Ομιλία του Προέδρου της Πανδωδεκανησιακής Ένωσης Προστασίας Πολιτών Καταναλωτών Δανειοληπτών κ. Κρητικού Ευάγγελου στη Βουλή των Ελλήνων Ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης , Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020  σχετικά  με τις Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ

 Η πρόβλεψη του νομοσχεδίου να επισπευθεί η διαδικασία εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων του Ν.3869/2010 με την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους. Καθότι διευκολύνει την υποβολή αιτήσεως επαναπροσδιορισμού, η οποία θα γίνεται ηλεκτρονικά, δίνει την δυνατότητα ταχύτατης ενημέρωσης όλων των διαδίκων, εισάγει την δυνατότητα ηλεκτρονικών επιδόσεων κ.λ.π.

Ταυτόχρονα η ταχύτερη εκκαθάριση των εκκρεμών υποθέσεων του Ν.3869/2010 είναι προς όφελος και των δύο εμπλεκόμενων μερών, ήτοι τραπεζών και δανειοληπτών διότι,

  1. Θα ικανοποιηθούν και τα οικονομικά συμφέροντα των τραπεζικών ιδρυμάτων άμεσα μετά την εκδίκαση του τελικού δικαστηρίου διότι θα ενισχυθούν οι ισολογισμοί τους εισπράττοντας τα όποια ποσά τους επιδικαστούν.
  2. Διότι οι δανειολήπτες θα πάψουν να είναι μακροχρόνια όμηροι τραπεζικών οφειλών και έτσι θα μπορούν να επαναπρογραμματίσουν την ζωή τους και να δημιουργήσουν εκ νέου.
  3. Έτσι θα μπορέσει και η χώρα να αποκτήσει ένα ελαφρύτερο βηματισμό στο μέλλον. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και σοβαρά σημεία προβληματισμού.

Ένα από τα σημεία που φρονούμε ότι δημιουργεί προβλήματα είναι η προσπάθεια να δικαστούν όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις με βάση την αρχή της έγγραφης διαδικασίας ήτοι με την ετοιμασία και κατάθεση στην γραμματεία του αρμοδίου για την κάθε υπόθεση Ειρηνοδικείου, φακέλου με έγγραφα χωρίς προφορική ανάπτυξη και χωρίς την δυνατότητα της εξέτασης μάρτυρα ή του ίδιου του αιτούντος, πράγμα το οποίο γίνεται σε όλες τις εκδικαζόμενες υποθέσεις μέχρι σήμερα και θα συνεχίσει να γίνεται σύμφωνα με την διατύπωση του νομοσχεδίου μέχρι τον Ιούνιο του 2021.

Η πρόβλεψη ότι ο δικάζων δικαστής θα έχει τη δυνατότητα να ζητά πρόσθετες εξηγήσεις και ενδεχομένως την κατάθεση του αιτούντος ή μάρτυρα μας οδηγεί στη σκέψη ότι αυτό θα γίνεται πολύ περιορισμένα και επομένως οι περισσότερες υποθέσεις θα δικαστούν με κανόνες σημαντικά διαφοροποιημένους από αυτούς που εφάρμοσαν τα Ειρηνοδικεία, κατά τρόπο υποχρεωτικό μέχρι σήμερα και θα εφαρμόσουν μέχρι τον Ιούνιο του έτους 2021.

Αυτό κατά τη γνώμη μου εγείρει θέματα σχετιζόμενα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής σύμβασης για τη δίκαιη δίκη και θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις του Ν.3869/2010 οι οποίες θα επαναπροσδιοριστούν να δικαστούν χωρίς να στερηθεί ο αιτών την δυνατότητα να καταθέσει ως διάδικος ή να εξετάσει μάρτυρα ή μάρτυρες για τα προς απόδειξη ζητήματα της αίτησης του.

Με λίγα λόγια δεν θα πρέπει η σπουδή της πολιτείας να κλείσουν οι παλαιοί λογαριασμοί να οδηγήσει σε εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων με συνοπτικές διαδικασίες σε βάρος της ποιότητας της αποδιδόμενης δικαιοσύνης.

Ως Ομοσπονδία Προστασίας των Δανειοληπτών υποβάλλουμε αίτημα προς τη Βουλή των Ελλήνων να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο, το οποίο θα επισπεύσει την εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων του Ν.3869/2010 κατά τρόπο που αρμόζει σε μια ευνομούμενη  πολιτεία επί τη βάσει ουσιαστικών και Δικονομικών κανόνων που συμβαδίζουν με τις επιταγές του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ως απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις προτείνουμε τις ακόλουθες :

  1. Στην αντικατάσταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκδίκασης για τις εκκρεμείς αιτήσεις του Ν.Κατσέλη που υπάγονται στις ανωτέρω διατάξεις από την 15-6-2021 στην 15-6-2022.
  2. Στην διατήρηση της αρχής της προφορικότητας δηλαδή στην αντικατάσταση της προθεσμίας της παραγράφου 12 από τις εξήντα (60) ημέρες στις εκατό (100) ημέρες.
  3. Στην ολική κατάργηση της παραγράφου 26 και της καταχρηστικής προθεσμίας προσβολής της εκδοθησόμενης απόφασης εντός έξι (6) μηνών από την δημοσίευση της και επαναφορά της διετούς προθεσμίας από της δημοσιεύσεως.
  4. Στην επαναφορά της ευθύνης επίσπευσης στις γραμματείες των αρμοδίων Ειρηνοδικείων.
  5. Στην παροχή περισσότερου χρόνου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επίσπευσης με χρόνο ολοκλήρωσης την 30-9-2021.

Κλείνοντας   πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι οι Έλληνες δικαστές κινήθηκαν ευθυνόφοβα και αρνήθηκαν να προβούν σε βιώσιμες ρυθμίσεις των δανείων των δανειοληπτών και των επιχειρήσεων με την εφαρμογή των διατάξεων που ρυθμίζουν την καλόπιστη εκτέλεση των ενοχών του Αστικού κώδικα ήτοι τα άρθρα 288 και 388 Α.Κ. Έτσι το μόνο αξιόλογο νομοθέτημα στο οποίο μπόρεσαν να προσφύγουν αθρόα οι ιδιώτες δανειολήπτες και οι μικροέμποροι ήταν ο Ν.3869/2010. Ο νόμος αυτός λοιπόν θεωρώ ότι επιτέλεσε τον ρόλο του.

                                                                      -Ο-

                                                               ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                    ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

                                              Οικονομολόγος – Τεχνοκράτης

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ