Ειδήσεις

Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων στο νησί της Τήλου

Με απόφαση την οποίαν υπέγραψε ο γ.γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Σπ. Σπυρίδων, απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων στο νησί της Τήλου για την κυνηγετική περίοδο 2014-2015.
Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1.Τη διάταξη του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 «περί δασικού κώδικα» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ 86/69».
2.Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ Β’ 757) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ Β’ 1188), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ Β’ 68/1998) και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ Β’ 581) κοινής υπουργικής απόφασης.
3.Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ Α’ 40) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».
4.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87).
5.Το Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ Α’ 236).
6.Την υπ’ αριθμ. 112022/2168/05-8-2014 απόφαση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2014 – 2015» (ΦΕΚ Β’ 2154).
7.Την υπ’ αριθμ. 186912/3421/23-10-2006 απόφαση της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) νήσου Τήλου, Νομού Δωδεκανήσου».
8.Την υπ’ αριθμ. 2213/2006 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε’).
9.Το υπ’ αριθμ. 34945/27-5-2014 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για την κυνηγετική περίοδο 2014 – 2015 στην περιοχή που βρίσκεται εκτός των ορίων του υπάρχοντος καταφυγίου άγριας ζωής, στη νήσο Τήλο για λόγους προστασίας της άγριας πανίδας της περιοχής.
Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σε εφαρμογή της απόφασης αυτής, από την Δ/νση Δασών Δωδ/νήσου εκδόθηκε η ακόλουθη απαγορευτική διάταξη θήρας στο νησί της Τήλου:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για την κυνηγετική περίοδο 2014-15 στη νήσο Τήλο για λόγους προστασίας της άγριας πανίδας της περιοχής.
Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 15-09-2014, η δε τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους δημοτικούς υπαλλήλους, τις κυνηγετικές οργανώσεις και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 287 παρ. 18 του Ν.Δ. 86/69 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 996/71 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ ΑΊ59) καθώς επίσης και με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα που ισχύουν για κάθε περίπτωση.
Η Δ/ντρια Δασών Δωδ/σου
Μπαλατσούκα Αικατερίνη Δασολόγος MSc

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου