Ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου, υποβλήθηκαν χθες ακόμη 6 μηνύσεις για ρευματοκλοπές.
Πιο συγκεκριμένα η πρώτη μήνυση υποβλήθηκε εις βάρος μιας κατοίκου της οδού Βενιζέλου και κατά παντός άλλου υπευθύνου, αυτουργού, συναυτουργού, ηθικού αυτουργού και εν γένει συμμετόχου.
Στις 27 Νοεμβρίου 2017 συνεργείο προέβη σε έλεγχο της μετρητικής διάταξης της τριφασικής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της μηνυόμενης και οι τεχνικοί διαπίστωσαν ίχνη παραβίασης και συγκεκριμένα εντοπίσθηκαν κομμένες οι σφραγίδες καλύμματος μετρητή, κομμένες οι σφραγίδες ακροδεκτών μετρητή και διακοπή επαφής στη γέφυρα τάσης της μία φάσης, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να μην καταγράφεται το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, παρά μόνο μέρος αυτής.
Η χρονική περίοδος καταλογισμού μη καταγραφείσας ενέργειας εκτείνεται από τις 8 Οκτωβρίου 2014 έως 27 Νοεμβρίου 2017 οπότε και αποκαταστάθηκε η ορθή λειτουργία της μετρητικής διάταξης. Το δε ύψος της ενέργειας, που έχει κλαπεί, για το ως άνω χρονικό διάστημα, υπολογίζεται σε 18.755 Kwh αξίας 3.587,96 ευρώ.
Τρεις μηνύσεις υποβλήθηκαν εις βάρος μιας κατοίκου Αρχαγγέλου.
Στις 27 Απριλίου 2018 συνεργείο προέβη σε έλεγχο της μετρητικής διάταξης της μονοφασικής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της μηνυόμενης
Διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης και συγκεκριμένα εντοπίσθηκαν κομμένες οι σφραγίδες του κιβωτίου του μετρητή και υπήρχε διακοπή επαφής στη γέφυρα τάσης της μίας φάσης, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να μην καταγράφεται το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, παρά μόνο μέρος αυτής. Η χρονική περίοδος καταλογισμού μη καταγραφείσας ενέργειας εκτείνεται από τις 5 Αυγούστου 2013 έως 27 Απριλίου 2018 και το ύψος της ενέργειας, που έχει κλαπεί, για το ως άνω χρονικό διάστημα, υπολογίζεται σε 16.594 Kwh αξίας 3.339,73 ευρώ.
Σε άλλη παροχή της ίδιας διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης και συγκεκριμένα εντοπίσθηκαν κομμένες οι σφραγίδες του κιβωτίου του μετρητή και υπήρχε διακοπή επαφής στη γέφυρα τάσης της μίας φάσης, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να μην καταγράφεται το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, παρά μόνο μέρος αυτής.
Η χρονική περίοδος καταλογισμού μη καταγραφείσας ενέργειας εκτείνεται από τις 5 Αυγούστου 2013 έως 27 Απριλίου 2018 και το ύψος της ενέργειας, που έχει κλαπεί, για το ως άνω χρονικό διάστημα, υπολογίζεται σε 5.770 Kwh αξίας 1.161,21 ευρώ.
Σε τρίτο μετρητή διαπιστώθηκαν ομοίως ίχνη παραβίασης και συγκεκριμένα εντοπίσθηκαν κομμένες οι σφραγίδες του κιβωτίου του μετρητή και υπήρχε διακοπή επαφής στη γέφυρα τάσης της μίας φάσης, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να μην καταγράφεται το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, παρά μόνο μέρος αυτής. Η χρονική περίοδος καταλογισμού μη καταγραφείσας ενέργειας εκτείνεται από τις 5 Αυγούστου 2013 έως 27 Απριλίου 2018, το ύψος της ενέργειας, που έχει κλαπεί, σε 25.582 Kwh και η αξία της σε 5.148,66 ευρώ.
Η πέμπτη μήνυση υποβλήθηκε σε μια κάτοικο Καρπάθου.
Στις 9 Οκτωβρίου 2017 συνεργείο προέβη σε έλεγχο της μετρητικής διάταξης της μονοφασικής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της μηνυόμενης.
Η χρονική περίοδος καταλογισμού μη καταγραφείσας ενέργειας εκτείνεται από τις 10 Οκτωβρίου 2012 έως 9 Οκτωβρίου 2017 το ύψος της ενέργειας, που έχει κλαπεί, υπολογίζεται σε 18.745 Kwh και η αξία της σε 3.496,56 ευρώ.
Η έκτη μήνυση υποβλήθηκε σε έναν κάτοικο Κάσου. Στις 8 Νοεμβρίου 2017 συνεργείο προέβη σε έλεγχο της μετρητικής διάταξης του τριφασικού ηλεκτρικού ρεύματος του μηνυόμενου και διαπίστωσε ίχνη παραβίασης και συγκεκριμένα διακοπή επαφής στη γέφυρα της 1ης και της 3ης φάσης, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να μην καταγράφεται το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, παρά μόνο μέρος αυτής.
Η χρονική περίοδος καταλογισμού μη καταγραφείσας ενέργειας εκτείνεται από 31 Ιουλίου 2013 έως 8 Νοεμβρίου 2017, το δε ύψος της ενέργειας, που έχει κλαπεί, σε 43.560 Kwh ακίας 8.350,18 ευρώ.

Τις μηνύσεις υπέβαλε ο δικηγόρος κ. Γρηγόρης Μαυρομάτης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ