Με την ευκαιρία της παρέλευσης ενός έτους από την ανάληψη των καθηκόντων του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου (2/9/2019- 2/9/2020), νιώθω την ανάγκη να ενημερώσω με έναν σύντομο απολογισμό ως μέλος του Συμβουλίου, όσες και όσους μου έκαναν την τιμή να με εκλέξουν. Εξάλλου, το οφείλω σε όλες και όλους Εσάς τους συμπολίτες και τις συμπολίτισσες μου ex officio.

Στο χρόνο που πέρασε δραστηριοποιήθηκα ως εξής:

Εισηγήσεις- Προτάσεις μεταβολής ή συμπλήρωσης εισηγήσεων- Παρεμβάσεις

Κατατέθηκαν δύο προσωπικές εισηγήσεις σχετικά α)με την οργάνωση αρμοδιοτήτων πολιτικής προστασίας της κοινότητας της Ρόδου και β) για τον συντονισμό οργάνων- υπηρεσιών του Δήμου με σκοπό, το σχεδιασμό Προγράμματος Πολυδύναμων Παρεμβάσεων για τη συντήρηση – επισκευή-καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και ευκολιών.

Κατατέθηκε αντίκρουση ισχυρισμών σε απλή γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου με την οποία επιχειρήθηκε η ακύρωση μέρους ομόφωνης απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας.

Κατατέθηκαν στοχευμένες συμπληρώσεις εισηγήσεων: α) του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων πόλεως Ρόδου (δημιουργία μητρώου εργοληπτών και εργολάβων, έλεγχος εισόδου οχημάτων και φυσικών προσώπων μέσω καρτών κ.α) β) την συμπλήρωση των όρων διάθεσης του πάρκου του Ροδινιού στην Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε για τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών σε αυτό, την ασφάλειά του κ.α

Κατατέθηκαν προτάσεις βελτίωσης- συμπλήρωσης των όρων Υιοθεσίας Πάρκων στο πλαίσιο του προγράμματος «Αγκάλιασε ένα πάρκο» και αίτημα ανάρτησης από την αρμόδια υπηρεσία πίνακα στο site του Δήμου που να περιέχονται τα πάρκα, παρτέρια κ.τ.λ. στον οποίο να φαίνονται ποια είναι διαθέσιμα και ποια όχι, ούτως ώστε να μπορεί ο κάθε πολίτης ή σύλλογος ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας να αιτηθεί υιοθεσία κ.α

Κατατέθηκε πρόταση για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής μελών του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με σκοπό την επικαιροποίηση της κανονιστικής του Δήμου Ρόδου, που αφορά την λειτουργία και παράταση μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ζητήθηκε η διασφάλιση των εμβληματικών χώρων που διατίθενται για πολιτικούς γάμους από τυχόν παρεμβάσεις των χρηστών επι αυτών που ενδεχομένως θα προκαλέσουν φθορές στα εν λόγω μνημεία.

Έγινε ειδική τοποθέτηση με νομική και πολιτική προσέγγιση για τυχόν λειτουργία Κυριακάτικων αγορών στην Κοινότητα Ρόδου (δυνατότητες και προοπτικές).

Ερωτήσεις- Έλεγχος οργάνων– διαμαρτυρίες

Ζητήθηκε ο καθορισμός του προϋπολογισμού της τοπικής Κοινότητας και η έγκαιρη συμμετοχή του Συμβουλίου της Κοινότητας στην κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ρόδου για το 2021.

Γίνεται συνεχής έλεγχος της δημοκρατικής λειτουργίας των αποφάσεων πολυμελών ή μονομελών οργάνων του Δήμου μέσω ερωτήσεων, διαμαρτυριών και καταγγελιών ( πχ έλεγχος παραχώρησης δημόσιων χώρων της κοινότητας, λανθασμένη πρόσκληση του Συμβουλίου για συνεδρίαση, παρακολούθηση της ορθής και έγκαιρης σύνταξης των πρακτικών του Συμβουλίου κ.α)

Αιτήσεις

Κατατέθηκαν αιτήσεις σε αρμόδιες υπηρεσίας στο πλαίσιο μέριμνας καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων με συνεχή παρακολούθηση έως την υλοποίησή τους.

Ζητήθηκε η παροχή πληροφοριών από την νομική υπηρεσία Δήμου Ρόδου για την κανονιστική περί λειτουργίας και παράτασης μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι κατά την άποψή μου δεν διασφαλίζεται η ησυχία των

περιοίκων σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εν λόγω κανονιστική του Δήμου Ρόδου και στην συμπεριλαμβανόμενη σε αυτή Αστυνομική Διάταξη, γεγονός που αποδεικνύεται από την πληθώρα των καταγγελιών συμπολιτών μας για ηχορύπανση στην ΕΛ.ΑΣ.

Ζητήθηκε η κατάργηση και ο καθαρισμός χωματερής που λειτουργεί παράνομα εντός της πόλεως Ρόδου.

Περαιτέρω, είχα την τιμή να ορισθώ, τον Νοέμβριο του 2019, από τον Δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη, ως άμισθος σύμβουλός του επί θεμάτων πολιτικής προστασίας.

Βέβαια, πέρα από εξαιρετικές συνεργασίες με την συντριπτική πλειοψηφία των Συμβούλων και υπηρεσιακών παραγόντων, δεν έχουν λείψει οι συγκρούσεις και οι αντιπαραθέσεις, τις οποίες και δεν προτίθεμαι να αποφύγω, εφόσον βέβαια αυτές συμβάλουν, τόσο στην βελτίωση της πόλης μας προκειμένου αυτή να αποκτήσει και πάλι την λάμψη που της αξίζει, όσο και στη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών στο πλαίσιο της νομιμότητας και διαφάνειας που αυτοί οφείλουν να λειτουργούν. Δυστυχώς, μέρος αυτών στηρίζονται σε μικροπολιτικά συμφέροντα, γεγονός όμως που με αφήνει παγερά αδιάφορο, ανεξαρτήτως του προσώπου που εξυπηρετούν και τη θέση που αυτό κατέχει.

Με αίσθημα ευθύνης θα συνεχίσω να τιμώ την επιλογή Σας στο πρόσωπό μου, για μια πόλη αντάξια της ιστορίας της και σας ευχαριστώ όλες και όλους για μια ακόμη φορά για την εμπιστοσύνη Σας.

Με τιμή

Μιχαήλ Μαντικός

-Σύμβουλος Δημάρχου Δήμου Ρόδου επί θεμάτων πολιτικής προστασίας

-Σύμβουλος Κοινότητας Ρόδου

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ