Τις υπηρεσίες του προσφέρει από σήμερα το νεοσυσταθέν       Κέντρο Κοινότητας  του Δήμου  Καρπάθου σε όλους τους κατοίκους του νησιού.

Στο Κέντρο Κοινότητας  ο κάθε δημότης  θα μπορεί να ενημερώνεται  για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν  κοινωνική φροντίδα  οποιασδήποτε μορφής, σε επίπεδο  Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Παρέχει πληροφόρηση για προγράμματα πρόνοιας και γίνονται αιτήσεις  για Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Ωφελούμενοι του Κέντρου είναι κατά προτεραιότητα  όσοι συμμετέχουν  στο πρόγραμμα  του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης», καθώς και τα άτομα  και οι οικογένειες που διαβιούν  σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού , άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα  που βιώνουν καταστάσεις  αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας αιτούντες άσυλο, άτομα με αναπηρία και γενικότερα ευάλωτες  ομάδες  του πληθυσμού.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις κεντρικούς άξονες:

 

  1. Υποδοχή -Ενημέρωση- Υποστήριξη των πολιτών: Πληροφόρηση και παραπομπή των πολιτών  στα προγράμματα πρόνοιας  και κοινωνικής ένταξης  που υλοποιούνται σε τοπικό , περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, όπως το  Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης , το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους, κοινωνικές δομές και κοινωνικές υπηρεσίες όπως το Βοήθεια στο Σπίτι, τα Κέντρα Ημερήσια Φροντίδας Ηλικιωμένων , τα προγράμματα  Δια Βίου Μάθησης κ. α.
  2. Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας: Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων  σε άλλες δομές και υπηρεσίες π. χ. Ξενώνες κακοποιημένων γυναικών, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές  για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί  και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους και Μετανάστες κλπ. – Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων π. χ. σε υπηρεσίες  απασχόλησης . (π. χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια κλπ.
  3. Παροχή υπηρεσιών  που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του  βιοτικού επιπέδου  των πολιτών  και θα διασφαλίζουν  την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων:  Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης  για την ένταξη στην αγορά  εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού  κ. α. – Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική  υποστήριξη σε  παιδιά, ενήλικες και οικογένειες. – Ανάπτυξη δράσεων  δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα  εκπαίδευσης που υλοποιούνται .

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου  Καρπάθου στελεχώνεται   από Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγο και διοικητική  υπάλληλο. Στεγάζεται στο  ισόγειο του Δημαρχιακού  Μεγάρου  και εξυπηρετεί το κοινό από τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τις 7: 30 π. μ. – 15: 30 μ. μ.

 

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ