Ειδήσεις

Ο Φώτης Κωστόπουλος ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του

Με ανοικτή επιστολή ανακοίνωσε σήμερα το πρωί στους δικηγόρους της Ρόδου την υποψηφιότητα του στις επικείμενες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου προέδρου στο Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου ο δικηγόρος κ. Φώτης Κωστόπουλος.
Στην επιστολή του αναφέρονται τα εξής:

Προς Τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου
Aγαπητοί συνάδελφοι

Πήρα την απόφαση να διεκδικήσω με την ψήφο σας, την προεδρία του Δικηγορικού μας Συλλόγου, σε μια δύσκολη εποχή για την κοινωνία γενικότερα αλλά και για τον Δικηγορικό κλάδο και σας ενημερώνω ότι σήμερα κατέθεσα την υποψηφιότητα μου. Η απόφαση μου αυτή ενισχύθηκε από την ανάγκη και την παρότρυνση πολλών συναδέλφων, οι οποίο θεωρούμε ότι χρειάζεται ανανέωση στην Διοίκηση του Συλλόγου μας.

Διανύω το 33ο έτος συνεχούς, μαχόμενης Δικηγορικής παρουσίας και σε συνδυασμό με τις εμπειρίες που αποκόμισα από την ενασχόληση μου με τα κοινά του τόπου μας, πιστεύω ότι έχω την δυνατότητα να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στον Σύλλογο μας, με στόχο την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των Δικηγόρων και την αναβάθμιση και ενίσχυση της παρουσίας μας, στα πλαίσια που προδιαγράφονται και στον κώδικα Δικηγόρων αλλά και με βάση την ιστορική παρουσία και παράδοση του λειτουργήματος που ασκούμε.

Είναι σημαντικό, εμείς οι ίδιοι να πιστέψουμε, να αποδεχθούμε αλλά και να αναδείξουμε με την καθημερινή μας παρουσία και στάση, ότι η Δικηγορική ιδιότητα εκτός από την επαγγελματική της διάσταση έχει και μια ευρύτερη κοινωνική απήχηση. Στο σημείο αυτό σημαντικό ρόλο καλείται να διαδραματίσει ο Δικηγορικός Σύλλογος. Στο άρθρο 2 του Κώδικα Δικηγόρων, αναφέρεται ότι ο Δικηγόρος είναι συλλειτουργός της Δικαιοσύνης και ότι η θέση του είναι θεμελιώδης, ισότιμη, ανεξάρτητη και αναγκαία για την απονομή της. Είναι εύκολα κατανοητό ότι η ενίσχυση του κύρους του Δικηγόρου πρέπει να γίνει συλλογικά μέσα από παρεμβατική λειτουργία του Δικηγορικού Συλλόγου.

Πάγιο βέβαια και διαρκές μέλημα μας στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να είναι οι συνθήκες απονομής της Δικαιοσύνης.

Η καθιέρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα, θεσμοθετημένων συναντήσεων με τους Δικαστές και Εισαγγελείς, θα βοηθήσει στην επίλυση πολλών προβλημάτων ενώ θα συμβάλει και στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Δικαστών – Εισαγγελέων και Δικηγόρων.

*Αλληλένδετη είναι και η ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής παρουσίας του Δικηγορικού Συλλόγου σε μια εποχή δύσκολη για τους πολίτες και την κοινωνία γενικότερα. Η συνεργασία με άλλους κοινωνικούς φορείς και εταίρους (Συνδικαλιστικές οργανώσεις, Επιμελητήρια, κ.τ.λ) θα επιβεβαιώσει και στην πράξη την ιδιότητα του Δικηγορικού Συλλόγου ως του πρώτου Επιστημονικού Συλλόγου.

*Ένα άλλο θέμα για το οποίο πρέπει να εργασθούμε είναι αυτό το Δικαστικού Μεγάρου. Μετά την αποτυχία του εγχειρήματος μεταστέγασης στο Παλαιό Νοσοκομείο, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα από μηδενική βάση.

*Παράλληλα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα χρόνια προβλήματα του Κτηματολογίου με απώτερο σκοπό την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του, ενώ η ύπαρξη μόνιμου κτηματολογικού Δικαστή είναι και θα παραμείνει πάγιο αίτημα μας.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Αποτυπώνοντας τις σκέψεις μου θα ήθελα να διατυπώσω επιγραμματικά προς το παρόν και κάποιες άλλες ειδικότερες προτάσεις που έχουν προέλθει από προβληματισμούς συναδέλφων διαχρονικά.

*Οι νέοι συνάδελφοι, πρέπει να τύχουν της αμέριστης συμπαράστασης και ενίσχυσης του Δικηγορικού Συλλόγου έτσι ώστε να βοηθηθούν στο μέτρο του δυνατού, στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους καριέρας.

Αυτό μπορεί να γίνει με την δημιουργία μιας πληρέστερης βάσης δεδομένων στο site του Δικηγορικού Συλλόγου, αλλά και με την θέσπιση μονίμων επιμορφωτικών σεμιναρίων, μέσα από τα οποία οι νέοι Δικηγόροι θα αποκτούν εμπειρίες και γνώση επαγγελματικής επιμόρφωσης για να αντιμετωπίσουν τις επαγγελματικές τους ανάγκες. Επίσης πρέπει να εκμεταλλευθούμε τα Ευρωπαϊκά προγράμματα επιμόρφωσης στο Ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο αποτελεί το δίκαιο του μέλλοντος.

*Η διεύρυνση της Δικηγορικής ύλης μέσω υλοποίησης συγχρόνων τρόπων παροχής νομικών υπηρεσιών πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαιτέρα.

*Η ηλεκτρονική διακίνηση δικογράφων, λήψης πιστοποιητικών, έκδοσης παραβόλων είναι ένας άλλος τομέας για τον οποίο πρέπει να εργασθούμε, αφού θα βοηθήσει την καθημερινότητα των Δικηγόρων αλλά και των εντολέων μας.

*Επίσης πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ουσιαστικής στάσης πληρωμών των φαρμακευτικών-ιατρικών δαπανών από το (πρώην) Τ.Υ.Δ.Ε, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων. Σε συνεργασία με τον ΛΕΑΔΡ πρέπει να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού έτσι ώστε, στο μέτρο του δυνατού, να αντιμετωπίζονται κατά το μεγαλύτερο μέρος οι ιατροφαρμακευτικές δαπάνες.

*Συναφές είναι και το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών τις οποίες πολλοί συνάδελφοi και ειδικά οι νέοι, αδυνατούν να πληρώσουν. Είναι ένα θέμα υπαρκτό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε μέσω τη Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων με προτάσεις και θέσεις όπως π.χ η μείωση των ασφαλιστικών εισφόρων, ειδικά των νέων δικηγόρων.

*Ένα άλλο θέμα είναι η ενίσχυση και η βοήθεια της μητρότητας για τις συναδέλφους Δικηγόρους, οι οποίες πρέπει να πασχίζουν διπλά για να ανταπεξέλθουν στις οικογενειακές και επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Γι’αυτό πρέπει να βρούμε τρόπους ενίσχυσης και βοήθειας τους, για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της μητρότητας σε σχέση με την επαγγελματική ενασχόληση τους.

*Τέλος πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία και προσοχή σε θέματα επαγγελματικής δεοντολογίας για να μπορέσει να αποκτηθεί ξανά η αλληλεγγύη μεταξύ των Δικηγόρων η οποία με την πάροδο των ετών έχει διαταραχθεί σημαντικά.

Συνάδελφοι Σίγουρα σε τέσσερα χρόνια δεν μπορούν να γίνουν όλα, όμως μπορούμε όλοι μαζί να βάλουμε τις βάσεις και να εργασθούμε για την επίλυση όσο γίνεται περισσοτέρων προβλημάτων που μας απασχολούν. Θα ήμουν ευτυχής εάν είχα τις απόψεις σας τόσο στα θέματα που έθιξα, όσο και σε άλλα που θεωρείτε ότι πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητες για τη νέα Διοίκηση.

Μπορούμε να επικοινωνήσουμε είτε ζωντανά είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο E-MAIL μου: kostfot@otenet.gr

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέσατε.
Ρόδος 29-1-2014
Με εκτίμηση
Φώτης Κωστόπουλος

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου