Μια άτυπη διαγενεακή αλυσίδα και μια λαμπρή παράδοση χτίζεται σιγά – σιγά από τους μαθητές και μαθήτριες του 3ου Λυκείου, καθώς για δεύτερη συνεχή χρόνια είναι το σχολείο με τις περισσότερες διακρίσεις στο θεσμό: 8 από τους 24 (ακριβώς η ίδια αναλογία με το 2017), δηλαδή ένας στους τρεις μαθητές από το Νότιο Αιγαίο που θα ταξιδέψουν στο Στρασβούργο φοιτά στην «Καπνοβιομηχανία».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμώντας να δώσει στους νέους της Ευρώπης ηλικίας 16-18 ετών, τη δυνατότητα να συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στις εμπειρίες τους, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τα σχέδιά τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, διοργανώνει από το 1992, τις ημερίδες “EUROSCOLA” στο Στρασβούργο της Γαλλίας. Φέτος θα διεξαχθεί στις 5 Δεκεμβρίου.

Οι ημερίδες αυτές γίνονται στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ολομέλειας, στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και παίρνουν τη μορφή ενός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, κάτι ανάλογο με το θεσμό της Βουλής των Εφήβων.  Οργανώνονται πολλές φορές το χρόνο με τη συμμετοχή 500 περίπου μαθητών Λυκείου από τα 28 κράτη μέλη της Ένωσης και ορισμένες φορές λαμβάνουν μέρος και μαθητές, οι οποίοι προέρχονται από υποψήφια για ένταξη κράτη.

Ο μηχανισμός του προγράμματος επιτρέπει σε παιδιά από διαφορετικές χώρες να έρθουν σε επαφή. Από τη στιγμή που θα εισέλθουν στο ΕΚ, παύουν να αντιπροσωπεύουν το σχολείο τους και εντάσσονται σε  πολύγλωσσες ομάδες των 100 περίπου μαθητών. Έτσι, οι συμμετέχοντες προκειμένου να επικοινωνήσουν με τους ομολόγους τους από τις άλλες χώρες, καλούνται να χρησιμοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις γλωσσικές τους γνώσεις.  Οι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου με την ηθική και ψυχολογική στήριξη των καθηγητών του σε θέματα πολιτικής κοινωνικοποίησης και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης κατάφεραν και φέτος να διακριθούν αποδεικνύοντας την ουσιαστική δουλειά που γίνεται στο σχολείο και τον εξωστρεφή προσανατολισμό του.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ