Σαράντα πέντε (45)οχήματα και δύο δίκυκλα, εκ΄ των εκατόν δέκα τεσσάρων (114) συνολικά οχημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως ακατάλληλα, περισυνέλλεξε από τις 10 Φεβρουαρίου 2017 έως και σήμερα, η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου, σε συνεργασία με την εταιρία Ανακύκλωση Δωδεκανήσου.
Το τελευταίο διάστημα οι εργασίες εξελίσσονται εντός της πόλης Ρόδου και στις δημοτικές Ενότητες: Ιαλυσού, Καλυθιών, Πεταλούδων, Καμείρου και Νότιας Ρόδου, Προτεραιότητα δίνεται στα οχήματα που βρίσκονται σε κακή κατάσταση, προκειμένου να εξαλειφθούν οι εστίες μόλυνσης, για την συμβολή μέσα από την ανακύκλωση του αυτοκινήτου στην προστασία του περιβάλλοντος.
Για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, η Υπηρεσία Καθαριότητας απέστειλε την ακόλουθη ανακοίνωση:
«Σας γνωρίζουμε ότι από τις 01/01/2017 ο Δήμος Ρόδου, μετά από διαγωνισμό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπέγραψε σύμβαση με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για την απομάκρυνση και καταστροφή εγκαταλελειμμένων οχημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ).
Σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 εγκαταλειμμένο, χαρακτηρίζεται το όχημα το οποίο:
α) εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες,
β) εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες, και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής,
γ) εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του,
δ) αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για την δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται
Εγκαταλειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 9, παρ. 1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής.

Για τη συλλογή εγκαταλειμμένων οχημάτων τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

1) Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου εντοπίζει τα εγκαταλειμμένα οχήματα και επικολλά σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλειμμένο.
Μέσα σε 45 ημέρες από την επικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου εάν το όχημα δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, το όχημα περιέρχεται στην κατοχή του Δήμου Ρόδου.
2) Σε περίπτωση που τα εγκαταλειμμένα οχήματα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, ο Δήμος Ρόδου υποχρεούνται πέραν των αναφερομένων στη προηγούμενη παράγραφο να αναζητήσουν επιπλέον, εντός 15 ημερών από την επικόλληση του ειδικού σήματος (αυτοκόλλητου) μέσω του Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών, τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών τους και να τους ενημερώσουν.
3) Όταν το εγκαταλειμμένο όχημα περιέλθει στην κατοχή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο υποχρεούται να παραδώσει το όχημα σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ. Τα οχήματα παραμένουν στο σημείο συλλογής για 10 ημέρες από την ημέρα περισυλλογής του. Εάν μέσα στο διάστημα αυτό το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν αφού προηγουμένως καταβάλλει την δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης. Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ.
Εφόσον πρόκειται για όχημα με άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Ν. Αιγαίου.
4) εφόσον εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης εγκαταλειμμένου οχήματος εντός των ανωτέρω προθεσμιών και συγκατατίθεται για την παράδοση του οχήματος για περαιτέρω επεξεργασία, τότε εκδίδεται από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Πιστοποιητικό Καταστροφής το οποίο είναι απαραίτητο για την οριστική διαγραφή του οχήματος.
Εάν επιθυμεί να κρατήσει το όχημα χωρίς να το κινεί για συναισθηματικούς ή άλλους λόγους, τότε υποχρεούται να το αποθηκεύσει σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας τρίτου μετά από έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης υποβάλλει σχετική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ όπου θα αναφέρει το ακριβές σημείο αποθήκευσης και τα στοιχεία που πιστοποιούν τον ιδιοκτήτη του χώρου και συγκατάθεση του αν πρόκειται περί τρίτου την οποία κοινοποιεί και στην αρμόδια αρχή.

5) εφόσον ο ιδιοκτήτης εγκαταλειμμένου οχήματος δεν εντοπιστεί εντός των ανωτέρω προθεσμιών τότε το Πιστοποιητικό Καταστροφής παραδίδεται στον αρμόδιο Δήμο Ρόδου. Εάν το όχημα δεν φέρει πινακίδες κυκλοφορίας τότε αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Καταστροφής ο αριθμός πλαισίου.

Μεγάλο ρόλο για τον εντοπισμό από εμάς των παραπάνω οχημάτων, παίζουν και οι πολίτες οι οποίοι μας ενημερώνουν τηλεφωνικά για αυτά τα οχήματα τα οποία βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στα ίδια σημεία δημιουργώντας πρόβλημα στη στάθμευση ενώ άλλα έχουν καταστεί εστίες μόλυνσης επικίνδυνες για τον περιβάλλοντα χώρο.
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και σήμερα έχουν απομακρυνθεί από δρόμους της πόλης της Ρόδου 35 οχήματα και η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί και στις Δ.Ε. του Δήμου Ρόδου.

Για περισσότερη ενημέρωση οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου ( Νέα Αγορά α’ όροφος ) ή να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22410 76770».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ