Ειδήσεις

Η δημοτική αρχή προχωρεί σε ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών

Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου ενημερώνει, ότι σε εφαρμογή του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», προχωρεί σε ρύθμιση του συνόλου των ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (14.04.2014), συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων, με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες, καθώς και των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοτικού Φόρου Δωδεκανήσου (ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ.).


Ειδικότερα : 1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως: A. Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009. B.

Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως: α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε εικοσιτέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ. γ) για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. δ) για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. ε) για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 5η Μαίου 2014, λόγω των σχετικών προσαρμογών της ηλεκτρονικής βάσης του Δήμου και της εν γένει διοικητικής προετοιμασίας που πρέπει να γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς επίσης ως καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής έχει νομοθετικά οριστεί η 14η Αυγούστου 2014.

Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται σε όλα τα εισπρακτικά σημεία του νησιού και αρμόδιοι υπάλληλοι παραλαβής και διεκπεραίωσης αυτών καθίστανται όλοι οι εισπράκτορες με τους νόμιμους αναπληρωτές τους κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού, όπως ισχύουν σήμερα (Δευτέρα έως και Πέμπτη : 7.30 – 13.30 , Παρασκευή : 7.30 – 13.00). Θα παρέχονται ειδικά τυποποιημένα έντυπα Αιτήσεων από τις κατά τόπους υπηρεσίες.

Για την πόλη της Ρόδου αιτήσεις θα παραλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνον από την Κεντρική Ταμειακή Υπηρεσία (κτίριο πρώην ΔΕΥΑΡ) επί της οδού Εθελοντών Δωδ/σιων 42.

Επισημαίνεται πως η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα : 2241 0 44383 , 44380 , 44363 , 44382, 44385 , 44353.


Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
Εμμανουήλ Παϊτάκης

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου