Προσφυγή για την ακύρωση της υπ’ αρίθμ. 1/2018 αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μεγίστης υπέβαλε χθες ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ο δήμαρχος (σε καθεστώς αργίας) Μεγίστης κ. Παύλος Πανηγύρης.
Ο κ. Πανηγύρης προσβάλει την απόφαση ως παράνομη υποστηρίζοντας ότι το δημοτικό συμβούλιο ενήργησε εις βάρος του Δήμου και των δημοτών διότι επέλεξε την συνεργασία του με την Εθνική Τράπεζα που προσέφερε επιτόκιο των καταθέσεων του Δήμου 1,5% έναντι της Eurobank που προσέφερε επιτόκιο 1,97%.
Αποτέλεσμα αυτού, όπως υποστηρίζει ο κ. Πανηγύρης, είναι να χάσει ο Δήμος περίπου 12.000 ευρώ από την διαφορά του επιτοκίου ενώ δεν ελήφθη υπόψιν την επιδότηση κάθε έτος μια θεσμοθετημένης γιορτής του Δήμου με άλλα 2.000 ευρώ και τις μεγάλες προσφορές στο Δημοτικό Σχολείο της Μεγίστης από την Εurobank.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ