Με απόφαση, που έλαβε χθες κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (δύο μέλη της μειοψηφίας ψήφισαν «παρών») έγινε δεκτή η εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου» για την έκπτωση της αναδόχου κοινοπραξίας του έργου, “ΟΤΕ Α.Ε., – GLOBILED Μ ΕΠΕ, -ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”.
Η Οικονομική Επιτροπή ειδικότερα αφού έλαβε υπόψιν της την εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) κι αφού πρώτα άκουσε την άποψη της αναδόχου, όπως διατυπώθηκε προφορικά με την παρουσία εκπροσώπων της κατά την χθεσινή συνεδρίαση της 28ης Ιανουαρίου 2020 και εγγράφως με υπόμνημά της την 27η Ιανουαρίου 2020, αποφάσισε να κάνει δεκτή την εισήγηση, διαπιστώνοντας ότι συντρέχουν οι λόγοι έκπτωσης της αναδόχου του έργου. Εντέλλει δε τον προϊστάμενο της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, κ. Θεόδωρο Παπαγεωργίου, για την ενεργοποίηση της σχετικής κατά τον νόμο διαδικασίας.
Θυμίζουμε ότι προχθές η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή άλλη εισήγηση σε πρακτικό της ίδιας ΕΠΠΕ για την έκπτωση του Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου στο ίδιο έργο. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής δύνανται να προσβληθούν με ενστάσεις οι οποίες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, εξετάζονται εκ νέου από το σώμα και ακολούθως, οι τελικές αποφάσεις, δύναται να προσβληθούν ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς.
Στην χθεσινή συνεδρίαση οι δημοτικοί σύμβουλοι, μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Σάββας Διακοσταματίου και Μιχάλης Παλαιολόγου, ψήφισαν «παρών». Εξέφρασαν ειδικότερα την άποψη ότι δεν τηρήθηκε η ορθή διαδικασία επισημαίνοντας ότι δεν επιτρέπεται να κηρυχθεί κάποιος ανάδοχος έκπτωτος και ακολούθως να ζητηθεί από τον ίδιο η αποκατάσταση του έργου.
Ο κ. Διακοσταματίου, υποστήριξε ειδικότερα ότι η ΕΠΠΕ θα έπρεπε να αποστείλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία και ειδικότερα στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου τις παρατηρήσεις της και η Διευθύνουσα Υπηρεσία να απευθύνει ειδική όχληση στην ανάδοχο κοινοπραξία για την αποκατάστασή τους. Υποστήριξε ότι μόνον όταν η ανάδοχος κοινοπραξία δεν απαντήσει επαρκώς ή δεν αποκαταστήσει τις παρατηρήσεις που της απηύθυναν, επιτρέπεται να κινηθεί μέσω της Οικονομικής Επιτροπής η έκπτωση της.
Οι αντιρρήσεις της αναδόχου
Η ανάδοχος κοινοπραξία που εκπροσωπήθηκε στην διαδικασία ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής από στέλεχος του ΟΤΕ και της Γκλόμπιλεντ, υπέβαλε και υπόμνημα αντιρρήσεων κατά του πρακτικού της ΕΠΠΕ.
Ειδικότερα διατείνεται ότι κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης υπήρχε ασφαλιστική κάλυψη η οποία εξακολουθεί να υφίσταται.
Επιπλέον υποστήριξε ότι εξακολουθούν να ισχύουν και οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του έργου ενώ τόνισε ότι στην σύμβαση δεν προβλέπεται πουθενά ρητά ή σιωπηρώς, καταληκτική ημερομηνία εντός της οποίας, έπρεπε επί ποινή έκπτωσης να υποβληθεί από τον ανάδοχο σύμβαση μεσεγγύησης στην οικονομική υπηρεσία.
Ισχυρίστηκε ακόμη ότι στη σύμβαση προβλέπονται οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση των εφαρμογών smart cities.
Διατείνεται παραπέρα ότι η μελέτη εφαρμογής έχει εγκριθεί και παραληφθεί από την ΕΠΠΕ αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτα αφού δεν εξέφερε καμία παρατήρηση ή επιφύλαξη ή ένσταση επί του περιεχομένου της εντός της προθεσμίας των 30 ημερών από την παράδοσή της!
Εξέφρασε τις αντιρρήσεις της για το σύνολο των διαπιστώσεων της ΕΠΠΕ επισημαίνοντας μάλιστα ότι έχει παραλάβει με πρακτικό 2.101 φωτιστικά!!
Αντέκρουσε εξάλλου και τον ισχυρισμό ότι τοποθετούνται φωτιστικά χαμηλότερης φωτεινότητας υποστηρίζοντας ότι επελέγησαν καλύτερης απόδοσης σώματα.
Η πολιτική διάσταση
του θέματος
Η πολιτική διάσταση του όλου θέματος θα απασχολήσει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο αφού αναμένεται να τεθούν και να απαντηθούν μια σειρά από θέματα, που αφορούν στις ενέργειες της απελθούσης, υπό τον κ. Φώτη Χατζηδιάκο, διοίκησης του Δήμου Ρόδου σχετικά με το έργο.
Μένει έτσι να απαντηθεί πώς ξεκίνησε το έργο και εκδόθηκαν δελτία τύπου πανηγυρικού χαρακτήρα προεκλογικώς για την έναρξή του, χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες από την σύμβαση διαδικασίες, χωρίς να εγκριθεί η μελέτη εφαρμογής, χωρίς να παραληφθεί το δίκτυο του οδοφωτισμού, όπως διατείνεται στα πρακτικά της, μεταξύ άλλων η ΕΠΠΕ.
Μένει ακόμη να απαντηθεί ποιος έχει ευθύνη για την διαπίστωση της ΕΠΠΕ ότι τα φωτιστικά σώματα που χρησιμοποιήθηκαν δεν είναι τα προβλεπόμενα, δεν επιτυγχάνουν επάρκεια φωτεινότητας και καθιστούν ανέφικτη την προβλεπόμενη από την σύμβαση παροχή υπηρεσιών εξοικονόμηση ενέργειας.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον θα έχουν και οι απαντήσεις που πιθανότατα θα αναζητηθούν σχετικά με την τύχη των φωτιστικών σωμάτων που αφαιρέθηκαν για να τοποθετηθούν τα Led νέου τύπου, αφού αρμοδίως από την δημοτική αρχή έγινε γνωστό ότι όφειλαν να παραδοθούν από την ανάδοχο εταιρεία και να παραληφθούν από την ΕΠΠΕ.
Απαντήσεις θα ζητηθούν, όπως έγινε γνωστό και για την μορφή της σύμβασης που επελέγη καθώς δεν είναι ΣΔΙΤ αφού δεν έχει εγκριθεί από την διυπουργική επιτροπή και δεν είναι ούτε σύμβαση έργου ενεργειακής απόδοσης, αλλά εμπεριέχει στοιχεία διαφορετικών διαδικασιών.
Η «δημοκρατική» έγραψε ότι η ΕΠΠΕ, που κίνησε τις διαδικασίες επιβολής του επαχθούς διοικητικού μέτρου της έκπτωσης της κοινοπραξίας και του συμβούλου, δεν ενήργησε τα δέοντα εγκαίρως.
Πιο συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2019 υπεγράφη η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού και σύμφωνα με δελτία τύπου της απελθούσης διοίκησης του Δήμου Ρόδου ξεκίνησε να εκτελείται από την Τρίτη 2 Απριλίου 2019, στους κεντρικούς δρόμους του οδικού δικτύου της πόλης στις περιοχές της Ψαροπούλας και των Κρητικών και επεκτεινόταν σταδιακά στις συνοικίες και ακολούθως σε όλες τις δημοτικές – τοπικές κοινότητες του νησιού.
Η ΕΠΠΕ διατείνεται μεταξύ άλλων ότι δεν είχε λάβει αντίγραφο της μελέτης εφαρμογής και δεν την ενέκρινε γεγονός που παραβιάζει την Σύμβαση.
Πληροφορίες αναφέρουν ωστόσο ότι δε νοείται καθώς όλη η Ρόδος γνώριζε για την έναρξη του έργου να διαμαρτύρεται το πρώτον το Νοέμβριο του 2019 ενώ το έργο είχε ξεκινήσει προεκλογικώς για το ό,τι δεν τηρήθηκε ο τύπος και μάλιστα από την 12η Μαρτίου 2019.
Επιπλέον η ΕΠΠΕ τονίζει ότι δεν έγινε παράδοση – παραλαβή του οδοφωτισμού ενώ ο ανάδοχος ουδέποτε παρέλαβε τα προβλεπόμενα κανονιστικά έγγραφα και ειδικότερα το Αριθμητικό Μοντέλο υπολογισμού – αλγόριθμο για την κοστολόγηση υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού χωρίς το οποίο δεν μπορούσε να εκδώσει λογαριασμό και να πληρωθεί.
Επιπλέον τόνισε ότι είχε παραβιαστεί από τον ανάδοχο το μόνο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της καλής
εκτέλεσης του έργου που αυτός είχε υποβάλει, το οποίο ήταν αυτό που περιέλαβε στην
προσφορά του, διάρκειας οκτώ μηνών από την έναρξη της ΣΠΥ δηλαδή λήξης το αργότερο στις 11/10/2019.
Παράγοντες της δημοτικής αρχής επεσήμαναν ότι ενώ προβλέπεται η παράδοση όλων των φωτιστικών σωμάτων παλαιού τύπου που αποξηλώνονται αυτή η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί δεόντως με αποτέλεσμα για ένα σημαντικό αριθμό αυτών να αγνοείται, όπως τονίστηκε, η τύχη τους.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «δημοκρατικής», εντύπωση έχει προκαλέσει και το γεγονός ότι την 5η Σεπτεμβρίου 2020 η ΕΠΠΕ φέρεται να χορήγησε βεβαίωση σε μέλος της κοινοπραξίας με την οποία βεβαιώνει, μεταξύ άλλων, ότι έχει προμηθευτεί, έχει εγκαταστήσει και λειτουργούν καλώς 2.101 φωτιστικά led!!!
Πληροφορίες αναφέρουν στο μεταξύ ότι έχει επέλθει ρήξη μεταξύ των δύο εταιρειών των Αθηνών, που μετέχουν στην ανάδοχο κοινοπραξία με την εταιρεία της Ρόδου, η οποία φέρεται να έχει κληθεί να απόσχει από το έργο!!
Θυμίζουμε ότι η ΕΠΠΕ έχει αναδείξει στα πρακτικά της ότι ο ανάδοχος, ενώ δεν τήρησε συμβατικές του υποχρεώσεις «εντούτοις αποξήλωνε φωτιστικά και τοποθετούσε φωτιστικά και λαμπτήρες στην υφιστάμενη εγκατάσταση φωτισμού του Δήμου Ρόδου χωρίς να ακολουθεί τα οριζόμενα από το νόμο και το άρθρο 19 παρ.1 και άρθρο 26 παρ. 1 της ΣΠΥ ενέργειες που συνεχίζει έως σήμερα»!!
Αναφέρει η ΕΠΠΕ μεταξύ άλλων:
– Τα υλικά που περιλαμβάνει για τον οδοφωτισμό η μελέτη εφαρμογής, είναι διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στην προσφορά του αναδόχου. Για τις τεχνικές προδιαγραφές και αποδόσεις τους δεν προσκομίσθηκε κανένα πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα που να τις αποδεικνύει.
– Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι αποδόσεις αυτών που εγκαθιστούν είναι υποδεέστερες αυτών που προτείνουν, καθιστούν ανέφικτη την προβλεπόμενη από την ΣΠΥ εξοικονόμηση ενέργειας και δεν επιτυγχάνουν επάρκεια φωτεινότητας.
– Η καταγραφή και καταμέτρηση της υφιστάμενης (έτος 2019) εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ρόδου, όπως αποτυπώνεται στην μελέτη εφαρμογής είναι λανθασμένη ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις καταναλώσεις των λαμπτήρων και των φωτιστικών και σε αναντιστοιχία με τα δεδομένα της Υπηρεσίας.
– Δεν προσκομίστηκε κανένα πιστοποιητικό για τις προδιαγραφές των μετρητών και λόγω του ό,τι δεν έγινε η δειγματοληπτική εγκατάσταση τους, δεν τεκμηριώνεται η ταυτότητα καταγραφής της κατανάλωσης των μετρητών του αναδόχου με τους αντίστοιχους της ΔΕΗ, σύμφωνα με τους οποίους ο Δήμος χρεώνεται, με αποτέλεσμα να μην είναι βέβαιη η πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας που προβλέπει η ΣΠΥ.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ