«Πονοκέφαλο» έχει προκαλέσει στους δικαστικούς υπαλλήλους και στους δικαστές του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου η διαχείριση εκατοντάδων προσφυγών (υπερβαίνουν τις 550) πολιτών για την ακύρωση βεβαιώσεων και προστίμων για παράνομη στάθμευση του Δήμου Ρόδου.

Η δημοτική αρχή έχει αποστείλει συγκεκριμένα 12.000 ειδοποιητήρια για την είσπραξη ή βεβαίωση στη ΔΟΥ προστίμων τροχονομικών παραβάσεων, κυρίως για παράνομο πάρκινγκ, που επέβαλε η δημοτική αστυνομία και η ελεγχόμενη στάθμευση τα έτη 2011 και 2012.
Εκείνοι που νόμιζαν ότι τα πρόστιμα, που τους είχαν επιβληθεί, είχαν ξεχαστεί ή που έλαβαν διαβεβαιώσεις από αιρετούς ότι τους τα είχαν… σβήσει, βρέθηκαν στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση να πληρώσουν τις οφειλές τους.
Παρότι διατηρείται το δικαίωμα στους υπόχρεους να προσφύγουν ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης και Συμβιβασμού Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ρόδου, με αίτημα τη μείωση ή τη διαγραφή των προστίμων, μετά από τροποποίηση, που έγινε πρόσφατα στο νόμο, διαπιστώνεται ότι η συγκεκριμένη οφειλή δεν παραγράφεται. Ο νόμος προβλέπει ότι η αποσβεστική προθεσμία βεβαίωσης των προστίμων είναι 20ετής.
Η Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών μπορεί να εξετάσει μόνο αιτήματα για τη μείωση των προστίμων κατά 50% και δεν έχει δυνατότητα να παραγράψει οποιαδήποτε απαίτηση.
Οι οφειλές εκείνων που ξεπερνούν τα 300 ευρώ, αν δεν εξοφληθούν, υφίσταται κίνδυνος για τη βεβαίωσή τους στη ΔΟΥ, γεγονός που οδηγεί αυτόματα σε αδυναμία εκδόσεως φορολογικής ενημερότητας.
Προκειμένου να υπάρξει αναστολή των προστίμων οι πολίτες συρρέουν για την υποβολή αιτήσεων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.
Το περιεχόμενο «καρμπόν» των αιτήσεων έχει ως εξής:
«Προσφεύγουμε ενώπιον σας αιτούμενοι την ακύρωση ή την μεταρρύθμιση των προαναφερόμενων βεβαιώσεων που καταλογίστηκε σε βάρος μου Πρόστιμο    τέλους    Στάθμευσης (τταρ.1 & 2 του άρθρου 26 Του Ν 1080/80 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν 1416    άρθρο 55και επιβάλλονται για παραβάσεις,   Κ.Ο.Κ. του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 )  όπως  αναφέρεται στην που αντίγραφο της ειδοποίησης αρ.     που μας κοινοποιήθηκε.
Η διαπίστωση του παραπάνω υπολογισθέντος ποσού για το πρόστιμο Παράνομης Στάθμευσης, έγινε από τα στοιχεία της Έκθεσης βεβαίωσης (κλήση) της Αρμόδιας Αρχής, που σας δόθηκαν.
Όπως συνάγεται    από τα παραπάνω ο υπολογισμός και κατ’ επέκταση η βεβαίωση του παραπάνω ποσού στηρίζεται στη βεβαίωση της Δημοτικής Αστυνομίας  σχετικά με   τον   καταλαμβανόμενο  χώρο   στάθμευσης  από   το   αυτοκίνητο   μας    σε    χώρο όπου απαγορεύεται / ελεγχόμενης στάθμευσης 1.
Επειδή το πρόστιμο είναι υπέρογκο και θεωρώ ότι είναι άδικο να καταβάλω ολόκληρο το ττοσό το οποίο δεν έχω λόγω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα μας και κατ’ επέκταση την μείωση των εσόδων μας από την εργασία μας.

Παρακαλώ την επιτροπή συμβιβασμού και επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου μας να λάβει υπόψη την κρίσιμη οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε όλοι ο» Έλληνες και την μείωση του εισοδήματος μας και να διαγράψει τα παραπάνω ποσά ή άλλως να μεταρρυθμίσει αυτό όσο δύναται».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ