Με την υπ’ αρίθμ. 241/2018 απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου κρίθηκε ανακριβής, άλλως ανειλικρινής, η δήλωση που υπέβαλε ως τρίτη, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, η δημοτική επιχείρηση «Αναπτυξιακές Δημοτικές Τουριστικές Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ρόδου ΑΕ» (ΡΟΔΩΝ ΑΕ), προκειμένου να μην ολοκληρωθεί η κατάσχεση εις χείρας της, οφειλής μιας προμηθεύτριάς της, ετερόρρυθμης εταιρείας (ΕΠΕ), έναντι του Ελληνικού Δημοσίου!
Το δικαστήριο έκανε δεκτή εν μέρει την ανακοπή, που άσκησε το Ελληνικό Δημόσιο και υποχρέωσε την δημοτική επιχείρηση να δεσμεύσει και να αποδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο το συνολικό ποσό των 93.553.73 ευρώ.
Το Ελληνικό Δημόσιο εστράφη εξάλλου με την ανακοπή του και κατά των πρώην προέδρων της επιχείρησης κ.κ. Γεωργίου Χατζημανώλη και Τσαμπίκου Τριομμάτη.
Πιο συγκεκριμένα η ΕΠΕ, που εδρεύει στη Ρόδο και έχει ως αντικείμενο εργασιών εισαγωγές, εξαγωγές, αντιπροσωπείες και το εμπόριο ξενοδοχειακού και οικιακού εξοπλισμού, οφείλει στο Ελληνικό Δημόσιο ληξιπρόθεσμα χρέη συνολικού ποσού 508.474,47 ευρώ, σύμφωνα με έγγραφο αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ρόδου.
Μεταξύ της εταιρείας και της “ΡΟΔΩΝ ΑΕ” συνήφθησαν έννομες σχέσεις πωλήσεως εξοπλισμού, δυνάμει των οποίων πωλήθηκαν και παραδόθηκαν, μεταξύ άλλων, προϊόντα αξίας 93.630,45 ευρώ.
Χάριν καταβολής του οφειλομένου τιμήματος από την αγορά των προϊόντων αυτών η “ΡΟΔΩΝ ΑΕ” εξέδωσε σε διαταγή της οφειλέτιδος εταιρείας εξι μεταχρονολογημένες επιταγές της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Και οι 6 επιταγές ήταν ακάλυπτες και η ΕΠΕ εξέδωσε εις βάρος της “ΡΟΔΩΝ ΑΕ” διαταγή πληρωμής του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, συνολικού ποσού 93.630,45 ευρώ, που επιδόθηκε στην πρώτη αντίδικο εταιρεία στις 12-7-2011. Στη συνέχεια, την 10-4-2014 επεδόθη στην “ΡΟΔΩΝ ΑΕ” κατασχετήριο έγγραφο του προϊσταμένου της ΔΟΥ Ρόδου, με το οποίο κλήθηκε αυτή να καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο όσα οφείλει ή μέλλει να οφείλει στην εταιρεία ΕΠΕ και μέχρι του ποσού των 508.474,47 ευρώ.

Η “ΡΟΔΩΝ ΑΕ”, αρνήθηκε την καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο της απορρέουσας από τις ως άνω ακάλυπτες επιταγές αξίωσης, προβάλλοντας ότι η αξίωση αυτή έχει υποπέσει σε παραγραφή, καθόσον μετά την πρώτη κοινοποίηση της διαταγής πληρωμής δεν επακολούθησε δεύτερη. Το Ελληνικό Δημόσιο αναφέρει ωστόσο ότι η δήλωση αυτή της “ΡΟΔΩΝ ΑΕ” είναι εσφαλμένη και ανειλικρινής. Το Ελληνικό Δημόσιο, προσέβαλε ειδικότερα τη συγκεκριμένη δήλωση τρίτου της δημοτικής επιχείρησης ως ανειλικρινή, διότι κατά τον ως άνω χρόνο η οφειλέτριά του Δημοσίου διατηρούσε αξίωση ύψους 93.630,45 ευρώ έναντι της θεμελιούμενης σε αδικοπραξία, λόγω της έκδοσης από τους νόμιμους εκπροσώπους της «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» έξι ακάλυπτων επιταγών, εν γνώσει αυτών της ανεπάρκειας των κεφαλαίων της εταιρίας, κατά το χρόνο της έκδοσης και της πληρωμής των επιταγών, προς εξόφληση τους.
Θυμίζουμε ότι για τη συγκεκριμένη οικονομική διαφορά μεταξύ της “ΡΟΔΩΝ ΑΕ” και της ΕΠΕ σημειώθηκε παρέμβαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.
Μετά την καταγγελία της ΕΠΕ υπήρξε εξάλλου και παρέµβαση του Μεγάρου Μαξίµου.
Με το Αριθµ. Πρωτ. 941 έγγραφό του, το Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης της Γενικής Γραµµατείας του πρωθυπουργού ζήτησε από τον τότε γενικό γραµµατέα αποκεντρωµένης διοίκησης κ. Δηµήτρη Καλογερόπουλο και τον πρώην δήµαρχο Ρόδου κ. Στάθη Κουσουρνά να επιληφθούν των διαλαµβανοµένων σε επιστολή διαµαρτυρίας της εταιρείας ΕΠΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, και να κοινοποιήσουν την απάντησή τους στο Πρωθυπουργικό Γραφείο.
Της παρέµβασης του Πρωθυπουργικού Γραφείου είχε προηγηθεί η από 20 Νοεµβρίου 2012 καταγγελία της ως άνω εταιρείας προς τον τότε πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαµαρά. Η συγκεκριµένη εµπορική εταιρεία έχει προκαλέσει εξάλλου τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος µελών της “ΡΟΔΩΝ ΑΕ” καταγγέλλοντας απίθανες µεθοδεύσεις µε την αποπληρωµή ειδών εξοπλισµού καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ