Σε προτεραιότητα έχει τεθεί από την Πταισματοδίκη Ρόδου η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος αιρετών, που υπηρέτησαν και υπηρετούν στον Δήμο Χάλκης, γύρω από τις διαδικασίες μίσθωσης και τήρησης της μισθωτικής σύμβασης, που κατήρτησε παρελθούσα δημοτική αρχή με εταιρεία για το δημοτικό ξενώνα και το συνεδριακό κέντρο στο νησί, τον Απρίλιο του 2011.
Αφορμή για τον εισαγγελικό έλεγχο αποτέλεσε καταγγελία, που απεστάλη στο ΣΔΟΕ τον Ιούνιο του 2015 και διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.
Σύμφωνα με την καταγγελία, που υπογράφεται από άτομο, που έκανε χρήση υπηρεσίας δωρεάν ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και παραμένει άγνωστο αν τα στοιχεία του είναι αληθή, ο Δήμος Χάλκης, προκήρυξε πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση του δημοτικού ξενώνα και του συνεδριακού κέντρου την 28η Απριλίου 2011.
Ρητή προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης ήταν να προσκομίσει ο εκμισθωτής εγγυητική επιστολή υπέρ της καλής εκτελέσεως της μίσθωσης.
Το μίσθωμα που επιτεύχθηκε από τον πλειοδοτικό διαγωνισμό και που εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο το έτος 2011 ανήλθε σε 80.050 ευρώ (ο δεύτερος μειοδότης υπέβαλε προσφορά ύψους 80.000 ευρώ).
Ο καταγγέλλων διατείνεται ότι ο πρώτος μειοδότης δεν προσκόμισε την απαραίτητη για την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή ύψους 160.000 ευρώ αλλά η σύμβαση υπεγράφη.
Τονίζει παραπέρα ότι το ξενοδοχείο λειτούργησε για ένα διάστημα αλλά επειδή δεν κατεβλήθησαν τα προβλεπόμενα μισθώματα η σύμβαση καταγγέλθηκε και ο Δήμος ελλείψει εγγυητικής επιστολής δεν εισέπραξε τα μισθώματα.
Ακολούθησε άλλος μειοδοτικός διαγωνισμός και νέα μίσθωση σε νέο πλειοδότη με μίσθωμα ύψους 40.000 ευρώ.
Υποστηρίζει πιο πέρα ο καταγγέλλων ότι ο Δήμος Χάλκης ζημιώθηκε γιατί δεν εισέπραξε τις ποινικές ρήτρες, διότι ο δεύτερος διαγωνισμός εξασφάλισε μικρότερο  μίσθωμα ενώ για το έργο της ανακαίνισης του δημοτικού ξενώνα και του συνεδριακού κέντρου το ελληνικό δημόσιο κατέβαλε μέσω προγράμματος δημοσίων επενδύσεων περίπου ένα εκατ. ευρώ.
Στα πλαίσια της προκαταρκτικής εξέτασης απεστάλησαν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου όλα τα στοιχεία που αφορούν την επίμαχη προκήρυξη, την μίσθωση και την καταγγελία αυτής, ενώ κλήθηκαν στην πορεία σε ανωμοτί κατάθεση αιρετοί από την τότε σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου.
Δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, που έχουν καταθέσει διατείνονται ότι όλες οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήσαν νόμιμες και προς το συμφέρον του Δήμου, ενώ έχουν εγκριθεί και από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο τότε επικεφαλής της μειοψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο, κράτησε αποστάσεις από την πλειοψηφία, τονίζοντας ότι η παράταξή του ήταν αντίθετη στην μίσθωση του ξενώνα και επισημαίνοντας ότι υπήρξε κερδοφόρα η δημοτική επιχείρηση επί των ημερών που ο ίδιος ήταν διευθυντής.
Τόνισε επιπλέον ότι είχε προσφύγει αρμοδίως στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το 2011 για την ακύρωση του διαγωνισμού επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση, με τους όρους που εμπεριείχε η σύμβαση χρηματοδότησης του έργου δεν επέτρεπε την μίσθωση του ακινήτου.
Πρόσθεσε επιπλέον ότι ο ίδιος και η παράταξή του δεν είχαν εμπλοκή με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.
Στο μεταξύ ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Δήμος Χάλκης έχει προχωρήσει σε έξωση και της νέας εταιρείας, που μίσθωσε τον ξενώνα, εξαιτίας της μη καταβολής μισθωμάτων.
Η εταιρεία προσέφυγε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και εξασφάλισε αναστολή της εξώσεως αφού πρώτα κατέβαλε ως εγγύηση το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ.
Ο συγκεκριμένος Κύπριος επιχειρηματίας πάντως έχει αφήσει οφειλές και σε προμηθευτές σε Χάλκη και Ρόδο και κρίνεται από την δημοτική αρχή μη φερέγγυος.
Η σύμβαση με την συγκεκριμένη εταιρεία υπεγράφη τον Απρίλιο του 2013.
Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε δώδεκα έτη αρχόμενη από την 19η  Απριλίου 2013 και λήγουσα την 19η Απριλίου 2024, το δε μίσθωμα συμφωνήθηκε στο ποσό των 41.000 ευρώ το χρόνο, προκαταβλητέου σε δύο δόσεις, το ήμισυ στο τέλος του μηνός Ιουλίου και το ήμισυ στις 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους.
Μάλιστα, σε εγγύηση καλής εκτελέσεως των όρων της ως άνω σύμβασης μίσθωσης (καλή συντήρηση, καλή λειτουργία κτηρίου και κινητού εξοπλισμού) ο μισθωτής δεσμεύτηκε να καταθέσει στις 31 Οκτωβρίου 2013 εγγυητική επιστολή ποσού 60.000 ευρώ και σε εγγύηση της έγκαιρης καταβολής του μισθώματος στην 1 Απριλίου 2013 εγγυητική επιστολή ποσού 41.000 ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης 1 Απριλίου 2013.
Επιπλέον, ανέλαβε την υποχρέωση ως μισθωτής να είναι συνεχώς συμβεβλημένος με φερέγγυα ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλεια πυρός και κάλυψη αστικής ευθύνης στο μίσθιο ακίνητο καθώς και να προσκομίσει τα ασφαλιστήρια αυτά συμβόλαια.
Σύμφωνα με εξώδικο που είχε αποστείλει ο Δήμος Χάλκης καθυστερεί να καταβάλει μέρος των μισθωμάτων του έτους 2013 καθώς και την πρώτη δόση του μισθώματος του έτους 2015 ήτοι συνολικά για μισθώματα ύψους 31.500 ευρώ, νομιμοτόκως.
Φέρεται να οφείλει τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης ενώ φέρεται παραπέρα να μην έχει καταθέσει μέχρι σήμερα τις δύο προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές ποσού 60.000 ευρώ και 41.000 ευρώ αντίστοιχα και να μην έχει προσκομίσει το νέο ασφαλιστήριο συμβόλαια του μισθίου.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Νίκος Πέρος.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ