Σε νέες δικαστικές περιπέτειες μπαίνει η εταιρεία «SWEDCO Ο.Ε.», μετά την απόφαση του εκκαθαριστή της δημοτικής επιχείρησης «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» να κινήσει άμεσα τις διαδικασίες για την εκτέλεση της 201/2017 απόφασης απόδοσης του μισθίου στο πάρκο του Θέρμαι, λόγω οφειλών.
Η εταιρεία έχει ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής απόδοσης του μισθίου, που έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2018, ενώ κατά της εκτέλεσης αναμένεται να υποβάλει αρμοδίως αίτηση αναστολής.
Ο εκκαθαριστής δικηγόρος κ. Μάριος Μαραβέλιας κινδυνεύει συγκεκριμένα να κατηγορηθεί για απιστία αν δεν κινήσει τις διαδικασίες και ήδη έχει αναθέσει την υπόθεση στον δικηγόρο κ. Γ. Λαμπαδάκη.
Δυνάμει του από 23-11-2007 ιδιωτικού συμφωνητικού, αφού προηγήθηκε δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ανοικτές προσφορές στον οποίο πλειοδότησε η δικαιοπάροχος της ως άνω εταιρείας «ΚΑΑΜΠΕΡΓΚ ΣΙΒ – ΧΟΡΕΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε.», η «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» της εκμίσθωσε το Δημοτικό Πάρκο (ακάλυπτο χώρο) εφαπτόμενο στις οδούς Δημοκρατίας και Αλεξάνδρου Διάκου, επιφάνειας 4.600 τ.μ. με υφιστάμενο κτίσμα επιφάνειας 172 τ.μ. περίπου, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για εμπορική χρήση (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος).
Η μίσθωση συμφωνήθηκε δωδεκαετής, άρχουσα την 01-12-2007 και λήγουσα την 30-11-2019, με αρχικό μηνιαίο μίσθωμα 8.000€ πλέον τέλους χαρτοσήμου 3,6%, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά ποσοστό 4%, το οποίο είναι καταβλητέο μέσα στο πρώτο πενθήμερο εκάστου μισθωτικού μηνός.
Ήδη μετά τις γενόμενες αναπροσαρμογές το μηνιαίο μίσθωμα κυμαινόταν για το μεν διάστημα από 01-12-2012 έως 30-11-2013 στο ποσό των 9.322,86€ συμπ/νου τέλους χαρτοσήμου, για το διάστημα από 01-12-2013 έως 30-11-2014 στο ποσό των 9.695,76€ συμπ/νου τέλους χαρτοσήμου και για το διάστημα από 01-12-2014 έως 30-11-2015 στο ποσό των 10.083,59€ συμπ/νου τέλους χαρτοσήμου.
Η μισθώτρια παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» δεν τηρούσε τις συμβατικές της υποχρεώσεις και σύμφωνα με την απόφαση μέχρι σήμερα οφείλει το συνολικό ποσό των 213.440,70€.
Το δικαστήριο με την απόφαση του διατάσσει την εταιρεία ή οποιονδήποτε άλλο έλκει δικαιώματα από αυτήν να αποδώσει στην «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» τη χρήση του ως άνω περιγραφομένου μισθίου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ