Συνεντεύξεις

«Ο Γ. Χατζημάρκος κατάφερε να μετασχηματίσει την κρίση σε ευκαιρία»

«Η αγάπη για τον τόπο μου, η σκληρή δουλειά και η θυσία πολλών προσωπικών στιγμών είναι τα συστατικά της επιτυχίας κάποιου που ασχολείται με τα κοινά. Αυτό πρωτίστως με δίδαξε η μέχρι τώρα εμπειρία μου. Στόχος μας είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, η δημιουργία προϋποθέσεων ώστε να αξιοποιήσουμε στο ακέραιο κάθε εργαλείο που μας δίνεται προκειμένου να διευκολύνουμε και να ενισχύσουμε τους επαγγελματίες του κλάδου αλλά παράλληλα να διασφαλίσουμε τις απαιτούμενες ποιοτικές παραμέτρους.

Συνέντευξη στην Νεκταρία Μπίλλη
Αρχή μας είναι να τηρούμε πιστά και να εφαρμόζουμε τις αρχές που διέπουν τη Δημόσια Διοίκηση προς όφελος των πολιτών. Για το λόγο αυτό γίνονται συχνές συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους τόσο στα γραφεία της αντιπεριφέρειας όσο και επί τόπου στις διάφορες εγκαταστάσεις.
Οι επαγγελματίες, οι φορείς, οι μηχανικοί του ΤΕΕ καθώς και οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι πόρτες της Αντιπεριφέρειας Ενέργειας Βιομηχανίας και Ανάπτυξης Υδάτινων Πόρων είναι πάντα ανοικτές για όλους ανεξαιρέτως, όπως ακριβώς ανοικτές ήταν οι πόρτες μου ως εντεταλμένος στον τομέα του Πολιτισμού.
Η προτεραιότητα που έχει θέσει ο Γιώργος Χατζημάρκος θέλει τον πολιτισμό και τον αθλητισμό ελεύθερο για όλους τους πολίτες.
Ο Γιώργος Χατζημάρκος είναι πρωτίστως ένας πολύ καλός φίλος. Διαχειρίστηκε δύσκολες καταστάσεις με απόλυτη επιτυχία και κατάφερε να μετασχηματίσει την κρίση σε ευκαιρία».
Αυτά τονίζει, σε συνέντευξή του προς την «δ» ο αντ/ρχης κ. Κάλλιστος Διακογεωργίου, ο οποίος παράγει, αναμφισβητήτως, σημαντικό έργο με τρόπο σιωπηρό, χωρίς, δηλαδή «τυμπανοκρουσίες».
• Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας Βιομηχανίας και Φυσικών πόρων, μετά από μια μακρά πορεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η εμπειρία που έχετε αποκομίσει θεωρείτε ότι θα έχει πρακτικό αντίκτυπο στα νέα σας καθήκοντα;

Πράγματι έχω υπηρετήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση επί μακρόν από σημαντικές θεσμικές θέσεις, ώστε να μπορώ να γνωρίζω τη λειτουργία της και τις ιδιαιτερότητες της. Η εμπειρία που αποκόμισα λοιπόν επί σειρά ετών θητείας και η επαγγελματική μου πορεία, αποτελούν σημαντικό εφόδιο, σπουδαία προίκα, προκειμένου να ασκήσω με επιτυχία τα καθήκοντα μου ως αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας Βιομηχανίας και Φυσικών Πόρων, θέση την οποία μου εμπιστεύτηκε ο Γιώργος Χατζημάρκος. Για να φθάσεις στον Β βαθμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γνωρίζεις εκ των πραγμάτων ότι υπηρετείς ένα θεσμό που δεν έχει να κάνει μόνο με τις ανάγκες του τόπου σου αλλά επεκτείνεται ευρύτερα και στις ανάγκες των γεωγραφικών διαμερισμάτων που τον συγκροτούν. Οι ανάγκες είναι πολλές και οι απαιτήσεις μεγάλες λόγω των ιδιαιτεροτήτων που απορρέουν από τη νησιωτικότητα, χαρακτηριστικό της Περιφέρειας μας. Θα προσπαθήσω για το καλύτερο. Άλλωστε η αγάπη για τον τόπο μου η σκληρή δουλειά και η θυσία πολλών προσωπικών στιγμών είναι τα συστατικά της επιτυχίας κάποιου που ασχολείται με τα κοινά. Αυτό πρωτίστως με δίδαξε η μέχρι τώρα εμπειρία μου.
• Καλείστε να υπηρετήσετε και να διαχειριστείτε έναν νευραλγικό και πολυσύνθετο τομέα με άξονα την επιχειρηματικότητα το περιβάλλον και την ανάπτυξη. Μιλήστε μας αναφορικά για τους στόχους και τις επιδιώξεις σας.
Ο τομέας που θεσμικά υπηρετώ αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα στην αναπτυξιακή και παραγωγική διαδικασία του τόπου. Μετά από διαστήματα κρίσης στόχος του Περιφερειάρχη μας είναι να αξιοποιηθούν κατά το μέγιστο όλοι οι τομείς που θα συμβάλουν στην επαναφορά θετικού προσήμου στην τοπική οικονομία. Ο τομέας λοιπόν αυτός αποτελεί κατά κανόνα σημαντικό παράγοντα. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί παγκόσμια περιβαλλοντική και αναπτυξιακή πρόκληση, οι επιδράσεις της οποίας έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως στην ενέργεια, στους υδάτινους πόρους, στην παραγωγή και στην ανθρώπινη υγεία. Η πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής και αποτελεί ένα εκ των πυλώνων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ένα μεγάλο μέρος των πόρων του Ταμείου θα διατεθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Στόχος μας λοιπόν είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, η δημιουργία προϋποθέσεων ώστε να αξιοποιήσουμε στο ακέραιο κάθε εργαλείο που μας δίνεται προκειμένου να διευκολύνουμε και να ενισχύσουμε τους επαγγελματίες του κλάδου αλλά παράλληλα να διασφαλίσουμε τις απαιτούμενες ποιοτικές παραμέτρους.
• Υπάρχουν πράγματα που σας δυσκολεύουν στην άσκηση των καθηκόντων σας;
Σαφώς και υπάρχουν. Η απίστευτη γραφειοκρατία, ιδιαίτερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δημιουργεί συχνά πυκνά προσκόμματα. Το έργο που διαχειριζόμαστε είναι σύνθετο, πολύπλευρο προσανατολισμένο στην επίλυση χρονιζόντων θεμάτων που σχετίζονται με το αντικείμενο. Δυστυχώς με τη γραφειοκρατία που υπάρχει σήμερα είναι πολύ δύσκολη και χρονοβόρα η διαδικασία αδειοδοτήσεως στους επαγγελματίες του κλάδου. Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών από υπαλλήλους, για τη διευθέτηση του οποίου ο περιφερειάρχης μας δίνει μεγάλη μάχη μέσα από συνεχείς επαφές του με τα αρμόδια υπουργεία. Ωστόσο αυτό που πρέπει να επισημάνουμε και να τονίσουμε είναι ότι οι υπάλληλοι της Περιφέρειας -συνεργάτες μας,- παρά τις δυσκολίες, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, παράγουν αποτελεσματικό έργο και καθ΄όλη τη διάρκεια της πανδημίας κανένας σχεδιασμός καμία μελέτη κανένα έργο δεν έμεινε πίσω.
• Ποιες είναι εκείνες οι ενέργειες- δράσεις σας με σκοπό την διευκόλυνση των εμπλεκόμενων με το αντικείμενο σας φορέων και πολιτών;
Προτεραιότητα μας είναι πάντα ο επαγγελματίας και τα προβλήματα του τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Στόχος μας είναι η απλούστευση των διαδικασιών, η ευέλικτη διαχείριση των ζητημάτων προκειμένου να προσπερνούμε με τον καλύτερο τρόπο «ει δυνατόν» τις όποιες δυσκολίες και αγκυλώσεις. Αρχή μας είναι να τηρούμε πιστά και να εφαρμόζουμε τις αρχές που διέπουν τη Δημόσια Διοίκηση προς όφελος των πολιτών. Για το λόγο αυτό γίνονται συχνές συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους τόσο στα γραφεία της αντιπεριφέρειας όσο και επί τόπου στις διάφορες εγκαταστάσεις. Μέσα από τακτικές συναντήσεις που γίνονται τόσο με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης όσο και με τη Δ/νση ανάπτυξης και το προσωπικό που χειρίζεται την κάθε υπόθεση συζητούνται όλα τα θέματα προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη λύση. Η συνεργασία μας είναι άριστη και με εμφανή αποτελέσματα. Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι οι επαγγελματίες, οι φορείς, οι μηχανικοί του ΤΕΕ καθώς και οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι πόρτες της Αντιπεριφέρειας Ενέργειας Βιομηχανίας και Ανάπτυξης Υδάτινων Πόρων είναι πάντα ανοικτές για όλους ανεξαιρέτως, όπως ακριβώς ανοικτές ήταν οι πόρτες μου ως εντεταλμένοθς στον τομέα του Πολιτισμού.
• Είχατε μια πετυχημένη θητεία στον τομέα του Πολιτισμού. Μιλήστε μας σχετικά
Θεωρώ ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως θεσμός που είναι πιο κοντά στον πολίτη οφείλει να έχει αναβαθμισμένο ρόλο σε όλες τις δράσεις που αφορούν στην ποιότητα στη ζωή του. Εμείς αυτό ως Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το κάναμε πράξη. Φροντίσαμε να σχεδιάσουμε, να υλοποιήσουμε και να χρηματοδοτήσουμε ώστε να φτάσει και στο πιο απομακρυσμένο νησί το αγαθό του πολιτισμού. Άλλωστε η προτεραιότητα που έχει θέσει ο Γιώργος Χατζημάρκος θέλει τον πολιτισμό και τον αθλητισμό ελεύθερο για όλους τους πολίτες. Σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς φορείς που μέχρι σήμερα έχουν συμβάλει σημαντικά στην ενδυνάμωση της πολιτιστικής δραστηριότητας της Περιφέρειας μας και μέσα από μια σειρά διοργάνωσης εκδηλώσεων αναδείξαμε την παράδοση μας τα ήθη και τα έθιμα των νησιών μας και παράλληλα τα μεταλαμπαδεύσαμε . Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι μέσα σε συνθήκες κρίσης όπου οι πόροι από το κεντρικό κράτος ήταν περιορισμένοι η Περιφέρεια μας με ιδίους πόρους και κοινοτικά προγράμματα έθεσε τους βασικούς άξονες που περιλαμβάνουν την αναβάθμιση εγκαταστάσεων και χώρων πολιτισμού και αθλητισμού, δωρεάν προγράμματα και εκδηλώσεις ώστε να υπάρχει μαζική συμμετοχή των πολιτών και συνέργειες με Δήμους.
• Κατά την μακρά πορεία σας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεισφέρατε τα μέγιστα και στον τομέα του αθλητισμού.
Πολιτισμός και αθλητισμός είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες. Ο αθλητισμός παράγει πολιτισμό και όπως προανέφερα η Περιφέρεια μας είναι προσηλωμένη σ΄αυτή τη κατεύθυνση. Για μένα ο αθλητισμός είναι μεγαλειώδης ιδέα. Θέλουμε τη νεολαία μας με ενεργή συμμετοχή στα αθλητικά δρώμενα. Διαχρονικά αγκαλιάσαμε όλα τα αθλήματα, στηρίξαμε, αναδείξαμε αθλητές, συνεργαστήκαμε άριστα με αθλητικούς συλλόγους και σωματεία. Διοργανώσαμε αγώνες σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2004 διετέλεσα πρόεδρος της Επιτροπής για τη μεταφορά της Ολυμπιακής φλόγας στη Ρόδο, σας το αναφέρω αυτό ως γεγονός ιστορικής σημασίας και αξίας για μένα. Η αγάπη μου για τον αθλητισμό είναι διαχρονική και διαρκής Δηλώνω ότι θα είμαι πάντα Παρών στα αθλητικά δρώμενα από όποια θέση και όποιο μετερίζι βρίσκομαι.
• Διαβάζοντας τη γλώσσα του σώματος καθ΄όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, κάθε φορά που αναφέρεστε στον περιφερειάρχη τον κ. Γιώργο Χατζημάρκο, δείχνετε μια ιδιαίτερη συμπάθεια αλλά και θαυμασμό.
Ο Γιώργος Χατζημάρκος είναι πρωτίστως ένας πολύ καλός φίλος. Είναι πιστά προσηλωμένος στο καθήκον του, εργάζεται διαρκώς και συστηματικά, διαθέτει κίνητρα και όραμα και αυτό το διαπιστώνει κανείς στην πράξη αφού η Περιφέρεια μας καταγράφει πρωτοπορία και καινοτομίες σε όλους τους τομείς. Διαχειρίστηκε δύσκολες καταστάσεις με απόλυτη επιτυχία και κατάφερε να μετασχηματίσει την κρίση σε ευκαιρία. Και επειδή εδώ τα λέμε όλα θα αναφερθώ και σε ένα ελάττωμα του. Δεν δέχεται τη μετριότητα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι σημαίνει αυτό για τους συνεργάτες του.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου