Η αιφνίδια απόφαση καρατόμησης του αντιδημάρχου κ. Δώρου Κωνσταντίνου με απόφαση του δημάρχου Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκου, το μεσημέρι της Παρασκευής, έχει προκαλέσει κύκλο συζητήσεων και έντονη φημολογία, γύρω από το παρασκήνιο, που προηγήθηκε της λήψεώς της, σε μια κρίσιμη μάλιστα περίοδο για τη συνοχή της δημοτικής πλειοψηφίας.
Το πρώτο στοιχείο, που ξενίζει είναι η αιτιολογία της απόφασης.
Πιο συγκεκριμένα η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δυόμισι ετών. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Στην απόφαση του δημάρχου αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής:
“Ανακαλούμε πριν τη λήξη της θητείας του τον διορισμό του Αντιδημάρχου κ.Αθηνόδωρου Κωνσταντίνου με την υπ. αρ. 811/14-3-2017 απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 5 του άρθρου 59 του ν.3852/2010, για τους παρακάτω αυτοτελώς ειδικούς λόγους:
ι) Τέθηκε σε δίμηνη αργία που εκτίθηκε, με την υπ. αρ. ΕΜΠ 15/1-9-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που οριστικοποιήθηκε με την υπ. αρ. 336/22-11-2016 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρου 52 το ΠΔ18/1989 όπως ισχύει) για παράβαση καθήκοντος από βαριά αμέλεια, όπως στη παραπάνω πράξη περιγράφεται, την οποία τέλεσε υπό την ιδιότητα Αντιδημάρχου του συνενωθέντος στον Δήμο Ρόδου Δήμου Καλλιθέας (αρ. 1 παρ. 2.10.Α.1 του ν.38523/2010), ώστε επί οριστικοποιηθείσας σύμφωνα με τα παραπάνω πειθαρχικής ποινής με απόφαση Ανώτατου Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της αμεροληψίας, δεν δικαιολογείται μετά ταύτα η μέχρι τη λήξη της θητείας του, διατήρηση του σε θέση Αντιδημάρχου.
ιι) Ως Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητα θεμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, προέβη στην επιλογή και κίνηση των διαδικασιών υποβολής και έγκρισης από τα αρμόδια όργανα και στην εκτέλεση με δαπάνες του Δήμου Ρόδου έργου διάνοιξης οδού και τοποθέτησης δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ, μην αναφέροντας ότι η έκταση δεν ανήκει στο Δήμο Ρόδου και ότι το έργο είναι εκτός δικαιοδοσίας, δεν δικαιολογείται και δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Δήμου Ρόδου, δηλαδή εντός καταληφθέντος ακινήτου ιδιοκτησίας του ΤΑΙΠΕΔ στην περιοχή Γκολφ Αφάντου, που βρίσκεται μεταξύ των κτηρίων του γηπέδου του γκολφ και της περιοχής Ερημόκαστρο και καταλήγει στον αιγιαλό.
Ειδικότερα τα παραπάνω περιστατικά διαπιστώθηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ στις 17-10- 2016 και γνωστοποιήθηκαν στο Δήμο Ρόδου με την υπ. αρ. 3-3-2017 (αρ. πρωτ.Δ.Ρ.2/16878/8-3-2017) εξώδικη διαμαρτυρία, πρόσκληση και δήλωση της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε» (ΤΑΙΠΕΔ) κατά του Δήμου Ρόδου. Ήτοι επιβάλλεται η ανάκληση του διορισμού από του τη θέση του Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του, για τους παραπάνω λόγους χρηστής διοίκησης.
ιιι) Ως Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητα θεμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, προέβη στην επιλογή και κίνηση των διαδικασιών υποβολής και έγκρισης από τα αρμόδια όργανα και στην εκτέλεση με δαπάνες του Δήμου Ρόδου έργου ολοκλήρωσης διαμόρφωσης οδού σε τυπικώς ξένη και τελούσα υπό αμφισβήτηση ιδιοκτησία μη αναφέροντας ότι αυτή διεκδικείται από το ΤΑΙΠΕΔ και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συνεννόηση με τη Διοίκηση του προς αποφυγή δικαστικών διενέξεων, ως έκταση κτηματολογικώς κυριότητας του που ξεκινάει από εντός του μείζονος ακίνητο του ΤΑΙΠΕΔ, ασφαλτοστρωμένο δρόμο που συνδέει την παραλία της περιοχής Αφάντου με τον κεντρικό επαρχιακό δίκτυο της Ρόδου και καταλήγει στο βόρειο άκρο του ακινήτου του ΤΑΙΠΕΔ κοντά στο δυτικό όριο της Κ.Μ. 1093 γαιών Αφάντου, με συνέπεια να ασκηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου η από 19-01-2016 αγωγή του ΤΑΙΠΕΔ κατά του Δήμου Ρόδου (αρ. καταθ. 84/2016 τακτικής διαδικασίας). Ήτοι επιβάλλεται η ανάκληση του διορισμού από του τη θέση του Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του, για τους παραπάνω λόγους χρηστής διοίκησης”.
Τα ως άνω γεγονότα ωστόσο δεν ήταν άγνωστα στην δημοτική αρχή. Η εμπλοκή του κ. Κωνσταντίνου με την δικαιοσύνη αλλά και η πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του για την διαβόητη καντίνα στην παραλία των γυμνιστών, που λειτουργεί ο αδελφός του, είναι μια παλαιά ιστορία, ένα έργο με πολλά επεισόδια στην κυριολεξία… σήριαλ.
Σε ό,τι αφορά τις επόμενες δύο αιτιολογίες και αυτές δεν δικαιολογείται να διέλαθαν της προσοχής του δημάρχου Ρόδου, αφού είχαν δημοσιοποιηθεί επαρκώς και μάλιστα πριν από ένα χρόνο περίπου.
Επί της αγωγής μάλιστα του ΤΑΙΠΕΔ με το νέο κώδικα η δημοτική αρχή είχε προθεσμία 100 ημερών για να αντικρούσει ή να συνταχθεί με προτάσεις στις θέσεις του.
Το ΤΑΙΠΕΔ, όπως είχε δημοσιοποιήσει η «δημοκρατική», είχε ζητήσει την αποκατάσταση της ιδιοκτησίας του σε τμήμα του προς αξιοποίηση ακινήτου του γκολφ Αφάντου και συγκεκριμένα στην περιοχή «Χαράκια», όπου σύμφωνα με έρευνα επιτελών του, έχει διανοιχτεί δρόμος εντελώς παράνομα.
Η παράνομη διάνοιξη του δρόμου διαπιστώθηκε, όπως εκθέτει το ΤΑΙΠΕΔ, την 7η Απριλίου 2015 κατά τη διάρκεια αυτοψίας από στέλεχός της και συγκεκριμένα ότι ο Δήμος Ρόδου, είχε καταπατήσει τμήμα του προς αξιοποίηση ακινήτου στην κτηματομερίδα 1093, παρότι εγνώριζε ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα επί του ακινήτου.
Οπως επισημαίνει το ΤΑΙΠΕΔ για την παρατυπία απεστάλη μάλιστα αυθημερόν μέσω της ΕΤΑΔ έγγραφο στην ΕΛΑΣ διαμαρτυρόμενη για τις ενέργειες αυτές του Δήμου Ρόδου.

Από τη διενέργεια τοπογράφησης διαπιστώθηκε ότι ο δρόμος εμβαδού 1171,70 τμ έχει διαστρωθεί με 3Α, έχει μέσο πλάτος 6 μέτρα και μήκος 202 μέτρα. Ξεκινάει συγκεκριμένα από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που συνδέει την παραλία Αφάντου με το κεντρικό επαρχιακό δίκτυο της Ρόδου και καταλήγει στο βόρειο όριο του ακινήτου.
Όπως είχε αποκαλύψει τον Ιούλιο του 2016 η «δημοκρατική», συνολικά έχουν διαπιστωθεί 4 καταλήψεις από δρόμους, που φέρεται να έχει διανοίξει αυθαίρετα και ο πρώην Δήμος Καλλιθέας, ενώ σε αυτούς συγκαταλέγεται και ένας ο οποίος έχει ασφαλτοστρωθεί και φωταγωγηθεί.
Για τις συγκεκριμένες καταλήψεις είχε ανακύψει σοβαρό θέμα καθώς είχε καταγγελθεί ότι ο τελευταίος δρόμος, που ασφαλτοστρώθηκε και φωταγωγήθηκε, οδηγεί σε κατοικία πολιτικού προσώπου και συγκεκριμένα σε διώροφη οικοδομή στα μπετά σε ακίνητο 3 στρεμμάτων στην περιοχή «Τραουνού».
Πιθανολογείται έτσι ότι στην απόφασή του ο δήμαρχος συμπεριέλαβε τις δύο τελευταίες υποθέσεις προκειμένου να την «θωρακίσει» έστω και με… «χρονοκαθυστέρηση», με επαρκή αιτιολογία.
Αυτό που προκάλεσε αίσθηση χθες είναι το ό,τι άτομα από τον «κύκλο» του κ. Κωνσταντίνου, υποστήριζαν, ότι η «ρήξη» του με τον δήμαρχο επήλθε ουσιαστικά, λόγω των καλών σχέσεων που είχε αναπτύξει ως αντιδήμαρχος, κυρίως το τελευταίο διάστημα με τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιο Χατζημάρκο. Ανεξάρτητα αν έχει δόση αληθείας ο συγκεκριμένος ισχυρισμός, πληροφορίες αναφέρουν, ότι προσεχώς θα υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των δύο ανδρών Χατζημάρκου και Κωνσταντίνου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ