Τοπικές Ειδήσεις

Ομιλία του Βασίλη Υψηλάντη στην Ολομέλεια της Βουλής για τον Νέο Κώδικα Μετανάστευσης

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και Κοσμήτορας της Βουλής Βασίλης Α. Υψηλάντης με την ομιλία του, εχθές στη συνεδρίαση της Ολομέλειας για το Νομοσχεδίου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο: «Κώδικας Μετανάστευσης» υπογράμμισε, ότι με το ΝΣ επιδιώκεται ο εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός των διατάξεων που διέπουν την νομοθεσία για την Μετανάστευση.

Ενδεικτικά ανέφερε ότι εισάγονται διατάξεις που εμποδίζουν την παράτυπη και καταχρηστική επιδίωξη χορήγησης ασύλου, καταπολεμάται η γραφειοκρατία στις διευθύνσεις αλλοδαπών, αυστηροποιούνται οι έλεγχοι κατά την είσοδο και αποτελεί πλέον προτεραιότητα ο καθορισμός του αριθμού θέσεων εργασίας ανά κλάδο και όχι ανά συγκεκριμένη ειδικότητα, με τις μετακλήσεις από εδώ και στο εξής να ισχύουν για όλη την επικράτεια και ανά τομέα της οικονομίας περιλαμβάνοντας και την εποχική και τη μόνιμη εργασία.

Τέλος ο Βασίλης Α. Υψηλάντης συνεχάρη την πολιτική ηγεσία του υπουργείου μεταναστευτικής πολιτικής για την αποφασιστικότητα της, στη θέσπιση από την χώρα μας, του πλέον ολοκληρωμένου προγράμματος προστασίας, των ασυνόδευτων ανηλίκων, αλλά και όλων των παιδιών προσφύγων και μεταναστών που έχουν βρει καταφύγιο στην πατρίδα μας.

 

Το πλήρες κείμενο της ομιλίας του βουλευτή είναι το ακόλουθο:

 

Κυρίες και Κύριοι βουλευτές ,

«Με το υπό ψήφιση ΝΣ επιδιώκεται ο εξ ορθολογισμός και εκσυγχρονισμός των διατάξεων που διέπουν την νομοθεσία για την Μετανάστευση.

 

Αποτελεί ένα καθοριστικό και αποφασιστικό βήμα αναδιάρθρωσης και κωδικοποίησης των υφιστάμενων διατάξεων και αναμόρφωσης του ισχύοντος

νόμου 4251/2014, στα θέματα νόμιμης εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.

Οι συχνές τροποποιήσεις, των διατάξεων αυτών, προκάλεσαν επικαλύψεις και δυσλειτουργίες στο ρυθμιζόμενο πλαίσιο, που οδήγησαν σε αρκετά σημεία σε ασύμβατες καταστάσεις με τα προβλεπόμενα από το ενωσιακό δίκαιο κυρίως στους τύπους αδειών διαμονής. Επί τη βάσει συνεπώς των αρχών της καλής νομοθέτησης και της ασφάλειας του δικαίου, εισάγονται προς ψήφιση οι διατάξεις του Νέου Κώδικα Μετανάστευσης με τον οποίο :

Ολοκληρώνεται το πληροφοριακό σύστημα μετανάστευσης, εισφέροντας ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες, ψηφιοποιώντας, το αρχείο νόμιμης μετανάστευσης και εισάγοντας βιομετρικά στοιχεία για την επιτάχυνση της διαδικασίας.

Εισάγονται διατάξεις που εμποδίζουν την παράτυπη και καταχρηστική επιδίωξη χορήγησης ασύλου.

Καταπολεμάται η γραφειοκρατία στις διευθύνσεις αλλοδαπών και μετανάστευσης και ενσωματώνει πλήρως το Ενωσιακό Δίκαιο για τις άδειες παραμονής. Αυστηροποιούνται οι έλεγχοι κατά την είσοδο με την επιβολή πλήρους ελέγχου του διερχόμενου τα σύνορα αλλά συνάμα μειώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις άδειες παραμονής.

Απλοποιούμε τις διαδικασίες για άδειες εξειδικευμένων εργαζομένων και τη διαδικασία αίτησης για άδειες διαμονής για πολίτες τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει, διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα μας, με οποιουδήποτε τύπου θεώρηση εισόδου και που επιβάλλει διοικητική ποινή σε πλαστές αιτήσεις.

Διαμορφώνεται ριζικά η διαδικασία μετακλήσεων, με την μείωση ουσιαστικά του όγκου εισδοχής, μέσω της έκδοσης ετήσιας πια πράξης υπουργικού συμβουλίου, στη θέση της ανά διετία έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης. Αντιμετωπίζουμε έτσι τα αδιέξοδα στον πρωτογενή τομέα, λόγω της έλλειψης εργατικών χεριών κατά την καλλιεργητική περίοδο, που δημιουργούσε δραματική αύξηση του κόστους μισθοδοσίας των αλλοδαπών εργαζομένων .

Πλέον, με τις νέες ρυθμίσεις, θα καθορίζονται σε επίπεδο επικράτειας οι ανάγκες εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες και όχι ανά περιφερειακή ενότητα, αντιμετωπίζοντας έτσι και το πρόβλημα της αδυναμίας μετακίνησης εργαζομένων σε διαφορετικούς νομούς, εφόσον υπάρχει έκτακτη ανάγκη, κάτι που ήταν απαγορευτικό με την έκδοση ΚΥΑ.

Προτεραιότητα αποτελεί πλέον ο καθορισμός του αριθμού θέσεων εργασίας ανά κλάδο και όχι ανά συγκεκριμένη ειδικότητα, με τις μετακλήσεις από εδώ και στο εξής να ισχύουν για όλη την επικράτεια και ανά τομέα της οικονομίας περιλαμβάνοντας και την εποχική και τη μόνιμη εργασία.

Εισάγεται η εποχική άδεια για διαμονή έως και 9 μήνες και μέχρι 5 χρόνια, αποφεύγοντας έτσι την έκδοση ετησίως νέας εθνικής θεώρησης για την κάλυψη των αναγκών για εποχιακή εργασία από αλλοδαπό εργατικό δυναμικό.

Με τις προβλέψεις αυτές μειώνουμε δραστικά το διοικητικό βάρος που υπήρχε μέχρι σήμερα και απαντάμε με υπευθυνότητα στις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες που παρουσιάστηκαν στην χώρα μας.

Με τον υπό ψήφιση Κώδικα, εισάγεται μια ανθρωπιστική και ρεαλιστική διάταξη με την οποία τα ασυνόδευτα παιδιά που ενηλικιώνεται, λαμβάνουν 10ετή άδεια διαμονής, για να συνεχίζουν να ζουν, να σπουδάζουν και να εργάζονται στη χώρα που τα υποδέχθηκε και τα φιλοξένησε.

Χορηγείται συνεπώς διαμονή δεκαετούς διάρκειας για ανήλικους πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, που εισήλθαν στη χώρα μας ως ασυνόδευτοι ανήλικοι, χωρίς να συνοδεύονται δηλαδή από πρόσωπο που ασκεί, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, τη γονική τους μέριμνα ή την επιμέλειά τους ή από ενήλικο συγγενή, που ασκεί, στην πράξη, τη φροντίδα τους, με την προϋπόθεση, να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τρεις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του ελληνικού σχολείου, στην Ελλάδα, πριν από τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους. Συνδέουμε έτσι την παραμονή τους, στη χώρα μας, με τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για την κατηγορία των πρώην ασυνόδευτων ανηλίκων, δεν προβλέπεται παράβολο και δεν απαιτείται άδεια διαμονής, αλλά μόνο ασφαλιστική κάλυψη και ότι ισχύει για όλες τις άλλες άδειες, δηλαδή διαβατήριο, έστω και ληγμένο ή να έχει κριθεί από επιτροπή ότι δεν μπορεί να αποκτήσει διαβατήριο, για αντικειμενικούς λόγους.

Μια ακόμα σοβαρή καινοτομία, είναι η άδεια διαμονής, για ανθρωπιστικούς λόγους, για τα παιδιά πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που μπαίνουν σε αναδοχή. Η συγκεκριμένη άδεια διαμονής έχει τριετή διάρκεια και αφορά ανήλικους, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε ανάδοχη οικογένεια, είτε με δικαστική απόφαση, είτε κατόπιν κατάρτισης εγγραφής σύμβασης των φυσικών γονέων ή του επιτρόπου ή του φορέα που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου, με τους αναδόχους γονείς. Η άδεια ανανεώνεται για τρία ακόμη χρόνια, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης.

 

Θα ήθελα κλείνοντας την ομιλία μου να συγχαρώ την πολιτική ηγεσία του υπουργείου μεταναστευτικής πολιτικής για την αποφασιστικότητα της, στη θέσπιση από την χώρα μας του πλέον ολοκληρωμένου προγράμματος προστασίας, των ασυνόδευτων ανηλίκων, αλλά και όλων των παιδιών προσφύγων και μεταναστών που έχουν βρει καταφύγιο στην πατρίδα μας.

 

Την προσπάθεια αυτή στηρίζω και υπερψηφίζω προσδοκώντας να πράξουν το ίδιο και οι συνάδελφοι βουλευτές των άλλων κομμάτων.»

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου