Τοπικές Ειδήσεις

Κτηματολόγιο: Οι ιδιοκτησίες στα «μικρά» Δωδεκάνησα

Η ολοκλήρωση του κτηματολογίου αποκαλύπτει την ταυτότητα για τον αριθμό των ακινήτων και τους ιδιοκτήτες

Η επεξεργασία των στοιχείων της κτηματογράφησης στα 10 μικρότερα νησιά των Δωδεκανήσων, «συν» τη μεγάλη σε έκταση Κάρπαθο (η Κως και η Ρόδος ακολουθούν διαφορετική διαδικασία, λόγω του παλαιού ιταλικού κτηματολογίου), δίνει εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για το πλήθος και το είδος των ακινήτων που δηλώθηκαν, τον τρόπο που έγινε η δήλωση στο κτηματολόγιο και μέσω αυτού τον αριθμό των δικαιωμάτων που «διέφευγαν» από τα υποθηκοφυλακεία, αφού δηλώθηκαν με χρησικτησίες ή με… μαζικές αποδοχές κληρονομιάς το προηγούμενο διάστημα.

Τα στοιχεία, που αποτυπώνουν την ταυτότητα της ιδιοκτησίας στα Δωδεκάνησα, συγκεντρώθηκαν για λογαριασμό της «Κ» από το Εθνικό Κτηματολόγιο. Μερικές απαραίτητες επεξηγήσεις: όπου αναφέρεται ως αιτία απόκτησης η κληρονομιά, πρόκειται για αποδοχές που ξεκίνησαν αφότου άρχισε η κτηματογράφηση (και προφανώς έγιναν μαζικά εξαιτίας αυτής). Επίσης, όπου αναφέρεται ως είδος ακινήτων τα αστικά, πρόκειται για ακίνητα εντός πόλεων ή χωριών. Ας δούμε τα στοιχεία:

• Το Αγαθονήσι «ανήκει» σε 98 ιδιοκτήτες. Στο νησί δηλώθηκαν 430 γεωτεμάχια (οικόπεδα), 15 κάθετες και 5 οριζόντιες ιδιοκτησίες. Το 52,85% των δικαιωμάτων ήταν σε αγροτικά ακίνητα. Το 76,61% των δικαιωμάτων δηλώθηκε βάσει τίτλου, ένα 13,8% με κληρονομιά και 9,5% με χρησικτησία. Κατά μέσον όρο, κάθε πολίτης που δήλωσε ιδιοκτησία στο Αγαθονήσι έχει 5,5 δικαιώματα ιδιοκτησίας εκεί.

• Η Αστυπάλαια «ανήκει» σε 1.957 ιδιοκτήτες. Στο νησί δηλώθηκαν 3.137 γεωτεμάχια, 465 κάθετες και 543 οριζόντιες ιδιοκτησίες. Το 65,4% των δικαιωμάτων αφορούν αστικά ακίνητα. Το 82% των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων δηλώθηκε με τίτλο, το 17,1% με κληρονομιά και μόλις 0,8% με χρησικτησία. Κατά μέσον όρο κάθε πολίτης με ιδιοκτησία στο νησί δήλωσε 3 δικαιώματα.

• Η Κάλυμνος «ανήκει» σε 12.446 διαφορετικούς ιδιοκτήτες. Στο νησί δηλώθηκαν 12.062 γεωτεμάχια, 6.337 κάθετες και 2.589 οριζόντιες ιδιοκτησίες. Το 79,7% των δικαιωμάτων αφορά αστικά ακίνητα και μόλις το 20,2% αγροτικά. Το 81,9% των δικαιωμάτων δηλώθηκε με συμβόλαιο, το 17% μέσω κληρονομιάς και το 1% με χρησικτησία. Η αναλογία δικαιωμάτων προς δικαιούχους ήταν 2,6.

• Η Κάρπαθος «ανήκει» σε 7.404 ιδιοκτήτες. Στο νησί δηλώθηκαν 25.933 γεωτεμάχια, 192 κάθετες και 1.904 οριζόντιες ιδιοκτησίες. Το 69,8% των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων είναι σε αγροτικά ακίνητα. Περίπου 3.700 δικαιώματα, ο μεγαλύτερος αριθμός στα «μικρά» Δωδεκάνησα δηλώθηκε μέσω χρησικτησίας (ποσοστό 11,16%), ενώ 77,8% με τίτλους και ακόμα 10,9% με αποδοχή κληρονομιάς. Κάθε ιδιοκτήτης δήλωσε κατά μέσον όρο 4,5 δικαιώματα στο νησί.

• Η Κάσος «ανήκει» σε 1.708 ιδιοκτήτες. Στο νησί δηλώθηκαν 7.195 γεωτεμάχια, 14 κάθετες (ο μικρότερος αριθμός στα «μικρά» Δωδεκάνησα) και 49 οριζόντιες ιδιοκτησίες. Αγροτικά είναι το 68,4% των δικαιωμάτων. Το 74,3% δηλώθηκε με τίτλο, 15,1% με κληρονομιά και 10,4% με χρησικτησία, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό στην εξεταζόμενη περιοχή (αντιστοιχεί σε 901 ακίνητα). Κάθε ιδιοκτήτης δήλωσε κατά μέσον όρο 5 ιδιοκτησιακά δικαιώματα στο νησί.

Στην Κάρπαθο και στην Κάσο δηλώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός ακινήτων μέσω χρησικτησίας, ενώ στην Κάλυμνο και στη Λέρο ο μικρότερος.
• Οι Λειψοί «ανήκουν» σε 959 ιδιοκτήτες. Στο νησί δηλώθηκαν 1.642 γεωτεμάχια, 345 κάθετες και 69 οριζόντιες ιδιοκτησίες. Το 57,8% των δικαιωμάτων ήταν σε αγροτικά ακίνητα. Το 85% των ακινήτων δηλώθηκε μέσω τίτλου, το 12,3% με κληρονομιά και το 2,4% με χρησικτησία. Κατά μέσον όρο, κάθε πολίτης που δήλωσε ιδιοκτησία στους Λειψούς έχει 2,9 δικαιώματα ιδιοκτησίας εκεί.

• Η Λέρος «ανήκει» σε 4.974 ιδιοκτήτες. Στο νησί δηλώθηκαν 5.703 γεωτεμάχια, 1.645 κάθετες και 655 οριζόντιες ιδιοκτησίες. Το 64,4% των δικαιωμάτων δηλώθηκε σε οικισμούς. Το 82,4% των ακινήτων δηλώθηκε με τίτλο, το 16,5% με κληρονομιά και το 1% με χρησικτησία. Κάθε ιδιοκτήτης δήλωσε κατά μέσον όρο 2,5 δικαιώματα στο νησί.

• Η Νίσυρος «ανήκει» σε 1.373 ιδιοκτήτες. Στο νησί δηλώθηκαν 4.250 γεωτεμάχια, 23 κάθετες και 83 οριζόντιες ιδιοκτησίες. Τα περισσότερα ιδιοκτησιακά δικαιώματα είναι σε αγροτικές εκτάσεις (59,1%). Το 78,2% των δικαιωμάτων δηλώθηκε με τίτλο, το 17,2% με κληρονομιά και το 4,5% με χρησικτησία. Σε κάθε ιδιοκτήτη αντιστοιχούν κατά μέσον όρο 3,8 δικαιώματα.

• Το Καστελλόριζο «ανήκει» σε 878 ιδιοκτήτες. Στο νησί δηλώθηκαν 1.470 γεωτεμάχια, 21 κάθετες και 89 οριζόντιες ιδιοκτησίες. Το 87,5% των ακινήτων που δηλώθηκαν είναι εντός οικισμού, το μεγαλύτερο ποσοστό στα «μικρά» Δωδεκάνησα. Με τίτλους ιδιοκτησίας δηλώθηκε το 86,8% των δικαιωμάτων, το υψηλότερο ποσοστό στην εξεταζόμενη περιοχή. Με κληρονομιά ακόμα 8,7% και με χρησικτησία 4,5%. Σε κάθε ιδιοκτήτη αντιστοιχούν 2,4 ιδιοκτησιακά δικαιώματα, το χαμηλότερο ποσοστό στην εξεταζόμενη περιοχή.

• Η Τήλος ανήκει σε 1.201 ιδιοκτήτες. Στο νησί δηλώθηκαν 5.396 γεωτεμάχια, 155 κάθετες και 138 οριζόντιες ιδιοκτησίες. Το 74,8% των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων είναι σε αγροτικά ακίνητα, το υψηλότερο ποσοστό στα «μικρά» Δωδεκάνησα. Με τίτλους δηλώθηκε το 83,1% των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, το 9,2% με αποδοχή κληρονομιάς και 7,6% με χρησικτησία. Σε κάθε ιδιοκτήτη αντιστοιχούν 5,59 δικαιώματα, ο υψηλότερος αριθμός στην εξεταζόμενη περιοχή.

• Τέλος, η Χάλκη «ανήκει» σε 962 ιδιοκτήτες. Στο νησί δηλώθηκαν 1.723 γεωτεμάχια, 28 κάθετες και 106 οριζόντιες ιδιοκτησίες. Το 54% των ακινήτων είναι σε αστικές περιοχές. Το 78,7% των δικαιωμάτων δηλώθηκε με τίτλους ιδιοκτησίας, το 15,2% με αποδοχή κληρονομιάς και το 6% με χρησικτησία. Σε κάθε ιδιοκτήτη αντιστοιχούν κατά μέσον όρο 2,8 ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

Πηγή kathimerini.gr

Γιώργος Λιάλιος

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου