Του Δημήτρη Γκάτσιου

Στις 16 και 17 Δεκεμβρίου θα λάβει χώρα το συνέδριο αρχών και θέσεων της Νέας Δημοκρατίας, με τον κ. Μητσοτάκη, στη σημερινή του παρέμβαση κατά τη συνεδρίαση των γαλάζιων τομεαρχών, να εστιάζει στην ανοιχτή διαδικασία, με διευρυμένη συμμετοχή πολιτών και χρήση πολλών τεχνολογικών καινοτομιών, δίνοντας το στίγμα των προθέσεων της οδού Πειραιώς.

“Στόχος μας είναι να ανοίξουμε, για άλλη μια φορά, τις πόρτες του κόμματος σε νέους ανθρώπους και νέες ιδέες. Για να αποδείξουμε ότι διαθέτουμε και σχέδιο, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό για να το υλοποιήσει”, σημείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στη διάρκεια της ομιλίας του. Στη συνέχεια, δε, της συνεδρίασης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου, Κωστής Χατζηδάκης, έδωσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Πριν το συνέδριο αρχών και θέσεων, θα πραγματοποιηθούν επτά προσυνέδρια, αρχής γενομένης από αυτό της 8ης Οκτωβρίου στη Νίκαια με τίτλο “Για τους Εργαζόμενους και τους Ανέργους”. Από εκεί και πέρα:

-Το 2ο θα γίνει στις 21 Οκτωβρίου, στη Πάτρα και θα έχει τίτλο: “Για τους Νέους”.

-Το 3ο Προσυνέδριο θα γίνει στα Ιωάννινα και θα έχει τίτλο: “Για εκείνους που χρειάζονται στήριξη και αλληλεγγύη”.

-Το 4ο Προσυνέδριο θα γίνει στα Ηράκλειο και θα έχει τίτλο: “Για τις Επιχειρήσεις και την Επανεκκίνηση της Οικονομίας”.

-Το 5ο Προσυνέδριο θα γίνει στη Λάρισα και θα έχει τίτλο: “Για τους Αγρότες και την Ανάπτυξη στην Περιφέρεια”.

-Το 6ο Προσυνέδριο θα γίνει στην Ανατολική Αττική και θα έχει τίτλο: “Για την καθημερινότητα των Ελλήνων, την Ασφάλεια και την Ποιότητα Ζωής τους”.

-Το 7ο Προσυνέδριο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη  και θα έχει τίτλο: “Για ένα Νέο Πατριωτισμό”.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό που παρουσίασε ο κ. Χατζηδάκης, στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου θα διοργανωθούν, πέραν των προσυνεδρίων, και ειδικές εκδηλώσεις για θέματα που απαιτούν ακόμα μεγαλύτερη εμβάθυνση όπως για παράδειγμα η διαχείριση του μεταναστευτικού. Ειδικότερα:

-Στο 1ο Προσυνέδριο “Για τους Εργαζόμενους και τους Ανέργους”, θα εξεταστούν οι θεματικές ενότητες:

1.Ο ιδιωτικός τομέας και οι επενδύσεις ως μοχλός για τη δημιουργία θέσεων εργασίας
2.Πραγματικά δικαιώματα για τους εργαζομένους και ουσιαστικές ευκαιρίες για τους ανέργους

– Προστατεύοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων μέσα από τη δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας

– Το μέλλον της εργασίας: Για ένα “συμβόλαιο” μεταξύ εργοδοτών και εργαζόμενων
3.Κατάρτιση και εκμάθηση νέων δεξιοτήτων με ζήτηση στην αγορά εργασίας.

-Στο 2ο Προσυνέδριο “Για τους Νέους”, θα εξεταστούν οι θεματικές ενότητες:
1. Σύγχρονα, ευρωπαϊκά δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια
2. Επαγγελματική εκπαίδευση: Όλα από την αρχή
3. Τα Πανεπιστήμια πόλοι έρευνας, καινοτομίας και αριστείας
4. Αναστρέφοντας τη “Φυγή”: Πολιτικές για να γίνει η Ελλάδα ξανά ελκυστική για τους νέους

– Πώς θα δημιουργηθούν πολλές και καλές νέες δουλειές.
Η διεξαγωγή των προσυνεδρίων θα γίνει σε μορφή ημερίδων με την πραγματοποίηση διαδοχικών ή και παράλληλων συνεδριάσεων, που θα καλύπτουν τις επιμέρους θεματικές ενότητες. Σε κάθε ημερίδα θα διεξάγονται τρεις ή τέσσερις θεματικές συνεδριάσεις διάρκειας περίπου 90 – 120 λεπτών η κάθε μία.
Η κάθε θεματική συνεδρίαση θα  χωρίζεται σε δύο μέρη.

Το πρώτο μέρος θα περιλαμβάνει σύντομες εισηγήσεις (περίπου 10 λεπτών η κάθε μια) από τον ή τους αντίστοιχους Τομεάρχες και από 3 εισηγητές – εμπειρογνώμονες, διακεκριμένους στο χώρο τους, ανεξάρτητα από την προγενέστερη κομματική τους επιλογή, υποδηλώνοντας – και με αυτό τον τρόπο – τη διεύρυνση του Κόμματος (μέγιστος χρόνος 45 λεπτά).

Στο δεύτερο μέρος θα δίνεται η δυνατότητα παρέμβασης στους παρευρισκόμενους προκειμένου να θέσουν τις δικές τους ερωτήσεις και να κάνουν σύντομες τοποθετήσεις. Θα ακολουθούν οι απαντήσεις από τους εισηγητές (μέγιστος χρόνος 75 λεπτά).

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν στη Νέα Δημοκρατία και στις καινοτομίες που θα υπάρξουν, με το βλέμμα στραμμένο στο συνέδριο της 16ης και 17ης Δεκεμβρίου. Έτσι:

-Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν θα εκφωνεί την γνωστή κλασσική ομιλία των αρχηγών των κομμάτων από το βήμα, αλλά θα συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση, απαντώντας σε ερωτήσεις και αναπτύσσοντας δικές του σκέψεις για τα θέματα κάθε Προσυνεδρίου.

– Η σύνθεση του πάνελ κάθε θεματικής ενότητας δεν θα περιορίζεται στους αρμόδιους τομεάρχες ή τα στελέχη από τις Γραμματείες του Κόμματος. Αντίθετα, ως ομιλητές και εισηγητές θα συμμετέχουν και πρόσωπα από τους χώρους της αγοράς και της επιχειρηματικότητας, της επιστήμης και της Κοινωνίας των Πολιτών.

– Τα θεματικά προσυνέδρια, διαφοροποιούμενα από τα παραδοσιακά κομματικά συνέδρια, θα είναι ανοιχτά, όχι μόνο στα κομματικά στελέχη κάθε περιοχής, αλλά και σε πολίτες που δεν ανήκουν σε κόμματα, αλλά μπορούν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση των προγραμματικών μας θέσεων με την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία. Στα προσυνέδρια θα δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν και διακεκριμένοι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό μέσω skype.

– Με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στις διεργασίες των προσυνεδρίων, θα τους ζητηθεί να καταθέσουν τις απόψεις τους μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που θα “τρέχει” για περίπου μια εβδομάδα πριν από κάθε προσυνέδριο. Τα αποτελέσματα των απαντήσεων του ερωτηματολογίου θα παρουσιάζονται στην αντίστοιχη από άποψη θεματολογίας συνεδρίαση και θα αναρτώνται και ηλεκτρονικά.

– Πλήρης αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το τέλος κάθε προσυνεδρίου. Χρήση ξεχωριστού hashtag για κάθε προσυνέδριο. Δημιουργία micro-site για τα προσυνέδρια όπου θα αναρτώνται η θεματολογία, το ερωτηματολόγιο, καθώς και τα κείμενα που θα προκύψουν μετά από κάθε προσυνέδριο.

-Κατά τη διάρκεια των προσυνεδρίων θα υπάρχει η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης των διεργασιών των προσυνεδρίων μέσω live streaming.

-Εισάγοντας επιπλέον στοιχεία διαδραστικότητας στην οργάνωση των προσυνεδρίων, κατά τη διάρκεια κάθε θεματικής ενότητας θα δίνεται η δυνατότητα και στο  ευρύτερο κοινό, πέραν των παρευρισκόμενων, να θέτει ερωτήσεις με ηλεκτρονικό τρόπο. Μέσο υποβολής των ερωτήσεων θα αποτελέσει το twitter, χρησιμοποιώντας το hashtag του Προσυνεδρίου.

-Μετά τη λήξη κάθε προσυνεδρίου, θα δημοσιοποιούνται τα βασικά συμπεράσματα, καθώς και τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου και θα διανέμονται στους συμμετέχοντες, μέσω ηλεκτρονικού newsletter, ενώ θα είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα της Νέας Δημοκρατίας.
capital.gr

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ