Ειδήσεις

Κορωνοϊός: Ανακλήθηκε η αναστολή της λειτουργίας του Δικαστικού μεγάρου λίγα λεπτά μετά την έκδοση της!!

Αναμένεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης.

Απεστάλη αρμοδίως πρίν από λίγα λεπτά το ακόλουθο μήνυμα:

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ!!!!!! ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ 9/2021 ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕ την με αριθ. 8/2021 πράξη μας, καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί η σύμπραξη των συναρμοδίων φορέων για την αναστολή των εργασιών των Δικαστικών Υπηρεσιών Ρόδου, την οποία δεν μπορεί να αποφασίσει ο Πρόεδρος Εφετών για χρονικό διάστημα άνω των 48 ωρών. Κατόπιν τούτου, η λειτουργία των υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Ρόδου θα γίνει σύμφωνα με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.12639/2021 (ΦΕΚ β-793/27,2,2021) ΚΥΑ.

Κατ’ εντολή της Προέδρου Εφετών.

Κατερίνα Διακοκολιού.

Προϊσταμένη δ/νσης γραμματείας Εφετείου Δωδεκανήσου

Η Πρόεδρος Εφετών Δωδεκανήσου εξέδωσε συγκεκριμένα σήμερα την 8/2021 Πράξη για την αναστολή των εργασιών του Δικαστικού μεγάρου έως και την 14η Μαρτίου 2021.
Στην πράξη αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις:

  1. Της παρ. 7 περ. δδ του άρθρου 15 και της παρ. 3 του άρθρου 18 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988 Α’ 35) σε συνδυασμό με υιοθέτηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου για τον covid-19 σε όλες τις υπηρεσίες ευθύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης §§ 2.5 και 4)
  2. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας…» (ΦΕΚ Α’90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (A’ 104).
  3. Την με αριθ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 55169 Κ.Υ.Α. των Υπουργών (Φ.Ε.Κ. 3879/ 11-09- 2020 τ. Β’ ) και ειδικότερα το άρθρο δεύτερο αυτής.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περίπτωση δδ’ (περί του τεκμηρίου αρμοδιότητας) του Ν. 1756/1988 “Κώδικας Οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών” (ΦΕΚ Α’ 35/1988) όπως ισχύει.
  5. Το γεγονός ότι προέκυψαν τρία (3) επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊό (COVID-19), κατά τις ημέρες Παρασκευή 19/02/2021 και Σάββατο 27/02/2021, τα οποία βρέθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου στο πλαίσιο της ενάσκησης των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων.
  6. Την με αριθ. 7/2021 πράξη μας.
  7. Την ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας και της ασφαλούς λειτουργίας του Δικαστηρίου αυτού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναστολή λειτουργίας των εργασιών του Εφετείου Δωδεκανήσου, της Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου, του Πρωτοδικείου Ρόδου, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου, του Ειρηνοδικείου Ρόδου και του Πταισματοδικείου Ρόδου καθώς και των αναγκαίων και επειγουσών εργασιών που λαμβάνουν χώρα εντός του Δικαστικού Μεγάρου του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου από 3.3.2021 έως 14.3.2021 προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 τα υγειονομικά μέτρα που προβλέπονται στο με αριθ. ΥΓ 56οικ./2.10.2020 υγειονομικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης §§ 2.5 και 4.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 3.3.2021 έως και 14.3.2021.

Να διανεμηθεί στους Δικαστικούς Λειτουργούς, Δικηγορικούς Συλλόγους Ρόδου και Κω, στους κ.κ. Γραμματείς των Δικαστηρίων, στον ημερήσιο τοπικό τύπο, και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και την είσοδο του Δικαστηρίου.

Της εκδόσεως της πράξεως προηγήθηκε η αποστολή της ακόλουθης επιστολής της κ. Προέδρου Εφετών προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Υγείας, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου και την Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Δωδεκανήσου.
“Σύμφωνα με την με αριθ. 8/22.2.2021 πράξη της Προϊστάμενης του Πταισματοδικείου Ρόδου, (η οποία επισυνάπτεται) επιβλήθηκε ως μέτρο πρόληψης και διασποράς covid-19, η αναστολή λειτουργίας της υπηρεσίας έως την 26.2.2021, λόγω ύπαρξης ενός (1) επιβεβαιωμένου κρούσματος δικαστικής υπαλλήλου.
Μετά από αυτά, κατόπιν ενεργειών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου, πραγματοποιήθηκε σε όλο το Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου την 22.2.2021, ημέρα Δευτέρα, απολύμανση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και την 25η Φεβρουάριου 2021 πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου rapid-test ανίχνευσης αντιγόνου sars-cov-2 από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ σε όσους το επιθυμούσαν.
Την 27.2.2021 (ημέρα Σάββατο) πληροφορηθήκαμε ότι επιβεβαιώθηκαν δύο (2) επί πλέον θετικά κρούσματα στην ίδια υπηρεσία (Πταισματοδικείο Ρόδου) και συγκεκριμένα μίας (1) δικαστικής λειτουργού και μίας ακόμα (1) δικαστικής υπαλλήλου. Η δικαστική λειτουργός που επιβεβαιώθηκε ως θετικό κρούσμα την 27.2.2021, βρισκόταν στην υπηρεσία της προκειμένου να καλύψει ανάγκες του προσωπικού ασφαλείας σε χρόνο αμέσως προγενέστερο (από 22.2.2021 έως 26.2.2021) και είχε επισκεφθεί, υπηρεσίες και κοινόχρηστους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου, προκειμένου να διευθετήσει τρέχουσες υποθέσεις. Επίσης την 19η Φεβρουάριου 2021 είχε συμμετάσχει στην σύνθεση Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου και Αυτοφόρων.
Αμεσα εκδόθηκε η με αριθ. 7/28.2.2021 πράξη μας, περί 48ωρης αναστολής εργασιών όλων των υπηρεσιών που συστεγάζονται στο Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, ενημερώθηκαν τηλεφωνικώς (ενόψει Κυριακής) η Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο Ε.Ο.Δ.Υ. στα κεντρικά, από την προϊσταμένη διεύθυνσης γραμματείας Εφετείου Δωδεκανήσου κ. Διακοκολιού, και προγραμματίσθηκε νέα απολύμανση η οποία έλαβε χώρα την Δευτέρα, 1 η Μαρτίου 2021.
Στο Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, συστεγάζονται έξι (6) Δικαστικές Υπηρεσίες και συγκεκριμένα Εφετείο Δωδεκάνησου, Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου, Πρωτοδικείο Ρόδου, Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, Ειρηνοδικείο Ρόδου, Πταισματοδικείο Ρόδου καθώς και γραφεία Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου με κυλικείο. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι έχει παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος στο Εφετείο Δωδεκανήσου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι επείγουσες ανάγκες του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου.
Ενόψει της αναπόφευκτης και αναγκαστικής επαφής όλων των παρευρισκομένων δικαστικών λειτουργών, δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων, κοινού, με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, λόγω χρήσης κοινών χώρων όπως ακροατηρίων, διαδρόμων, τουαλετών, γραφείων κ.λπ. και του γεγονότος ότι φημολογούνται θετικά κρούσματα μεταξύ δικηγόρων, τα οποία (σύνολο θετικών κρουσμάτων) δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιώσουμε ούτε να ελέγξουμε.
Λόγω της κρισιμότητας της παρούσας κατάστασης, καθώς και ότι τον τελευταίο καιρό παρατηρείται έξαρση κρουσμάτων στην Ρόδο, ζητούμε την αναστολή εργασιών των Δικαστικών Υπηρεσιών που στεγάζονται στο Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, επί 12ήμερο, αρχής γενομένης από 3.3.2021 έως 14.3.2021 προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του sars-cov-2”.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου