Στο αρχείο τέθηκε η προκαταρκτική δικογραφία, που ξεκίνησε να σχηματίζεται την 12η Φεβρουαρίου 2012, μετά από αυτεπάγγελτη επέμβαση του τότε Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου, για την διαπίστωση τυχόν τελέσεως ποινικά κολάσιμων πράξεων από δημόσιους λειτουργούς μετά από δημόσιες καταγγελίες για την «εξαφάνιση» του σκληρού δίσκου του λογιστηρίου της αµιγούς Δηµοτικής Επιχείρησης του πρώην Δήµου Αρχαγγέλου µε την επωνυµία “Δηµοτική Επιχείρηση Τουρισµού – Αθλητισµού – Πολιτισµού – Κοινωνικής Πρόνοιας και Ανάπτυξης Δήµου Αρχαγγέλου (Δ.Ε.Α.)”.
Η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «δημοκρατικής», έθεσε την δικογραφία στο αρχείο καθόσον οι λογιστικές πραγματογνωμοσύνες που παραγγέλθηκαν για να αποτυπωθεί η οικονομική διαχείριση της επιχείρησης, έπεσαν στο «κενό», ελλείψει σχετικών στοιχείων!
Η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου αλλά και οι πραγματογνώμονες έκριναν συγκεκριμένα ότι είναι παντελώς αδύνατη η εξαγωγή συμπερασμάτων για τυχόν ζημία στην επιχείρηση, από τη στιγμή που δεν υφίστανται λογιστικά στοιχεία με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ασκηθεί δίωξη για κακούργημα, ενώ περαιτέρω κρίθηκε ότι τυχόν διάπραξη του αδικήματος της υπεξαγωγής εγγράφων από υπάλληλο έχει υποπέσει ήδη σε 5ετή παραγραφή!
Πέραν όμως του σκέλους αυτού της υπόθεσης εκκρεμεί και δεύτερη έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες υπαλλήλων των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου μετά από αναφορά του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την μη υποβολή οικονομικών στοιχείων στο πλαίσιο καθολικού κατασταλτικού ελέγχου, που διενεργείται.
Η υπό τον κ. Γιώργο Χατζημάρκο, μείζων μειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, το έτος 2012, είχε καταγγείλει δηµοσίως την «εξαφάνιση» σκληρών δίσκων που περιείχαν τη λογιστική απεικόνιση του ταµείου της συγκεκριµένης επιχείρησης.
Σύµφωνα µε τον Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων η ανωτέρω επιχείρηση όφειλε να είχε µετατραπεί µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2010 σε κοινωφελή επιχείρηση.
Αφού πέρασαν πέντε µήνες από την ανάληψη των καθηκόντων της τότε δηµοτικής αρχής κι ενώ ουσιαστικά η εταιρεία δεν υφίστατο από την 1η Ιανουαρίου 2011, αποφασίστηκε, χωρίς να έχει κινηθεί επίσηµη διαδικασία για την παράδοση παραλαβή των όποιων περιουσιακών της στοιχείων, να εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη για τη λύση της.
Την 26η Μαΐου 2011 ο τότε γενικός γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου εξέδωσε τη σχετική απόφαση και διέταξε ταυτόχρονα την εκκαθάρισή της.
Την 21η Ιουνίου 2011 το δηµοτικό συµβούλιο Ρόδου, σε τακτική του συνεδρίαση, αποφάσισε οµοφώνως (οι δηµοτικοί σύµβουλοι της παράταξης Χατζηµάρκου είχαν αποχωρήσει), να αναθέσει την εκκαθάρισή της στους οικονοµολόγους κ.κ. Βασίλειο Παπαβασιλείου και Λίνα Παπατσή.
Οι τελευταίοι επεδίωξαν να αναλάβουν καθήκοντα πλην όµως διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε ισολογισµός εκκαθάρισης για την οικονοµική διαχείριση του 2010 µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να εκδώσουν ισολογισµό έναρξης της εκκαθάρισης και όταν ζήτησαν στοιχεία από τον λογιστή (εξωτερικό συνεργάτη) της εταιρείας, τους δηλώθηκε ότι δεν υπήρχαν.
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που περιελάµβανε τα οικονοµικά στοιχεία και το πρόγραµµα λογιστηρίου της, ο οποίος βρισκόταν στα γραφεία της ΔΕΥΑ, δεν ξεκινούσε και τότε µε τη συνδροµή της υπηρεσίας µηχανογράφησης διαπιστώθηκε ότι έλειπαν οι σκληροί δίσκοι.
Οι δύο εκκαθαριστές αποφάσισαν να υποβάλουν την παραίτησή τους αφού ενηµέρωσαν τους αρµόδιους της δηµοτικής αρχής.
Σε έγγραφο των οικονομικών υπηρεσιών που είχε παραδοθεί στον τότε αντιδήμαρχο επί των Οικονομικών κ. Ν. Τσουκαλά αναφέρεται με σαφήνεια ότι δεν υπάρχουν στοιχεία γιατί οι δίσκοι έχουν… “εξαφανιστεί”.
Ανάλογες είναι οι διαπιστώσεις σε έγγραφο δημοτικής υπαλλήλου από το 2011.
Αυτό που προκαλεί πρόσθετη έκπληξη είναι το γεγονός ότι με το αριθμ. Πρωτ. 2/156503/7 Δεκ. 2011 έγγραφό του προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ο πρώην δήμαρχος Ρόδου κ. Στάθης Κουσουρνάς είχε ζητήσει μεταξύ άλλων τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στους δημοτικούς οργανισμούς και στις δημοτικές επιχειρήσεις του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου.
Το αίτημα υποβλήθηκε… αιφνιδίως τον Δεκέμβριο του 2011 με επίκληση σχετικού εγγράφου του προέδρου της δημοτικής κοινότητας Αρχαγγέλου που είχε όμως συνταχθεί και διαβιβαστεί στον δήμαρχο από τον Ιούνιο του 2011.
Η Δηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Αρχαγγέλου (ΔΕΑ) αφού εκµεταλλεύτηκε την παραλία Τσαµπίκας για δύο-τρία χρόνια, δεν άφησε πίσω της τίποτα ως υποδοµές, τίποτα σε κινητή και ακίνητη περιουσία.
Λέγεται µάλιστα ότι λειτουργούσε ταµειακές µηχανές στην παραλία της Τσαµπίκας, που έχουν οµοίως χαθεί.
Κατάθεση “φωτιά” με σαφείς αιχμές για τη διάπραξη ποινικά κολάσιμων πράξεων από τους εμπλεκόμενους με την οικονομική διαχείριση της επιχείρησης είχε δώσει ενώπιον της Πταισματοδίκη Ρόδου ο κ. Γιώργος Χατζημάρκος.
Είχε καταγγείλει ότι η επιχείρηση δεν έχει συντάξει τις από τον νόμο προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2009 και 2010 και δεν έχει καταθέσει στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αρχαγγέλου τους ισολογισμούς των ετών 2009 και 2010.
Από το με αρ. πρωτ. 8/6899 (20-01-2012) έγγραφο της Δ.Ε. Αρχαγγέλου, που υπογράφεται από την κ. Φωτεινή Λαμπριανού, την κ. Ελευθερία Λεμονή και τον κ. Ηλία Καραμπή, προκύπτει εξάλλου ότι, πράγματι, δεν μπορεί να εξαχθούν τα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΑ Αρχαγγέλου από την κεντρική μονάδα Η/Υ στην οποία θα έπρεπε να βρίσκονται καταχωρημένα.
Ο κ. Χατζημάρκος είχε δημοσιοποιήσει εξάλλου και αντίγραφα αιτημάτων από επιχειρήσεις που απαιτούν την εξόφληση τους για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν προσφέρει στην ΔΕΑ Αρχαγγέλου και δεν έχουν εξοφληθεί.
Δημοσιοποίησε εξάλλου και το από την 28η Μαρτίου 2011 του πρώην αντιδημάρχου κ. Μιχάλη Κινδυλίδη σε τράπεζα για την χορήγηση φωτοαντιγράφων και των δύο όψεων των εκδοθεισών επιταγών από την ΔΕΑ Αρχαγγέλου κατά την περίοδο από 1-1-2009 έως και 31-12-2010 για το οποίο όπως τόνισε δεν έχει δόθηκε απάντηση.
Ανάλογη τύχη είχε εξάλλου και η πειθαρχική δικογραφία, που σχηματίστηκε μετά την ολοκλήρωση της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης στο τμήμα πληροφορικής του Δήμου Ρόδου για την υπόθεση της «εξαφάνισης» του σκληρού δίσκου.
Ο έλεγχος περιορίστηκε στην αναζήτηση ευθυνών αποκλειστικά και μόνο μεταξύ των υπαλλήλων του τμήματος πληροφορικής του Δήμου Ρόδου, που έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση και επισκευή των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Από την πειθαρχική έρευνα προέκυψε ότι ο επίμαχος σκληρός δίσκος… βρέθηκε!! Είχε εγκατασταθεί συγκεκριμένα και φέρεται να χρησιμοποιείται στο γραφείο της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου!!
Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας διενεργήθηκε πραγματογνωμοσύνη από ειδικό σε θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, που όρισε ο Πταισματοδίκης Αθηνών.
Από την έρευνα που διενήργησε ο πραγματογνώμονας σε δίσκο που κατασχέθηκε από δημοτική αποθήκη στον Αρχάγγελο δεν κατέστη δυνατή η ανάκτηση στοιχείων, που αφορούν στην οικονομική διαχείριση της εταιρείας από τους σκληρούς δίσκους, που του παραδόθηκαν.
Ασφαλή συμπεράσματα έτσι αλλά και στοιχεία για την διαχείριση της εταιρείας δεν φέρεται να υπάρχουν.
Στο μεταξύ έχει παγώσει και ο καθολικός διαχειριστικός έλεγχος που παραγγέλθηκε το έτος 2012 στην οικονοµική διαχείριση της από το Ελεγκτικό Συνέδριο εν αναμονή υποβολής των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης, που πάντως δεν υπάρχουν στο σύνολό τους με αποτέλεσμα όχι μόνο να δυσχεραίνεται ο έλεγχος αλλά και να προκύπτουν πειθαρχικές ευθύνες σε πρώην αιρετούς και σε δημοτικούς υπαλλήλους.
Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ανέλαβε συγκεκριμένα, κατόπιν εντολής του Υπουργείου Οικονομικών από το έτος 2012 τη διενέργεια καθολικού διαχειριστικού ελέγχου στην οικονοµική διαχείριση της επιχείρησης.
Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Δωδεκάνησα κ. Ν. Μπαρδακάς, εξαιτίας της μη υποβολής στοιχείων για τη διενέργεια έκτακτων διαχειριστικών ελέγχων στους πρώην Δήμους Αφάντου, Αρχαγγέλου και Πεταλούδων υπέβαλε αναφορά στην Εισαγγελία μετά από έκθεση ορκωτών λογιστών, που συνέταξαν τον ισολογισμό των Δήμων και στον οποίο αναφέρουν την έλλειψη απογραφικών στοιχείων, όπως και την έλλειψη ισολογισμών τους κατά την τελευταία τριετία.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ