται ένας υποψήφιος από τον επικεφαλής κάθε παράταξης, στον οποίο δίδεται η εξουσία να αποφασίσει, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση της παράταξής του. Η ψηφοφορία καθίσταται φανερή (άρθρο 4).
Προβλέπει ότι δεν είναι δυνατή η διαγραφή του επικεφαλής μιας δημοτικής παράταξης από τα μέλη της, με το σκεπτικό ότι, ως αρχηγός του συνδυασμού που πλειοψήφησε, διαθέτει την άμεση λαϊκή νομιμοποίηση για την εφαρμογή του προγράμματος που εξήγγειλε, το οποίο και «εγκρίθηκε» από την τοπική κοινωνία διά της ψήφου (άρθρο 5).
Προβλέπει ότι δημοτικός σύμβουλος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε χάνει και τη θέση που κατείχε, λόγω της ιδιότητας του συμβούλου δημοτικής παράταξης, σε πάσης φύσεως συλλογικά όργανα, επιτροπές και συμβούλια και δεν μπορεί να παραμείνει ή να οριστεί αντιδήμαρχος ως λογικό απότοκο της εφαρμογής πλειοψηφικού συστήματος (άρθρο 5).
Περιορίζει την υποχρεωτική δια ζώσης διεξαγωγή της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου σε μία φορά τον μήνα, καθώς η εμπειρία της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο κατέδειξε ότι τα σύγχρονα μέσα τηλεδιάσκεψης διευκολύνουν τη διεξαγωγή συνεδριάσεων εξ αποστάσεως (άρθρο 6).
Απαλείφεται η υποχρέωση ενημέρωσης των μελών του δημοτικού συμβουλίου με φυσικό τρόπο, καθώς η ηλεκτρονική ενημέρωση πλέον έχει καταστεί συνήθης πρακτική που διευκολύνει την άμεση ενημέρωση όλων των μελών και ορίζει υποχρεωτική ελάχιστη προθεσμία δύο ημερών για την ενημέρωσή τους για τα θέματα των συνεδριάσεών του, προκειμένου να έχουν ικανό χρόνο ενημέρωσης και προετοιμασίας (άρθρο 6).
Ορίζει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου ως προϋπόθεση για την έγκριση της συζήτησης κατεπειγόντων ή εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων (άρθρο 6).
Διευκρινίζει ότι το δικαίωμα ψήφου προέδρων δημοτικών κοινοτήτων στα δημοτικά συμβούλια ασκείται επί θεμάτων που αφορούν αποκλειστικά στις δημοτικές κοινότητες που εκπροσωπούν (άρθρο 6).
Εισάγει επίσης την ειδική μη – αποφασιστικού χαρακτήρα διμηνιαία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον έλεγχο των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής.
Σε αυτή τη συνεδρίαση γίνεται συζήτηση για έως 10 θέματα που θέτουν οι σύμβουλοι εγκαίρως και απαντά ο εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής (άρθρο 7).
Καταργεί την οικονομική επιτροπή και την επιτροπή ποιότητας ζωής, στη θέση των οποίων λειτουργεί εφεξής η δημοτική επιτροπή.

Καθιερώνει δείκτες ποιότητας και παρακολούθησης των επιδόσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ανοιχτά διαθέσιμα δεδομένα σε όλους τους πολίτες και επιβράβευση των αποδοτικότερων.

Διατηρείται η αυτοτέλεια του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης

Εξαιρέθηκε το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου από την εφαρμογή του νέου νόμου που αφορά στην οριστική κατάργηση των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Την είδηση αποκάλυψε ο δήμαρχος κ. Αντώνης Καμπουράκης ο οποίος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε τα εξής:
«Έπειτα από την ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου εξαιρέθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 29 του Νόμου 5056/2023 που προβλέπει την κατάργηση-συγχώνευση των νομικών προσώπων των ΟΤΑ! Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε ήδη στο ΦΕΚ, επιτρέποντας στο Μουσείο μας να συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομος οργανισμός!
Είμαστε ευτυχείς για την θετική έκβαση των διεκδικήσεών μας για τη διατήρηση της αυτοτέλειας του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου μας και για την αναγνώριση του ρόλου του από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης περισσοτέρων από 1.500 έργων τέχνης που συγκαταλέγονται στις συλλογές του και τη δρομολόγησης της αναβάθμισης των υποδομών του Νεστοριδείου Μελάθρου με πόρους εξασφαλισμένους από το ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης εγκαινιάζει μία νέα, αισιόδοξη εποχή. Θα αποτελεί πάντα μία μοναδική στέγη τέχνης και πολιτισμού για τους μικρούς και μεγάλους συμπολίτες μας, αλλά και για τους επισκέπτες του νησιού μας».
Η ενδεχόμενη κατάργηση του Μουσείου Νοελελληνικής Τέχνης είχε δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στον Δήμο Ρόδου. Όπως αποκάλυψε στην ‘δημοκρατική’ ο πρόεδρος του Μουσείου κ. Σέργιος Αϊβάζης, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά για την αλλαγή του καθεστώτος για μια σειρά από λόγους, που θα δημιουργήσουν ζημίες (και κατ’ επέκταση στον Δήμο Ρόδου) ενώ ενέχονται πολύ μεγάλοι κίνδυνοι να ζητήσουν πίσω τα έργα που έδωσαν, οι δωρητές!
Στους λόγους που έπρεπε να εξαιρεθεί το Μουσείο από την εφαρμογή του νόμου, είχε αναφερθεί στην εισήγησή του σε πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, δηλώνοντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου πρέπει να εξαιρεθεί, καθώς εμείς, διαχειριζόμαστε πολιτιστική κληρονομιά. Δεν είναι ένα απλό Μουσείο. Τα έργα τα οποία φιλοξενεί το Μουσείο, στη μόνιμη συλλογή του, είναι έργα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί από το ΥΠΠΟ ως πολιτιστική κληρονομιά. Φυλάσσονται με ειδικούς όρους, ενώ φανταστείτε ότι για κάθε μετακίνησή τους –για εκθεσιακούς σκοπούς- επικοινωνούμε με το ΥΠΠΟ και συνοδεύονται από αστυνομική δύναμη. Συνεπώς, αυτά δεν μπορούν να περιέλθουν μαζί με όλα τα υπόλοιπα, σε ένα χώρο όπου η διοίκησή του, δεν θα μπορεί να τα προστατέψει. Τα έργα αυτά, πρέπει να συντηρούνται, να αναδεικνύονται, να μετέχουν στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του Μουσείου (με εκθέσεις, κ.ο.κ.) απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο ο Δήμος Ρόδου, δεν το διαθέτει σε άλλες διευθύνσεις. Οπότε, είναι ζητήματα που απαιτούν συζήτηση και προσοχή. Δεν είναι κάτι τόσο απλό. Είναι ένα Μουσείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1964 στην Ρόδο και θεωρείται ότι είναι η δεύτερη πιο σημαντική πινακοθήκη (από άποψης συλλογή έργων) στην Ελλάδα, μετά την Εθνική Πινακοθήκη! Αυτό δεν μπορεί να διοικηθεί στο πλαίσιο όλων των λειτουργιών ενός δήμου».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου