Συνεντεύξεις

Μ. Μιχαήλ: «Η έξοδος από την οικονομική κρίση προϋποθέτει εθνική συνεννόηση»

“Η χώρα μας βρίσκεται δυστυχώς σε κατάσταση γενικευμένης κρίσης, ηθικής, πολιτικής ,οικονομικής, κοινωνικής. Για πρώτη φορά ζούμε την εμπειρία παρατεταμένης ύφεσης η οποία έχει επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία, τη διάθεση και την κοινωνική μας στάση. Απαιτείται εθνική συνεννόηση και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μεγάλου κυβερνητικού συνασπισμού για να ξεκινήσει η διαδικασία εξόδου”.

Στην ανάγκη λήψης αποφάσεων ώστε να δρομολογηθούν αλλαγές που θα συμβάλουν ώστε να εξέλθει απο την κρίση η χώρα μας, αναφέρεται, μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στη “δ”, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου κ. Μιχαήλ Μιχαήλ.

“Η τωρινή κρίση έχει αναδείξει τόσο στον τομέα της οικονομίας όσο και στην κοινωνία αδυναμίες δομικές, που η όποια επιστροφή στη ανάπτυξη, μόνο επί μέρους οφέλη μπορεί να έχει”, δηλώνει ο κ. Μιχαήλ.
Σε ερώτηση σχετικά με τον κίνδυνο να καταργηθούν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου δηλώνει:
“Περίπου σε ένα εικοσαήμερο, ολοκληρώνεται η επικαιροποίηση της μελέτης που εκπόνησε το ΙΟΦΟΡΜ για λογαριασμό του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου για τις αρνητικές συνέπειες από ενδεχόμενη κατάργησή τους. Μόλις ολοκληρωθεί θα την παραδώσουμε στις τοπικές αρχές και στη νέα ηγεσία του υπουργείου οικονομικών”.

Ο κ. Μιχαήλ δηλώνει πως θα πρέπει να γίνουν δεκτές και οι προτάσεις για την βελτίωση του ΔΗΦΟΔΩ, που αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο για την τοπική μας κοινωνία και οικονομία.
Η συνέντευξη του κ . Μ. Μιχαήλ, αναλυτικά:

• Οι ανακοινώσεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας έχουν αποτελέσματα δηλαδή έχει δημιουργηθεί ρευστότητα ή όχι;
Η χώρα μας βρίσκεται δυστυχώς σε κατάσταση γενικευμένης κρίσης, ηθικής, πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής. Για πρώτη φορά ζούμε την εμπειρία παρατεταμένης ύφεσης η οποία έχει επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία, τη διάθεση και την κοινωνική μας στάση. Υπό άλλες συνθήκες οι κρίσεις δημιουργούν ευκαιρίες αν η διάρκειά τους είναι μικρή, το κοινωνικό κόστος επίσης μικρό και οι συνέπειές τους δίκαια κατανεμημένες. Η τωρινή κρίση έχει αναδείξει τόσο στο τομέα της οικονομίας όσο και στην κοινωνία αδυναμίες δομικές, που η όποια επιστροφή στη ανάπτυξη μόνο επί μέρους οφέλη μπορεί να έχει. Χρειάζονται να παρθούν αποφάσεις, που η υλοποίηση τους σχετίζεται τόσο με τη οικονομική πολιτική όσο και με τα δομικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας μας και ειδικά αυτά που αφορούν την συμπεριφορά του ανθρώπινου δυναμικού της. Το βάρος αυτό των αλλαγών δεν δύναται να το επωμισθεί αλλά ούτε και να το υλοποιήσει μέρος του πολιτικού δυναμικού της χώρας μας. Απαιτείται εθνική συνεννόηση και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μεγάλου κυβερνητικού συνασπισμού για να ξεκινήσει η διαδικασία εξόδου από την κρίση της χώρας μας.

• Θα υπάρξει νέα παρέμβαση του Οικονομικού Επιμελητηρίου στο υπουργείο Οικονομίας για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ;
Περίπου σε ένα εικοσαήμερο ολοκληρώνεται η επικαιροποίηση της μελέτης που εκπόνησε το Ινστιτούτο Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών για λογαριασμό του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου για τις αρνητικές συνέπειες από ενδεχόμενη κατάργησή τους. Θέλω να επισημάνω ότι τα οικονομικά στοιχεία για την επικαιροποίηση της μελέτης έχουν αντληθεί από τον εθνικό προϋπολογισμό και από το αρχείο του ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ . Μόλις ολοκληρωθεί θα την παραδώσουμε στις τοπικές αρχές και στη νέα ηγεσία του υπουργείου οικονομικών.

• Πρέπει να γίνουν δεκτές από τα αρμόδια υπουργεία οι προτάσεις που κατέθεσε το Οικονομικό Επιμελητήριο για το Δημοτικό Φόρο και γιατί;
Αν και έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και στην συνείδηση των συμπολιτών μας φθίνει συνεχώς ο συγκεκριμμένος φόρος, πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις της επιτροπής, γιατί αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο για την τοπική μας κοινωνία και οικονομία. Όλες οι στρεβλώσεις της εικοσάχρονης εφαρμογής του (διαφάνεια στην διαχείρισή του, ανταποδοτικότητα, εξορθολογισμός των προστίμων) που οδήγησαν και σε σύγκρουση τους δύο πυλώνες της τοπικής μας κοινωνίας, την αυτοδιοίκηση και τον επιχειρηματικό κόσμο, έχουν διορθωθεί με το κείμενο των προτάσεων της επιτροπής. Απόρροια της πρωτοβουλίας μας αυτής είναι η πεποίθηση μας ότι την κρίση μπορούμε να την ξεπεράσουμε με τις λιγότερες απώλειες για τον καθένα μας, μόνο εάν μέσω συνεργειών αποκτήσουμε κοινό όραμα, διαμορφώσουμε ένα κοινωνικό συμβόλαιο, και το υλοποιήσουμε με προσήλωση και συνέπεια.
Πρώτα πρέπει να συζητήσουμε τι θέλουμε να συμβεί στον τόπο μας μετά την κρίση για να αντιδράσουμε σωστά και μέσα στην κρίση. Πρέπει να εξετάσουμε σε βάθος παράγοντες που θα επηρεάσουν το μέλλον της τοπικής μας κοινωνίας και οικονομίας.
-Την κρίση που βιώνουμε ως αποτέλεσμα ενός αποτυχημένου οικονομικού μοντέλου.
-Την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως θεσμό λαικής βούλησης που οφείλει να διαμορφώνει συνθήκες ποιότητας ζωής, κοινωνικής συνοχής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και να δημιουργεί συνθήκες ενός σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
-Την επιχειρηματικότητα, που αποτελεί ελπίδα ανάταξης της τοπικής μας οικονομίας και κρίνεται επιτακτική ανάγκη να έχει πλέον σημαντικές συνέργειες με την Τοπική- Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση δημιουργώντας τις προυποθέσεις να ξαναζωντανέψει την τοπική μας κοινωνία με όρους πραγματικής οικονομίας.
Στο νέο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται οφείλουμε να δράσουμε συντεταγμένα ως τοπική κοινωνία με τους φορείς της και την επιχειρηματικότητα, με συντονιστή την Τοπική μας Αυτοδιοίκηση ώστε αξιοποιώντας τα δικά μας συγκριτικά πλεονεκτήματα και τεχνογνωσία να δημιουργήσουμε επενδύσεις, έσοδα και απασχόληση στην πόλη μας.

• Αισιοδοξείτε πως θα εφαρμοσθούν όσα έχουν προταθεί από το Οικονομικό Επιμελητήριο για το ΔΗΦΟΔΩ;
Αν γίνουν νόμος του κράτους σίγουρα θα εφαρμοσθούν.
• Την προετοιμασία για μια τεκμηριωμένη και «νηφάλια» συζήτηση με την τρόικα που θα επιτρέψει τη μείωση φόρων από το 2015 αρχής γενομένης από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) φαίνεται να έχει ξεκινήσει η νέα ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Εκτιμάτε πως θα μειωθούν οι φόροι τελικά ή θα μείνει η συζήτηση στη μέση;
Αν δεν γίνει σύντομα θα οδηγηθούμε σε αδιέξοδο. Η αντίληψη που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών είναι υπερφορολογούνται οι πάντες, αλλά πληρώνουν μόνο όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να διαφύγουν και ταυτόχρονα έχουν ακόμη τη δυνατότητα να πληρώσουν. Αυτό σημαίνει ότι οι συνεπείς φορολογούμενοι επωμίζονται εκτός των βαρών των φοροφυγάδων και όλων εκείνων που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να πληρώσουν τους φόρους τους.

Το μόνο που έχει καταφέρει είναι να περιορίσει σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα της χώρας, μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό και σε πολλές περιπτώσεις εξαντλώντας την φοροδοτική ικανότητα χιλιάδων επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Η επίλυση του φορολογικού προβλήματος με την εφαρμογή ενός δίκαιου, απλού και σταθερού φορολογικού συστήματος θα πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα η οποία θα βοηθήσει την ανάκαμψη της χώρας και μόνο έτσι θα παταχθεί η φοροδιαφυγή και θα εμπεδωθεί μια συνεπής φορολογική συμπεριφορά στην ελληνική κοινωνία. Χρειαζόμαστε ένα φορολογικό σύστημα το οποίο να είναι απλό στην εφαρμογή του και κατανοητό από τους πολίτες, κοινωνικά δίκαιο για όλους, να ενισχύει την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα της κοινωνίας και να διευρύνει την φορολογική βάση αντιμετωπίζοντας δραστικά την φοροδιαφυγή και την παραοικονομία.

• Ποιες είναι οι προτάσεις σας για την αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου;
Για εμάς ως τοπική περιφερειακή διοίκηση η τροποποίηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου κρίνεται επιτακτική ανάγκη διότι θα ενισχύσει την αποτελεσματική και δημοκρατική λειτουργία του φορέα μας.
Η οργανωτική δομή του ΟΕΕ θα πρέπει να είναι σε δύο επίπεδα.
Πρωτοβάθμιο επίπεδο
-Περιφερειακά τμήματα σε κάθε περιφέρεια της χώρας με βάση τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Γίνεται σε όλους μας αντιληπτό ότι η διοίκηση του κράτους τα τελευταία χρόνια οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα. Προκρίνουμε την αυτοτέλεια διοικητική και οικονομική των Περιφερειακών τμημάτων, τα οποία με δική τους ευθύνη με δικά τους όργανα, ελεύθερα λαμβάνουν και εκτελούν τις αποφάσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Να έχουν οικονομική ανεξαρτησία έχοντας δική τους περιουσία δικά τους έσοδα να διαχειρίζονται και να διαθέτουν αυτά κατά βούληση, να καθορίζουν τα έξοδα, να συντάσσουν δικό τους προυπολογισμό και απολογισμό και δικό τους αυτοέλεγχο.
-Δημιουργία περιφερειακών Σ.Τ.Α.
-Για την εκπροσώπηση στα όργανα όλων των ενεργών κλάδων του οικονομολογικού επαγγέλματος, να θεσμοθετηθεί ποσόστωση συμμετοχής τους σε αυτά.
-Να καθιερωθεί πλαφόν συμμετοχής στα όργανα σε όλα τα επίπεδα (δύο ή τρεις θητείες).
Δευτεροβάθμιο επίπεδο
Ανώτατο καθοδηγητικό όργανο η ένωση των προέδρων των περιφερειακών τμημάτων η μία ευέλικτη ολιγομελής ΣΤΑ, η οποία θα καθορίζει την ενιαία πολιτική του ΟΕΕ.
Η νέα οργανωτική δομή προκρίνει δυναμικά, αυτόνομα(διοικητικά και οικονομικά), κοινωνικά υπεύθυνα εξωστρεφή περιφερειακά επιμελητήρια. Η δύναμή τους πρέπει να πηγάζει από την ενεργοποίηση όλων των κλάδων του οικονομολογικού επαγγέλματος(και ειδικά την προσέλκυση των νέων συναδέλφων), την διασύνδεση τους με τις τοπικές κοινωνίες μέσω συνεργατικών τοπικών δράσεων φορέων και αρχών και των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.
Η θεσμική απραξία των τελευταίων χρόνων δεν οφείλεται στην έλλειψη προβλημάτων αλλά στην δοκιμασία των θεσμών στην πράξη, και ίσως στην συσσώρευση δυνάμεων για μεγάλης κλίμακας αλλαγές στο προσεχές μέλλον.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου