Από το Κτηματολόγιο Ρόδου απεστάλη προς τον ΔΣΡ και το ΤΕΕ και κοινοποιήθηκε αρμοδίως η ακόλουθη επιστολή σχετικά με την λειτουργία και τα μέτρα προστασίας του Κτηματολογίου Ρόδου:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26805 (ΦΕΚΒ’/1587/25-04-2020) ΚΥΑ «Καθεστώς λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020 των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω – Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, στο σύνολο της επικράτειας», σας γνωστοποιούμε τον τρόπο λειτουργίας και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή φαινομένων συνωστισμού και συμφόρησης εντός της υπηρεσίας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
Πιο συγκεκριμένα, παρακαλούμε για την τήρηση των ακόλουθων μέτρων:
1. Είσοδος στην υπηρεσία μόνο με χρήση μάσκας και γαντιών. Η προμήθεια των υλικών αυτών θα γίνεται με επιμέλεια των συναλλασσομένων.

2. Παρακαλούμε εντός των χώρων της υπηρεσίας, να τηρείτε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρο μεταξύ των προσώπων.
3. Η είσοδος στην υπηρεσία για έρευνα σε όλα τα αρχεία θα γίνεται κατόπιν άδειας του αρμόδιου υπαλλήλου και μόνο με τη χορήγηση σχετικής κάρτας, ώστε να εξασφαλισθεί ότι ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονα εισερχομένων δεν θα υπερβαίνει τον αριθμό 10, προκειμένου να τηρείται ο κανόνας ένα φυσικό πρόσωπο ανά 10 τ.μ..
4. Ορίζουμε μέγιστο χρόνο έρευνας στα αρχεία για κάθε πρόσωπο τα 45 λεπτά, προκειμένου να εξυπηρετηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός συναλλασσομένων. Για τον σκοπό αυτό, κρίνεται αναγκαία η αναγραφή της ώρας εισόδου/εξόδου σε ειδικό έντυπο και η υπογραφή του εκάστοτε δικηγόρου.
5. Η κατάθεση πράξεων προς μεταγραφή θα γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με την υπάλληλο κ. Διακοσάββα (22410 35107). Τα ραντεβού θα ορίζονται ανά μισή ώρα με μέγιστο αριθμό κατάθεσης τεσσάρων (4) πράξεων κάθε φορά από κάθε συναλλασσόμενο. Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο θα πραγματοποιείται και η καταβολή τελών και δικαιωμάτων στην υπάλληλο κ. Σαντορινιού.
6. Έρευνα στο Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Τήλου – Χάλκης, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη ώρες 10:00 – 12:00 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με τον υπάλληλο κ. Χανδακάρη
(22410 34482).
7. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα γραφεία της αναπληρώτριας διευθύντριας και των μεταγραφέων. Η επικοινωνία μαζί τους θα λαμβάνει χώρα τηλεφωνικά. Σε περίπτωση που απαιτείται δια ζώσης, αυτή θα γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού μαζί τους.
8. Η δια ζώσης επικοινωνία με τον Κτηματολογικό Δικαστή θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (22410 34280).
9. Η κατάθεση ενεχύρου θα είναι δυνατή μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με τον υπάλληλο κ. Μιχαλάντο (22410 37120).
10. Κατάθεση αιτήσεων οποιασδήποτε μορφής θα είναι δυνατή και μέσω email (kthmrodou@yahoo.gr) για ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση. Η ταυτοπροσωπία και η πληρωμή τελών θα γίνεται κατά την παραλαβή. Σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παρουσίας στην υπηρεσία θα τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας, με είσοδο ενός προσώπου τη φορά.
11. Για την παραλαβή πιστοποιητικών και σχεδίων πρέπει να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία για την επιβεβαίωση ότι είναι έτοιμα προς παράδοση (22410 37120). Κατά την παραλαβή θα τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας, με είσοδο ενός προσώπου τη φορά.
Δεδομένων των συνθηκών, παρακαλούμε όπως τηρηθούν τα παραπάνω μέτρα, με σκοπό την καλύτερη και ασφαλή εξυπηρέτηση όλων. Σημειώνουμε ότι ειδικά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της υπηρεσίας θα ήταν σκόπιμο να δοθεί προτεραιότητα σε πράξεις, που έχουν επείγοντα χαρακτήρα, προκειμένου να αποφευχθούν πολύωρες αναμονές των συναλλασσομένων.
Ο Δικαστής
του Κτηματολογίου
Ιωάννης Νικολάου
Πρωτοδίκης

Η Αναπληρώτρια
Διευθύντρια
Ηλιάνα Βασιλειάδη

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ