Τοπικές Ειδήσεις

Απορρίφθηκε η ανακοπή που άσκησε η Ε.Α.Σ.Δ. για την ακύρωση κατάσχεσης της Α.Α.Δ.Ε.

Mε απόφαση του 1ου Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου απορρίφθηκε η ανακοπή που άσκησε το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» και ήδη με την επωνυμία «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, Η ΕΝΩΣΗ» κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον διοικητή της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και εν προκειμένω από τον προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Ρόδου.
Πιο συγκεκριμένα, με τη με αριθμό 183Β/04.03.2022 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας η οποία εκδόθηκε κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 17987/14/27.04.2018 έγγραφης παραγγελίας του υποδιευθυντή της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση σε ακίνητη περιουσία κυριότητας του ανακόπτοντος και, ειδικότερα σε τμήμα αγρού εκτάσεως 8.165 τ.μ. στη θέση «Βουνάρι» στα Καλαβάρδα.
Εντός του ανωτέρω αγρού υφίστανται ένα διώροφο βιοτεχνικό μεταλλικό κτήριο (αποθήκες, εμπορικό κατάστημα) με πάνελ επιφανείας περίπου 400 τ.μ. με έτος κατασκευής πριν το 2012, μικρό κτήριο επιφάνειας περίπου 9 τ.μ. για την υποστήριξη του ζυγού και ζυγός περίπου 33 τ.μ. για φορτηγά και εγκαταστάσεις τεσσάρων (4) σιλό, που το κάθε ένα έχει διάμετρο 13,5 μ. κα ύψος 10 μ. με έτος κατασκευής πριν το 2002.
Η αξία του ανωτέρω ακινήτου εκτιμήθηκε στις 405.000 ευρώ. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από το συνημμένο στην ως άνω έκθεση κατάσχεσης πίνακα χρεών, η ένδικη κατάσχεση επιβλήθηκε σε βάρος της ανωτέρω ακίνητης περιουσίας του ανακόπτοντος για την ικανοποίηση οφειλών του προς το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικού ύψους 4.949.899,33 ευρώ (κεφάλαιο 2.839.753,43 ευρώ και προσαυξήσεις 2.110.145,90 ευρώ) που είχαν βεβαιωθεί. Ο ανακόπτων συνεταιρισμός προβάλλει ότι ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζεται η οφειλή του στον πίνακα χρεών, στερείται της αναγκαίας αιτιολογίας. Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό ως αβάσιμο.
Περαιτέρω ο συνεταιρισμός ισχυρίζεται ότι πρέπει να ακυρωθεί η ένδικη κατάσχεση διότι, όσον αφορά στις προσαυξήσεις και στα επιβαλλόμενα πρόστιμα, ουδέποτε του κοινοποιήθηκαν οι αντίστοιχες πράξεις επιβολής, ώστε να μπορεί να προσφύγει κατ’ αυτών αυτοτελώς. Το δικαστήριο απέρριψε και αυτόν τον ισχυρισμό προεχόντως ως απαράδεκτο, καθόσον δεν προσάπτει πλημμέλεια στην προσβαλλόμενη εν προκειμένω αναγκαστική κατάσχεση, αλλά άπτεται της κατά νόμο συγκρότησης των νομίμων τίτλων βάσει των οποίων διενεργήθηκαν οι ταμειακές βεβαιώσεις των χρεών προς ικανοποίηση των οποίων επιβλήθηκε η κατάσχεση.
Τέλος, απορρίφθηκε και ο ισχυρισμός ότι το καθ’ ου καταχρηστικά προχώρησε στην επιβολή της ένδικης κατάσχεσης, διότι ήδη από τις 22.04.2018 ο ανακόπτων συνεταιρισμός υπέβαλε την 113560/22.04.2018 ηλεκτρονική αίτησή του προκειμένου να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4469/2017, που είχαν γεννηθεί μέχρι τις 31.12.2016 προς ΕΦΚΑ- ΚΕΑΟ, Ελληνικό Δημόσιο, Πειραιώς Leasing χρηματοδοτικές μισθώσεις Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς, οι οποίες κατά το χρόνο υποβολής της ανέρχονταν στο συνολικό ποσό των 22.266.750,70 ευρώ.
Ήδη, όπως αναφέρεται στο υπόμνημα του ανακόπτοντος, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης, συντάχθηκε το πρακτικό περαίωσης και έχει ήδη κατατεθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου η από 20.08.2022 και με αριθμ. έκθεσης κατάθεσης 9/2022 αίτηση επικύρωσης, με την οποία ζητείται η επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και η τροποποίηση των όρων της σύμβασης, οι οποίοι ορίζουν ότι η καταβολή της δόσης προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς θα πραγματοποιηθεί ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, προκειμένου η καταβολή των εν λόγω δόσεων να πραγματοποιηθεί ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία δικαστικής επικύρωσης της σύμβασης.
Το δικαστήριο απέρριψε και τον ισχυρισμό αυτό δεδομένου ότι η διάταξη αυτή αφορά στην άσκηση ιδιωτικών δικαιωμάτων και δεν εφαρμόζεται στο δημόσιο δίκαιο.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου