Με τον πλέον επίσημο τρόπο και συγκεκριμένα με επιστολές τους προς το ΤΑΙΠΕΔ, τις οποίες κοινοποίησαν στο γραφείο του πρωθυπουργού και στους υπουργούς Επικρατείας, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και τους αντίστοιχους υπουργούς, οι εταιρείες «M.A. ANGELIADES INC», συμφερόντων Μερκουρίου Αγγελιάδη και «Τ.Ν. AEGEAN SUΝ ΙNVESTMENTS LIMITED», συμφερόντων Νικολή Νικολαϊδη και ΤUI, γνωστοποίησαν και επισήμως την πρόθεσή τους να εγκαταλείψουν την επένδυση στο ακίνητο του Γκολφ Αφάντου, μετά την αλλοπρόσαλλη απόφαση του υπουργού Πολιτισμού κ. Αρ. Μπαλτά, να κηρύξει την περιοχή από το Λαδικό έως τον ποταμό Λουτάνη, εμβαδού 10.000 στρεμμάτων, αρχαιολογικό χώρο!
Η συγκεκριμένη κίνηση, έρχεται ως απάντηση σε κυβερνητικούς παράγοντες αλλά και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αλλά και αρχαιολόγους, που επιχείρησαν, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης από τη «δημοκρατική», να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις, διαβεβαιώνοντας ότι δεν συντρέχει κανένα πρόβλημα με την πορεία της επένδυσης, παρά μάλιστα τις σαφείς δηλώσεις του κ. Αγγελιάδη, στην εφημερίδα μας αλλά και στον «Εθνικό Κήρυκα».
Και οι δύο εταιρείες, προς επιβεβαίωση των όσων έγραψε μέχρι σήμερα η «δημοκρατική» καθιστούν συγκεκριμένα σαφές ότι δεν προτίθενται να επενδύσουν εκατομμύρια ευρώ χωρίς να τηρηθούν τα μέχρι σήμερα συμφωνηθέντα και συγκεκριμένα οι αρχικοί όροι του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) και να απαιτείται πλέον για κάθε εκσκαφή να προηγούνται τομές στα οικόπεδα από αρχαιολόγους… «με σκουπάκι». (Ήδη χθες η «δ» έγραψε ότι «οι επενδυτές του Γκολφ Αφάντου πηγαίνουν σε… άλλες πολιτείες»).
Καθίσταται, όπως έγραψε η «δημοκρατική», σαφές ότι οι δύο επενδυτές «εξαπατήθηκαν» ξοδεύοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μελέτες και προϋπολογίζοντας ένα έργο, το οποίο κάτω από τις παρούσες συνθήκες, όχι μόνο μπορεί να βγεί εντελώς εκτός προϋπολογισμού, αφού κοινή πρακτική είναι η χρηματοδότηση από ιδιώτες των ανασκαφών αλλά και περαιτέρω ότι οι επενδύσεις δεν μπορεί να έχουν σαφή χρονικό ορίζοντα υλοποίησης, με δεδομένες τις αγκυλώσεις, που ανακύπτουν οσάκις εμπλέκεται σε έργα η αρχαιολογία.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «δημοκρατικής», οι δύο επιστολές των επενδυτών έχουν προκαλέσει θόρυβο στους κόλπους του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ το τι μέλλει γενέσθαι με την επένδυση, είναι αποκλειστικά πλέον ευθύνη του ίδιου του πρωθυπουργού, ο οποίος καλείται είτε να ανακαλέσει είτε να τροποποιήσει την προκλητική απόφαση Μπαλτά.
Η εταιρεία «M.A. ANGELIADES INC», όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, στην επιστολή της εισαγωγικά, εκφράζει την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι με την από 21 Απριλίου 2016 απόφαση του υπουργού Πολιτισμού, αναοριοθετήθηκε ο αρχαιολογικός χώρος Ερημοκάστρου με τρόπο, που την επέκτεινε σε ολόκληρη την υπό αξιοποίηση περιοχή.
Επισημαίνεται ότι η αρχική έκταση του Ερημοκάστρου, που ήταν σε γνώση της εταιρείας ως αρχαιολογική, περιοριζόταν μόνο στα 200 στρέμματα.
Τονίζει επίσης, ότι πριν την ανακήρυξή της στον διαγωνισμό, είχε στη διάθεσή της και έλαβε υπόψιν της για να υποβάλει προσφορά και να υποβληθεί σε έξοδα, όλα τα έγγραφα που είχαν τεθεί υπόψιν των εκπροσώπων της, όπως και υπόψιν των υπολοίπων επενδυτών, για τη νομική και πραγματική κατάσταση του ακινήτου.
Προσθέτει ακόμη ότι το Ελληνικό Δημόσιο προσπαθούσε να αξιοποιήσει από την δεκαετία του 60’ το ακίνητο προβαίνοντας για τον λόγο αυτό και σε απαλλοτριώσεις.
Η εταιρεία έλαβε υπόψιν της και το σχέδιο σύμβασης με το ΤΑΙΠΕΔ, που είχε συνταχθεί και εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και ανέμενε πλέον την διαμόρφωση του τελικού ΕΣΧΑΔΑ για να εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τα τελευταία δύο έτη.
Η εταιρεία, επισημαίνει ακόμη, ότι θεωρούσε βεβαία την υλοποίηση της επένδυσης εξαιτίας και του γεγονότος ότι περιλαμβάνεται στα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τους Θεσμούς, προκειμένου να εκταμιευθούν και οι επόμενες δόσεις της δανειακής σύμβασης.
Αναφέρεται στις υπέρογκες δαπάνες στις οποίες προέβη για την προετοιμασία της επένδυσης και την σύσταση ανώνυμης εταιρείας στην Ελλάδα για τον σκοπό υλοποίησης της επένδυσης προϋπολογισμού δαπάνης άνω των 350 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία διαμαρτύρεται διότι τα πενήντα και πλέον έτη ωρίμανσης του ακινήτου δεν ήταν αρκετά για να διαπιστωθεί μόλις πρόσφατα ότι η περιοχή είχε αρχαιολογικό ενδιαφέρον ενώ τονίζει ότι με την απόφαση του υπουργού Πολιτισμού, μια μέρα πριν την αποστολή στο Συμβούλιο της Επικρατείας του ΕΣΧΑΔΑ προς έγκριση, ανατρέπονται όλα τα δεδομένα της επένδυσης!
Χαρακτηρίζει «ακατανόητο» τον ισχυρισμό του Υπουργείου Πολιτισμού, ότι ο χαρακτηρισμός της περιοχής δεν επιδρά στην επένδυση, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να προηγείται ανασκαφή από αρχαιολόγους, όταν εκείνοι επιλέγουν, πριν ξεκινήσει η οποιαδήποτε εργασία με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της επένδυσης.
Θεωρεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ότι η συγκεκριμένη επένδυση, μετατρέπεται σε μια οιονεί εργολαβία του Υπουργείου Πολιτισμού και ξεκαθαρίζει ότι δεν διανοείται να εμπλακεί σε μια επένδυση με αυτά τα χαρακτηριστικά.
Στηλιτεύει ακόμη και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ανακόλουθη με την πρόσκληση που είχε απευθύνει σε επενδυτές της Ομογένειας των ΗΠΑ ο ίδιος ο πρωθυπουργός και καθιστά σαφές ότι η επένδυση του Γκολφ Αφάντου είναι πλέον μη βιώσιμη και ζημιογόνα προαναγγέλλοντας την ματαίωση του ενδιαφέροντός της αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα.
Η εταιρεία, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, επιφυλάσσεται εξάλλου με προσφυγή στη δικαιοσύνη για την αποκατάσταση της ζημίας που θα υποστεί!
Η έτερη εταιρεία «Τ.Ν. AEGEAN SUΝ ΙNVESTMENTS LIMITED», στην επιστολή της, που δεν απέχει από εκείνη συμφερόντων του ομογενή Μερκούρη Αγγελιάδη, μεταξύ άλλων εκφράζει ερωτηματικά για την απόφαση του υπουργού Πολιτισμού να κηρύξει την προς αξιοποίηση περιοχή τώρα ως αρχαιολογική.
Αναφέρεται, σύμφωνα με την ίδια πηγή, στο γεγονός ότι είχε χαρακτηριστεί το έτος 1999 αρχαιολογική ζώνη μόνο μια έκταση 200 στρεμμάτων στο Ερημόκαστρο, γεγονός που της είχε γνωστοποιηθεί από το σχέδιο του ΕΣΧΑΔΑ το έτος 2014 και χωρίς άλλη ενημέρωσή της το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο την 9η Φεβρουαρίου 2016 εισηγήθηκε, στηριζόμενο σε απόφαση της τοπικής ΚΒ’ Εφορείας Αρχαιοτήτων του 2013, να χαρακτηριστεί ολόκληρη η περιοχή ως αρχαιολογικός χώρος.
Διαμαρτύρεται ακόμη διότι η απόφαση του υπουργού Πολιτισμού εκδόθηκε την 10η Μαρτίου 2016 και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 21η Απριλίου 2016, αιφνιδιάζοντάς τους.
Θεωρεί παραπέρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι η απόφαση είναι αναιτιολόγητη και ατεκμηρίωτη, ενώ τονίζει ότι έχει δημιουργήσει προσκόμματα, που θέτουν σε κίνδυνο την επένδυση παρά τις δεσμεύσεις μάλιστα της Κυβέρνησης να διευκολύνει τις αποκρατικοποιήσεις.

ΠΑΣΧΕΙ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Στο μεταξύ εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Θ. Παπαγεωργίου, που δημοσιεύθηκε στον προσωπικό του ιστότοπο στο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης facebook, σύμφωνα με την οποία η Υπουργική Απόφαση, πάσχει σε πολλά της σημεία και είναι άκυρη!
Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του κ. Παπαγεωργίου:
Α) Η απόφαση του υπ. Πολιτισμού αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου στη περιοχή Αφάντου είναι άκυρη, επειδή:
– Χρειάζονταν προηγουμένως (αρ. 12 παρ. 4 του Ν. 3028/2002) οι γνώμες και των υπ. Τουρισμού και Οικονομίας, καθώς στην περιοχή υπάρχουν δραστηριότητες αρμοδιότητας του ΕΟΤ (Γκολφ) και του ΤΑΙΠΕΔ (ΕΣΧΑΔΑ).
-Ανακριβώς βεβαιώνεται ότι δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, όταν οι περιορισμοί από οριοθετήσεις αρχαιολογικών χώρων, αν είναι ουσιώδεις, συνεπάγονται αποζημιώσεις από το Δημόσιο (αρ. 19 Ν. 2028/2002), ενώ επίσης με τη ματαίωση του ΕΣΧΑΔΑ απομειούνται προβλεφθέντα μέσω ΤΑΙΠΕΔ έσοδα του προϋπολογισμού (Ν. 3986/2011).
– Σε σχέση με τις μέχρι σήμερα μικρών εκτάσεων οριοθετήσεις, η επαναοριοθέτηση τέτοιου τεράστιου μεγέθους, χωρίς προηγούμενες αρχαιολογικές ανακοινώσεις όπως φυσιολογικά θα έπρεπε, αν προέκυπτε αίφνης κάτι πολύ σημαντικό, δεν πληροί τα απαιτούμενα για την αναοριοθέτηση “δεδομένα αρχαιολογικής έρευνας πεδίου” (αρ. 12 του Ν. 30128/2002), ώστε πλην της έλλειψης νόμιμης αιτιολογίας (αρ. 17 του Ν. 2690/19990), η πράξη του υπουργού εκδόθηκε κατά κατάχρηση δικαιώματος και παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας (αρ. 25 Συνταγμ.), εξυπηρετώντας προφανώς άλλη σκοπιμότητα, σε συνδυασμό με τη χρονική συγκυρία να εκδοθεί πρώτη σε φάση ολοκλήρωσης και εντεύθεν ματαίωσης των ΕΣΧΑΔΑ στη ίδια ακριβώς περιοχή, γεγονός γνωστό στο Υπουργείο Πολιτισμού, αφού συμμετέχει και στην εκπόνηση των ΕΣΧΑΔΑ.
Β) Τα ΕΣΧΑΔΑ (ταχεία με ένα Διάταγμα συνολική πολεοδ.-περιβαλλ.-αρχαιολ-αιγιαλού αδειοδότηση μεγάλων επενδύσεων Ν. 3894/2010) που είναι στη φάση της ολοκλήρωσης στην περιοχή, ματαιώνονται και κατά νόμο διότι δεν επιτρέπονται σε χώρους που προστατεύονται από την αρχαιολογική νομοθεσία (αρ. 11 παρ. 3 του Ν. 3986/2011) και εν τοις πράγμασι, διότι η αναριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων συνεπάγεται ότι κάποιες από τις περιοχές τους είναι πλέον εν δυνάμει να κηρυχθούν ζώνες προστασίας Α (πλήρης απαγόρευση δόμησης ) ή Β (μερικοί περιορισμοί δόμησης) (αρ. 13 Ν. 30128/2002) και σε κάθε περίπτωση για οποιοδήποτε έργο θεμελίωσης και γενικά για κάθε οικοδομική δραστηριότητα, απαιτείται προηγούμενη εξάντληση αρχαιολογικών εργασιών -ερευνών και στη συνέχεια, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολ. Συμβουλίου άδεια με απόφαση του Υπ. Πολιτισμού (αρ. 13 παρ. 1 του Ν. 3028/2002).

Ένα σχόλιο στο Εγκαταλείπουν το Γκολφ οι δύο επενδυτές! Θα αναθεωρήσουν μόνον εάν ανακληθεί η απόφαση του υπουργού Πολιτισμού

  1. Avatar Ο/Η george λέει:

    Κυβερνησις , ανιδεων, ανικανων, και ψευτες. Τι περιμενουμε προοδο ;;

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ