Τα βασικότερα ζητήματα που απασχολούν τα χωριά της Νότιας Ρόδου, συζητήθηκαν διεξοδικά στη συνάντηση εργασίας που είχαν οι αντιδήμαρχοι Διοικητικών, Ανάπτυξης και Καθαριότητας κύριοι Σάββας Διακοσταματίου, Γιώργος Πόκκιας και Μιχάλης Παλαιολόγου αντίστοιχα, με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της Νότιας Ρόδου, χθες στο Γεννάδι.
Παρόντες στη συνάντηση ήσαν επίσης, το μέλος του δ.σ της ΔΕΥΑΡ Δημήτρης Ζαννετούλης και ο δ/ντής του Πρωτογενούς Τομέα Σήφης Μανιαδάκης.
Οι πρόεδροι εξέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε όλους τους τομείς των αρμόδιων αντιδημάρχων και όχι μόνον.
Κυριάρχησαν τα θέματα ύδρευσης, άρδευσης, αντλιοστασίων, καθώς και τα προβλήματα στους αγροτικούς δρόμους που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή, με τους προέδρους, τον καθένα ξεχωριστά να παραθέτουν τα κυριότερα εξ αυτών.
Ιεραρχήθηκαν οι ανάγκες της κάθε περιοχής, με τα προβλήματα της ύδρευσης και άρδευσης, αλλά και του πρωτογενούς τομέα, να έρχονται πρώτα και να ακολουθούν αυτά των τεχνικών έργων και της καθαριότητας.
Οι αντιδήμαρχοι αφού δεσμεύθηκαν ότι θα θέσουν στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και οι παραγωγοί της περιοχής της Νότιας Ρόδου, προχωρώντας παράλληλα σε προγραμματισμό των ενεργειών της δημοτικής αρχής, προς την κατεύθυνση επίλυσης τους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο αντιδήμαρχος κ. Διακοσταματίου, αναφέρθηκε στο νέο σύστημα διοίκησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων καθημερινότητας με την ενίσχυση των αποκεντρωμένων δομών και υπηρεσιών και τις αναγκαίες μετακινήσεις προσωπικού.

Στη συνέχεια, ο αντιδήμαρχος Ανάπτυξης κ. Πόκκιας ζήτησε τη συνδρομή των προέδρων των κοινοτήτων, στην αποτύπωση και τον σχεδιασμό, από μηδενική βάση, των κοινοχρήστων χώρων στο νησί, προκειμένου να υπάρχει τάξη και ευνομία στο συγκεκριμένο θέμα.
Αναφέρθηκε επίσης, στις ενέργειες από πλευράς Δήμου Ρόδου, σχετικά με τον περιορισμό του φαινομένου των ανεπιτήρητων ζώων, στη Νότια Ρόδο.
Παράλληλα, εξήγγειλε ότι λειτουργεί στο Γεννάδι, στελεχωμένο γραφείο ενημέρωσης των παραγωγών της περιοχής, σε θέματα του πρωτογενούς τομέα.

Τέλος, ο αντιδήμαρχος κ. Παλαιολόγος, συζήτησε τις ενέργειες που θα γίνουν στον δικό του τομέα ευθύνης και παρά το γεγονός, ότι κατά γενική ομολογία, η εμφάνιση της εικόνας των περιοχών της Νότιας Ρόδου, έχει βελτιωθεί αισθητά, εν τούτοις θα δρομολογηθούν οι ενέργειες εκείνες, προκειμένου να διατηρηθεί τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, αλλά και να βελτιωθεί, καθώς στόχος της δημοτικής αρχής είναι το βέλτιστο δυνατό επίπεδο για τους πολίτες, σε κάθε τομέα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι συναντήσεις αυτές θα επαναληφθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, με τους αντιδημάρχους να υπογραμμίζουν κατηγορηματικά ότι είναι στη διάθεση των προέδρων για οτιδήποτε χρειασθεί.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ