Σχετικά με τις ψευδείς και ανυπόστατες «καταγγελίες» που είδαν το φως της δημοσιότητας από το μέλος του ΔΣ κ. Αρφαρά, αναφορικά με τη διοίκηση των προνοιακών ιδρυμάτων, ο πρόεδρος του Δ.Σ. κύριος Παύλος Μπακίρης προβαίνει στην παρακάτω δήλωσή:

1. Αναλάβαμε τη διοίκηση του ΚΚΠΠΝΑ τον Δεκέμβριο του 2019 με αίσθημα ευθύνης και έχοντας επίγνωση ότι αναλαμβάνουμε έναν ευαίσθητο τομέα με χρόνια προβλήματα σε θέματα κτιριακών εγκαταστάσεων, υποδομών, υποστελέχωσης προσωπικού κλπ., καθώς και σε θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων των ιδρυμάτων.

2. Προτεραιότητά μας, μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, ήταν η καταγραφή και επίλυση των χρόνιων προβλημάτων των παραρτημάτων, με συντονισμένες ενέργειες και με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων. Στο πλαίσιο αυτό έγινε, για πρώτη φορά, σύμβαση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας με σκοπό την άμεση καταγραφή και αποκατάσταση των προβλημάτων σε κτιριακό, ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό των εγκαταστάσεων όλων των παραρτημάτων ώστε να διαφυλαχθεί πλήρως η υγεία και η ασφάλεια φιλοξενούμενων – περιθαλπόμενων και εργαζομένων.

Για τον λόγο αυτό ο πρόεδρος μαζί με μέλη του Δ.Σ. και διοικητικούς υπαλλήλους πραγματοποίησαν αυτοψία σε όλες τις εγκαταστάσεις των ιδρυμάτων και κατέγραψαν φθορές και ελλείψεις στον εξοπλισμό με σκοπό την αποκατάστασή τους. Ειδικότερα, όσον αφορά τα θέματα πυρασφάλειας, μετά από αυτοψία και έλεγχο που έγινε από τον τεχνικό ασφαλείας, διαπιστώθηκε ότι το σύστημα πυρασφάλειας του παραρτήματος του «Αγίου Ανδρέα» λειτουργεί κανονικά ενώ για τις φθορές και ελλείψεις που διαπιστώθηκαν έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία αποκατάστασής τους. Παράλληλα, εκπονήθηκε και ολοκληρώθηκε ήδη νέα μελέτη πυρασφάλειας για τη βελτίωση και επέκτασή του συστήματος πυρόσβεσης, σύμφωνα και με της νέες προδιαγραφές του νόμου.

Επιπλέον, πρόσφατα έγινε αναγόμωση και συντήρηση όλων των πυροσβεστήρων του παραρτήματος ενώ έχει σχεδιαστεί και η διεξαγωγή άσκησης έκτακτης εκκένωσης των

κτιρίων σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου, η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των έκτακτων μέτρων κατά του νέου κορωνοϊού.

3. Όσον αφορά την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο πλαίσιο των έκτακτων αναγκών για την αντιμετώπιση του COVID-19, αυτές έγιναν με πλήρη διαφάνεια, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Οικ. 12549/4426/16.03.2020 (ΦΕΚ868/τ.Β’/16.03.2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η επιλογή των επιτυχόντων έγινε από επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από μόνιμους υπαλλήλους του ΚΚΠΠΝΑ, χωρίς τη συμμετοχή των μελών του Δ.Σ..

Ειδικότερα, προσλήφθηκαν με εξάμηνη σύμβαση εργασίας, είκοσι δύο (22) άτομα επικουρικού προσωπικού, τα στοιχεία των οποίων αναρτήθηκαν στο «Διαύγεια» με αναλυτικό πίνακα επιτυχόντων και με αναφορά στη μοριοδότησή τους όπως αυτό προβλέπεται από το νόμο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει μεταξύ άλλων η πρόσληψη ιατρού που για πρώτη φορά με καθημερινή οκτάωρη απασχόληση, πέρα από την ιατρική παρακολούθηση των περιθαλπόμενων επιβλέπει και την τήρηση των μέτρων προστασίας για την αποφυγή εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού σε όλα τα παραρτήματα του ΚΚΠΠΝΑ.

4. Σχετικά με την κυκλοφορία των οχημάτων του ΚΚΠΠΝΑ που εκτελούν δρομολόγια, αυτά έχουν περάσει πρόσφατα από τον προβλεπόμενο έλεγχο ΚΤΕΟ, είναι ασφαλή, ελέγχονται και συντηρούνται τακτικά και είναι εξοπλισμένα με ταχογράφο και σύστημα περιορισμού της ταχύτητας.

Όλα τα παραπάνω είναι γνωστά στον κ. Αρφαρά και γι’ αυτό προκαλούν ερωτηματικά οι ανυπόστατες «καταγγελίες» του και η επίθεσή του κατά των λοιπών μελών της διοίκησης.

Η διοίκηση του ΚΚΠΠΝΑ με πλήρη διαφάνεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης συνεχίζει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των περιθαλπόμενων καθώς και για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού.

Το πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας είναι πεδίο προσφοράς και κατάθεσης ψυχής τόσο από την πλευρά της διοίκησης όσο και από την πλευρά των εργαζομένων και δεν προσφέρεται για πολιτική αντιπαράθεση ή για άλλους σκοπούς.

Αυτή τη δύσκολη χρονική περίοδο, η διοίκηση του ΚΚΠΠΝΑ έχει θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα της τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των περιθαλπόμενων και των εργαζομένων.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ