Από 21 έως 23 Ιουλίου 2020, διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα Πρακτικά των Κεντρικών Εφορευτικών Επιτροπών, εξελέγησαν:

Πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών η Καθηγήτρια Αικατερίνη Φραντζή και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Κουσούλης

Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ο Καθηγητής Αλιβίζος Σοφός και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Καθηγητής Πολύκαρπος Καραμούζης

Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ο Καθηγητής Νικόλαος Ανδρεαδάκης και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Φεσάκης,

με θητεία δύο (2) ετών, από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Αυγούστου 2022.

Ρόδος, 29 Ιουλίου 2020

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Καθηγητής Ιωάννης Α. Σεϊμένης

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ