Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ΕΟΙ  κατά  τη  συνεδρίασή  του  της  29ης  Ιανουαρίου  2018,  μεταξύ  των  άλλων,  συζήτησε  και  έλαβε  αποφάσεις  για  τα  εξής θέματα:

Ορισμός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ΕΟΙ 2018 

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΟΙ για τη Δευτέρα19 Μαρτίου 2018. Θα ακολουθήσει η σχετική πρόσκληση, σύμφωνα  με τα προβλεπόμενα.

Αναδιάρθρωση Επιτροπής ΠΕΝΑ και έγκριση Ειδικής Προκήρυξης και Αγωνιστικού Προγράμματος  

Το ΔΣ αποφάσισε για λόγους διαχειριστικούς την αγωνιστική, και μόνο, διαίρεση της Περιφέρειας Νήσων Αιγαίου σε δύο «αγωνιστικές περιφέρειες», α. την «Αγωνιστική  Περιφέρεια Αιγαίου Πελάγους» που περιλαμβάνει όλη την αγωνιστική δραστηριότητα  στα νησιά Αιγαίου και  β.  την  «Αγωνιστική Περιφέρεια Κρήτης»  που  περιλαμβάνει  όλη την αγωνιστική δραστηριότητα στην Κρήτη.  Η κάθε αγωνιστική περιφέρεια διαθέτει Αγωνιστική Επιτροπή με πρόεδρο τον  εκάστοτε Πρόεδρο της ΠΕΝΑ και μέλη έναν εκπρόσωπο από το κάθε σωματείο μέλος της ΕΟΙ στη συγκεκριμένη αγωνιστική περιφέρεια.

Οι εισηγήσεις των αγωνιστικών επιτροπών εγκρίνονται από την Επιτροπή ΠΕΝΑ και υποβάλλονται από τον Πρόεδρό της στο ΔΣ της ΕΟΙ. Κατά τα άλλα, ισχύουν όσα  προβλέπονται από το Καταστατικό, τους Κανονισμούς και τις Γενικές Προκηρύξεις  της ΕΟΙ. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την σχετική  εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής ΠΕΝΑ, ενέκρινε την Ειδική Προκήρυξη και τοΑγωνιστικό Πρόγραμμα 2018 της Περιφέρειας Νήσων Αιγαίου, Αγωνιστική  Περιφέρεια Κρήτης, τα οποία θα σταλούν στα ενδιαφερόμενα σωματεία και θα  αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΟΙ.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ