Τοπικές Ειδήσεις

«Υποχρεώσεις επιχειρήσεων για καταγραφή των ενεργών τους POS, αναγραφή QR code σε όλες τις εκδιδόμενες αποδείξεις λιανικής και διενέργεια πληρωμών μέσω του συστήματος IRIS»

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Ρόδου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου, σας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ οι αποφάσεις βάσει του ισχύοντος χρονοδιαγράμματος της ΑΑΔΕ και στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα εκπνέουν σημαντικές καταληκτικές ημερομηνίες που αφορούν στη συμμόρφωση των επιχειρήσεων ως προς την αποδοχή πληρωμών με πλαστικό χρήμα/κάρτες, στην καταγραφή των ενεργών τους POS και στην υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων που εναρμονίζονται με τις εκδοθείσες από τη Φορολογική διοίκηση αποφάσεις. Την τρέχουσα εβδομάδα και μέχρι τις 31 του μήνα πρέπει να διευθετηθεί σειρά ζητημάτων, καθώς σε διαφορετική περίπτωση προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων. Ακολουθεί η εξειδίκευση των κυριότερων διατάξεων των αποφάσεων που έχουν μέχρι και σήμερα δημοσιευτεί από την ΑΑΔΕ.

1. Καταγραφή ενεργών POS επιχειρήσεων – Δημιουργία ψηφιακού μητρώο POS (Απόφαση 1137/6-9-2023 της ΑΑΔΕ)

Μέχρι και τις 31/10/2023 οι επιχειρήσεις υποχρεούνται, εφόσον αυτό απαιτείται, να υποβάλουν δήλωση για πιθανές μεταβολές που έχουν επέλθει στα στοιχεία για τα ενεργά τους POS που έχουν ήδη μεταβιβαστεί από τους Παρόχους τους (Τράπεζες) στην ΑΑΔΕ. Συνεπώς, η δήλωση έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα μόνο στην περίπτωση διόρθωσης παραλήψεων και λαθών ή επισήμανσης επικαιροποιημένων στοιχείων για την εικόνα των ενεργών τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 POS και πρέπει να υποβληθεί στη ψηφιακή πύλη myAADE → Μητρώο & Επικοινωνία → Στοιχεία Επιχείρησης → Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS). Διευκρινίζεται ό,τι ως ενεργό POS χαρακτηρίζεται εκείνο που δύναται να χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση συναλλαγών με κάρτα, ακόμα και όταν αξιοποιείται ή διατίθεται ως εφεδρικό, για την περίπτωση λειτουργικής βλάβης ή άλλης έκτακτης ανάγκης.

H προαναφερθείσα διαδικασία αποτελεί αποκλειστικά και μόνο ευθύνη των επιχειρήσεων και των συνεργατών Παρόχων τους και όχι των λογιστών τους και γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να κινητοποιηθούν άμεσα για τη μη βεβαίωση προστίμων.

Στόχος της φορολογικής διοίκησης αποτελεί η σύσταση του Ηλεκτρονικού Μητρώου POS, έτσι ώστε να έχει πλήρη επίγνωση της υφιστάμενης κατάστασης στην αγορά για τον αριθμό και τη νόμιμη ή μη χρήση των τερματικών. Βάσει των παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προβούν/προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες:

· Μεταξύ 11 και 31 Οκτωβρίου 2023 θα πρέπει να έχουν υποβάλλει δήλωση – εάν αυτό απαιτείται – για τυχόν διόρθωση των δεδομένων, αναφορικά με τα ενεργά POS που είχαν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 στην κατοχή τους.

· Εφεξής, υποχρεούνται από την 11η έως και την τελευταία ημέρα κάθε μήνα να υποβάλλουν δήλωση για τις μεταβολές του προηγούμενου μήνα, εφόσον αυτές δεν έχουν δηλωθεί από τους Παρόχους τους, καθώς και για την επικαιροποίηση ή τυχόν διόρθωση των ήδη δηλωθέντων από τους Παρόχους στοιχείων.

 

2) Υποχρεωτική αναγραφή QR code στις εκδιδόμενες αποδείξεις Λιανικής

(Απόφαση 1135/28-8-2023 της ΑΑΔΕ)

Υποχρεωτική καθίσταται από την 1η Νοεμβρίου 2023 η αναγραφή QR code σε όλες τις εκδιδόμενες αποδείξεις λιανικής, από τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς/ΦΗΜ (ταμειακές μηχανές, tablet, κινητά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές) όσων επιχειρήσεων έχουν σήμερα υποχρέωση διαβίβασης παραστατικών στη ψηφιακή πλατφόρμα “myDATA”. Επιδίωξη του νέου μέτρου είναι η άμεση εξακρίβωση, μέσω κινητών τηλεφώνων smartphones και σκαναρίσματος του κωδικού της απόδειξης στην εφαρμογή “Appodixi” της ΑΑΔΕ από τους καταναλωτές αλλά και τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, της γνησιότητας των εκδιδόμενων παραστατικών/αποδείξεων.

Τα προβλεπόμενα πρόστιμα ανέρχονται στο 50% επί του ΦΠΑ που αναγράφεται επί κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου/απόδειξης και δεν μπορούν να υπολείπονται, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250€ σε περίπτωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων και των 500€ σε περίπτωση τήρησης αντίστοιχων διπλογραφικών. Επιπροσθέτως και για κάθε μελλοντική διαπίστωση της ίδιας παράβασης, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός 5ετίας από την επιβολή του αρχικού προστίμου, επιβάλλεται το διπλάσιο ύψος των προαναφερθέντων προστίμων.

Συνεπώς και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, όσοι επιχειρηματίες εξακολουθούν να διαθέτουν ΦΗΜ που δεν έχουν τη δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων με ενσωματωμένους QR codes, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον τεχνικό/προμηθευτή τους προκειμένου: είτε να

αποσύρουν/αντικαταστήσουν τους φορολογικούς τους μηχανισμούς είτε να προβούν στην αναβάθμιση του υφιστάμενου λογισμικού τους, ακόμη και μόνοι τους, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο είναι εφικτό βάσει των οριζόμενων προδιαγραφών των ΦΗΜ.

 

3) Υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω συστήματος IRIS

Από 1/12/2024 καθίσταται υποχρεωτική η διασύνδεση του συνόλου των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών με την υπηρεσία IRIS, για όσες επιχειρήσεις υποχρεούνται να αποδέχονται πληρωμές με πλαστικό χρήμα/κάρτες. Η διενέργεια πληρωμών μέσω IRIS προβλέπεται και σήμερα, σε εθελοντική όμως βάση, για μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών, πληρωμές σε εμπορικές επιχειρήσεις και αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα, εντός ελάχιστων δευτερολέπτων και χωρίς την επιβολή προμήθειας στους καταναλωτές για ποσά μέχρι 500€.

Αναγκαία προϋπόθεση για την αξιοποίηση του νέου τύπου πληρωμών από τις επιχειρήσεις, αποτελεί η ενεργοποίηση της υπηρεσίας IRIS P2B (πληρωμή από Ιδιώτες σε Επιχειρήσεις) στους επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των ελεύθερων επαγγελματιών, κατόπιν συνεννόησης με τη συνεργαζόμενη τράπεζά τους. Η εν λόγω υπηρεσία προϋποθέτει μόνο τη χρήση smartphones (κινητά τηλέφωνα – mobile banking) από εμπόρους και πελάτες, τα οποία θα διαθέτουν εφαρμογή σκαναρίσματος του QR code των εκδιδόμενων αποδείξεων, χωρίς να είναι αναγκαία κάποια άλλη ενέργεια. Στα θετικά συγκαταλέγεται η διασφάλιση της άμεσης πίστωσης των επαγγελματικών λογαριασμών, το ποσό των οποίων θα είναι άμεσα ορατό στον δικαιούχο, χωρίς να απαιτείται η χρήση IBAN και χωρίς την πρόβλεψη ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου συναλλαγών.

Διευκρινίζεται πως σε αντίθεση με τον καταναλωτή, η εφαρμογή της υπηρεσίας IRIS συνεπάγεται την επιβολή τραπεζικής προμήθειας για τις επιχειρήσεις, συνήθως ως ποσοστού επί της διενεργούμενης συναλλαγής. Ωστόσο, από τη γενικευμένη χρήση των άμεσων πληρωμών εκτιμάται πως θα προκύψουν αρκετά οφέλη και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ειδικότερα, το χαμηλότερο εκτιμώμενο κόστος των τραπεζικών προμηθειών σε σύγκριση με τα εισερχόμενα και εξερχόμενα σήμερα εμβάσματα, η άμεση – εντός λίγων δευτερολέπτων – πίστωση των πληρωμών και η κατάργηση της χρήσης μετρητών και καρτών για τις διενεργούμενες σήμερα συναλλαγές μέσω POS, οι οποίες επιβαρύνονται με υψηλές τραπεζικές χρεώσεις, θα συμβάλλουν στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων.

Εύλογα και προκειμένου να παρασχεθεί επαρκές χρονικό διάστημα προσαρμογής στα νέα δεδομένα και να αναπτυχθεί η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή από πλευράς των

επιχειρήσεων, το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον Δεκέμβριο του 2024, οπότε και ο καθορισμός των επιβαλλόμενων τραπεζικών χρεώσεων θα καταστεί περισσότερο ορθολογικός.

 

Ρόδος 27 Οκτωβρίου 2023

Εκ του Εμπορικού Συλλόγου

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου