Ρεπορτάζ

Εστράφη δικαστικώς κατά του γιού και της νύφης του!

Ποινική διάσταση προσέλαβε χθες η ένδικη διαφορά ενός κατοίκου της Ιαλυσού, που εστράφη στα πολιτικά δικαστήρια κατά του γιου του και της νύφης του, με αίτημα να διαταχθεί η δικαστική μεσεγγύηση των μετοχών, που απέκτησαν παράνομα σε οικογενειακή τους ξενοδοχειακή επιχείρηση!
Ο πατέρας υπέβαλε συγκεκριμένα χθες ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου μήνυση κατά του γιού του, ζητώντας την άσκηση διώξεων σε βάρος του για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και της πλαστογραφίας μετά χρήσεως και μάλιστα σε κακουργηματική μορφή, γιατί η αξία των μετοχών υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ.
Εχει ήδη προσφύγει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και έχει αιτηθεί να διαταχθεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, η δικαστική μεσεγγύηση των 136.661,16 μετοχών, που κατέχει, όπως υποστηρίζει, παράνομα ο γιος του και των 27,34 μετοχών που κατέχει παράνομα η νύφη του, ήτοι συνολικά 136.688,50 μετοχών, που αντιστοιχούν στο 50% των ανωνύμων μετοχών της ανώνυμης ξενοδοχειακής εταιρείας οι οποίες, όπως διατείνεται, του ανήκουν.
Χθες υπέβαλε εξάλλου και αγωγές με την ίδια ιστορική βάση, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, για αδικοπραξία.
Όπως εξιστορείται στη μήνυση, που χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Φώτης Κωστόπουλος, ο μηνυτής μαζί με την αποβιώσασα σύζυγό του, είναι ιδρυτικά μέλη ξενοδοχειακής εταιρείας η οποία ανήγειρε και εκμεταλλεύεται ξενοδοχείο στην πόλη της Ρόδου σε κεντρικό σημείο.
Με την πάροδο του χρόνου τόσο ο ίδιος όσο και η αποβιώσασα σύζυγός του, κατέστησαν μοναδικοί μέτοχοι της άνω εταιρείας, το κεφάλαιο της οποίας, μετά από επανειλημμένες αυξήσεις και αφού μετατράπηκε σε ευρώ, ανήλθε σε 494.841,84 ευρώ, διαιρούμενο σε 168.888 μετοχές ονομαστικής αξίας 2.93 ευρώ εκάστη, κατέχοντες ο καθένας τους από 84.444 μετοχές, ήτοι το ½ έκαστος των 168.888 μετοχών.
Λόγω της μεγάλης ηλικίας τους, όπως υποστηρίζει, το έτος 2008 και κατόπιν υποδείξεως και προτροπής του γιου τους, τον όρισαν πρόεδρο του Δ.Σ και του παρέδωσαν προς φύλαξη τις μετοχές τους, με την εντολή να προβαίνει σε όλες τις διαχειριστικές εκ του νόμου πράξεις για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.
Μετά τον θάνατο της συζύγού του, στα πλαίσια της υποχρέωσης υποβολής φόρου κληρονομίας για την αποβιώσασα σύζυγό του, αναζήτησε τον ακριβή αριθμό των μετοχών της.
Έκπληκτος από την έρευνα που έκανε, όπως ισχυρίζεται, διαπίστωσε ότι στην γενική συνέλευση της 30ής Ιουνίου του έτους 2008 εμφανίστηκε ως μέτοχος ο γιος του, με 84.444 μετοχές και ο ίδιος με μόλις τέσσερις μετοχές, και η αποβιώσασα σύζυγός του, χωρίς καμιά μετοχή.
Στην Γ.Σ της 30ής Ιουνίου 2009 εμφανίστηκε, αίφνης εκ νέου, ως κύριος 84.444 μετοχών και ο γιος του κατέχων 84.444 μετοχές.
Στην Γ.Σ της 30ής Ιουνίου 2010 εμφανίστηκε ο γιος του να κατέχει 168.884 μετοχές και ο ίδιος μόλις 4.
Στην γενική συνέλευση (έκτακτη) της 31-12-2010 εμφανίστηκε εκ νέου ο γιος του με 168.888 μετοχές και ο ίδιος με 4 μόλις μετοχές.
Στην Γ.Σ της 31-12-2010 αποφασίσθηκε και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο ύψος των 800.994,61 ευρώ, λόγω κεφαλαιοποίησης παγίων, διαιρούμενο σε 273.377 μετοχές ονοματικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη, εκ των οποίων στον ίδιο ανήκε το 50% ήτοι 136.688,50 μετοχές.
Στην γενική συνέλευση της 30-6-2011 ο γιος του εμφανίστηκε να κατέχει 273.349.66 μετοχές και ο ίδιος μόλις 27,34 μετοχές.
Τέλος στην έκτατη Γ.Σ της 10-8-2012 εμφανίστηκε ο γιος του εκ νέου με 273,349,66 μετοχές και η σύζυγός του με 27,34 μετοχές.
Ο πατέρας ισχυρίζεται ότι ουδόλως είχε γνώση ούτε συμμετείχε στις άνω γενικές συνελεύσεις, παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται, ψευδώς, ως «παρών».
Του απέστειλε από κοινού με τις κόρες του εξώδικη πρόσκληση και τον κάλεσε να του παραδώσει τις μετοχές στην άνω εταιρεία, που αντιστοιχούν στο 50% του συνολικού αριθμού αυτών, που κατέχει ως θεματοφύλακας.
Έκπληκτος, όπως τονίζει, έλαβε εξώδικη απάντηση με την οποία του ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι δήθεν υπέγραψαν μεταξύ τους ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο του μεταβίβασε τις 84.440 ανώνυμες μετοχές, οι οποίες του ανήκαν και αντιστοιχούσαν στο 50% του τότε μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Πλην όμως τέτοια μεταβίβαση ουδέποτε έλαβε χώρα ούτε είχε υπογράψει παρόμοιο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης των μετοχών στον γιο του και σε οποιονδήποτε άλλον.
Μετά την απάντηση αυτή, ξεκίνησε, όπως τονίζει, έρευνα και αφού ζήτησε, έλαβε, μέσω εισαγγελικής παραγγελίας, ακριβές αντίγραφο του συμφωνητικού από την Δ.Ο.Υ Ρόδου οπότε, η έκπληξή του υπήρξε ακόμη μεγαλύτερη, διότι διαπίστωσε ότι ουδέποτε υπέγραψε το συμφωνητικό μεταβίβασης των μετοχών και η εμφανιζόμενη στο εν λόγω συμφωνητικό υπογραφή, δεν έχει τεθεί από εκείνον, ενώ ουδόλως ανευρέθη στην Δ.Ο.Υ το συμφωνητικό με το οποίο δήθεν μεταβίβασε 27,34 μετοχές στην σύζυγό του.

Ακολούθως και αφού έλαβε αντίγραφα των επίμαχων εγγράφων, ανέθεσε σε δικηγόρο και ειδική δικαστική γραφολόγο προς άρση κάθε αμφιβολίας, την εντολή να αποφανθεί κατά πόσον η φερόμενη ως υπογραφή του στο συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών ανήκει στον ίδιο.
Η εν λόγω ειδική γραφολόγος με την από 30-1-2014 έκθεση γραφολογικής γνωμοδότησης, στα συμπεράσματά της αποφάνθηκε ότι η υπογραφή του ήταν πλαστή.
Ολόκληρη την γραφολογική πραγματογνωμοσύνη, γνωστοποίησε στον γιο του με εξώδικο αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση.
Μετά την υποβολή της από 4 Ιουνίου 2014 αίτησης του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και στα πλαίσια συζήτησης αιτήματος του για έκδοση προσωρινής διαταγής, πληροφορήθηκε ότι το έτος 2013 δυνάμει της από 10 Μαϊου2013 απόφασης της γενικής συνέλευσης έγινε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των 150.001,35 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 51.195 νέες μετοχές και έτσι μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 950.995,96 ευρώ, διαιρούμενο σε 324.572 ανώνυμες μετοχές αξίας 2,93 ευρώ εκάστη.
Οι νέες μετοχές που προήλθαν από την άνω αύξηση περιήλθαν, όπως ισχυρίζεται, παράνομα εξ ολοκλήρου στον γιό του, ο οποίος πλέον εμφανίζεται ως κατέχων 324.544,66 μετοχές και η σύζυγός του 27,34 μετοχές.
Τον γιο εκπροσωπεί ο δικηγόρος κ. Δημήτρης Σαλαμαστράκης.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου