Δημοσιεύτηκε στις 24 Ιανουαρίου η προκήρυξη κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ για τους Δήμους της χώρας. Για το Δήμο Ρόδου εγκρίθηκαν και οι 245 αιτούμενες θέσεις οκτάμηνης διάρκειας, αποτέλεσμα του σωστού σχεδιασμού, και της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιακών και των πολιτικών προϊσταμένων των Διευθύνσεων του Δήμου.

Φέτος οι ωφελούμενοι θα βοηθήσουν στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου Ρόδου, με γνώμονα πάντα την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας και το θετικό αντίκτυπο στο νησί. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται ενδεικτικά ο καθαρισμός των δημοτικών πάρκων, η ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου, η πιλοτική λειτουργία γραφείου προώθησης επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας και η συντήρηση των δημοτικών κτιρίων. Επιπλέον ο Δήμος ως φορέας υλοποίησης θα διαχειριστεί το προσωπικό που θα ενισχύσει προνοιακές δομές καθώς και πολλά σχολεία του νησιού.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι τις 10:00πμ την Παρασκευή 03/02/2017 μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από ενδιαφερόμενους οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ ή θα εγγραφούν εντός της ως άνω προθεσμίας.

Όλες οι λεπτομέρειες όσον αφορά το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, ενώ αναλυτικά οι θέσεις και οι ειδικότητες που αφορούν το Δήμο Ρόδου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.rhodes.gr)

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Ευγένιος ΚΟΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ