Με απόφαση, που εξέδωσε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, απορρίφθηκε η αίτηση που υπέβαλε ανώνυμη εταιρεία, που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης γνωστή ροδίτικη εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης.
Η αιτούσα ζήτησε συγκεκριμένα να κηρυχθεί η καθ’ ης εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε κατάσταση πτώχευσης για τον λόγο ότι έπαυσε να πληρώνει τα ληξιπρόθεσμα εμπορικά της χρέη, να οριστούν εισηγητής και σύνδικος, ο χρόνος παύσης των πληρωμών και οι εφημερίδες για τις νόμιμες διατυπώσεις, να διαταχθεί η σφράγιση των γραφείων και καταστημάτων της, να οριστεί τόπος και χρόνος των συνελεύσεων των πιστωτών και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας.
Η ροδίτικη εταιρεία ασκεί επιχείρηση εμπορίας κρεάτων, πουλερικών και ειδών κυνηγιού, ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, νωπών και κατεψυγμένων, γαλακτομικών προϊόντων και αυγών, αλκοολούχων και λοιπών ποτών, καφέ, τσαγιού κακάο και μπαχαρικών.
Το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν αποδείχθηκαν, οι αντικειμενικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την κήρυξη της πτώχευσης, αφετέρου δε η απαιτούμενη επάρκεια της περιουσίας της για την κάλυψη των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας.
Πιο συγκεκριμένα από την εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού δεν προέκυψαν αναλυτικά ειδικότερες οφειλές της, που να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και απαιτητές που να καθιστούν δεινή την οικονομική κατάστασή της και δυσβάσταχτο το ύψος των οφειλών της.
Οι οφειλές δε της ροδίτικης εταιρείας έναντι της αιτούσας από τις μεταξύ τους συναλλαγές, συνολικού ύψους 242.523,78 ευρώ, είναι μεν ενδεικτικές της οικονομικής δυσχέρειας που αντιμετωπίζει, πλην όμως δεν αρκούν ώστε άνευ εταίρου να καταφανεί η εκ του νόμου απαιτούμενη για την κήρυξη της πτώχευσης προϋπόθεση της παύσης πληρωμών κατά τρόπο γενικό και μόνιμο.
Η ροδίτικη εταιρεία εξάλλου συνεχίζει να δραστηριοποιείται εμπορικά και δεν έχει παύσει τη λειτουργία της.
Την υπόθεση χειρίστηκε ο δικηγόρος κ. Κώστας Κυπραίος.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ