Σύσκεψη τεχνοκρατικού χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε χτες στο Δημαρχείο Ρόδου, όπου παρουσιάστηκε η α’ φάση του «Μάστερ Πλαν» (master plan) που αφορά τον συνολικό σχεδιασμό για το αποχετευτικό σε ολόκληρο το νησί της Ρόδου.
Το έργο με τίτλο: «Διαχειριστικό Σχέδιο (master plan)  Αποχέτευσης και Χωροθέτησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Νήσου Ρόδου» ανέρχεται στα 300.000 ευρώ περίπου και η εταιρεία που την εκπόνησε είναι η κοινοπραξία: ‘ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί & Μελετητές Α.Ε. – Ερασμος Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε. – Βασίλειος Αυγητίδης’. Παρόντες ήταν, πέραν των μελετητών, στελέχη της ΔΕΥΑΡ, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ο δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος, οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Σάββας Διακοσταματίου και Γιώργος Πόκκιας, και ο γ.γ. του Δήμου Ρόδου κ. Ευγένιος Κορναρόπουλος.
Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι το γεγονός πως τα ευρήματα της μελέτης και οι υποδείξεις που θα γίνουν περαιτέρω, θα παίξουν σημαντικό ρόλο για τους σχεδιασμούς της επιχείρησης εφεξής.
Η μελέτη εκπονήθηκε από ομάδα μελετητών με βάση τα δεδομένα και τις ανάγκες ολόκληρου του νησιού –και όχι αποσπασματικά ανά κοινότητα, περιοχή κ.λπ.- ενώ τα αποτελέσματα αυτού του συνολικού «Μάστερ Πλαν» (master plan) θα αποτελέσουν προαπαιτούμενο για να διεκδικηθούν πόροι από χρηματοδοτούμενα προγράμματα προκειμένου να ενταχθούν και να προχωρήσουν τα απαραίτητα έργα.

Ο Φώτης Χατζηδιάκος
Σε δηλώσεις του αμέσως μετά το πέρας της σύσκεψης ο δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος, υπογράμμισε τα εξής:
«Όπως είναι γνωστό, η ΔΕΥΑΡ στις 6 Οκτωβρίου του 2016, μετά από την διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία, ανέθεσε σε μία κοινοπραξία να μελετήσουν, να ολοκληρώσουν και να παρουσιάσουν το: ‘Διαχειριστικό Σχέδιο (master plan)  Αποχέτευσης και Χωροθέτησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Νήσου Ρόδου’.
Η σύμβαση προέβλεπε ότι μέσα σε τρεις μήνες η κοινοπραξία θα έπρεπε να αποτυπώσει το σύνολο των εγκαταστάσεων που υπάρχουν πάνω στο νησί της Ρόδου, σε όλους τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους, και πάνω σε αυτά να γίνουν οι παρατηρήσεις τόσο οι δικές μας, όσο και της ΔΕΥΑΡ.
Η επόμενη φάση, προβλέπει μέσα σε ένα τρίμηνο την εξέταση των υφισταμένων μελετών και σχεδιασμών όσον αφορά το σύνολο του νησιού για την αποχέτευση, την χωροθέτηση και την διάθεση των λυμάτων. Η σημερινή παρουσίαση, αποτύπωσε την πραγματικότητα αλλά και τις ανάγκες σε όλο το νησί. Ξεκινώντας από την Ρόδο, η αύξηση του πληθυσμού (συνεπώς και των λυμάτων) αλλά και της διάθεσης του συνόλου της αποχέτευσης απαιτεί επιτακτικά την αναβάθμιση – επέκταση του Βιολογικού. Ταυτόχρονα, κατέδειξε και τις αδυναμίες: η έκπληξη των μελετητών ήταν ότι ένα νησί – Δήμος που είναι πλέον η Ρόδος, έχει έναν πολύ μεγάλο μεμονωμένο αριθμό εγκαταστάσεων αποχέτευσης, διάθεσης λυμάτων. Αναφέρομαι σε βιολογικούς, οι οποίοι υπήρχαν στους πρώην δέκα Καποδιστριακούς Δήμους. Κι αυτό γιατί ο καθένας μεμονωμένα χωροθετούσε, σχεδίαζε ή και κατασκεύαζε κάποιες μικρές μονάδες οι οποίες μέχρι ενός ορισμένου σημείου απαιτούν αναβάθμιση. Ενδεχομένως μέσα από την μελέτη να προκύψει η ανάγκη μίας διασύνδεσης, είτε στη μελλοντική ανάπτυξη του νησιού στο σύνολό του, είτε να χρειαστούν κάποιες μεγάλες εγκαταστάσεις.
Φυσικά, μας απασχόλησε η επόμενη φάση που έχει να κάνει και με τον Βιολογικό στο Βόδι και με την δημιουργία νέων μονάδων στη Νότια Ρόδο, την αξιοποίηση του Γκολφ στ’ Αφάντου και ενδεχομένως της Τσαμπίκας, όμως αυτά όλα θα προκύψουν στην επόμενη παρουσίαση που υπολογίζεται να γίνει περί τα μέσα Μαΐου. Εκεί θα υπάρξει μια συνολική αποτύπωση – εκτίμηση και θα ακολουθήσει η τρίτη φάση που θα είναι η υποβολή των προτάσεων μετά από την επεξεργασία όλων αυτών με τις οικονομικές παραμέτρους. Δηλαδή η οικονομική εκτίμηση κάθε πρότασης όσον αφορά το κόστος κατασκευής των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας όλων αυτών των συστημάτων.
Συμπερασματικά, επειδή η σημερινή παρουσίαση ήταν καθαρά τεχνοκρατικού χαρακτήρα, για εμάς που γνωρίζουμε, ελέγξαμε και διαπιστώσαμε ότι πράγματι έγινε πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή, πράγματι αποτυπώθηκε και στην πιο απομακρυσμένη κοινότητα τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, αν εξυπηρετούνται από οικιακούς βόθρους ή όχι, η εικόνα δηλαδή που έχουμε στο νησί, αποτυπώνεται πλέον επιστημονικά με στοιχεία και γίνεται ένας συνδυασμός στην εκτίμηση των στοιχείων των υφισταμένων εγκαταστάσεων, του πληθυσμού και της γεωγραφικής περιοχής, όπου είναι εγκαταστημένοι οι κάθε αγωγοί και η αναγκαιότητα στο σύνολο του νησιού. Τόσο εσωτερικά στους πρώην Δήμους Καμείρου, Αταβύρου όσο και στους πρώην τουριστικούς Δήμους με μια πολύ αναλυτική καταγραφή όλων των εγκαταστάσεων».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ