Ειδήσεις

Στρατιωτική θητεία: Πρόσω ολοταχώς για το «φιλανδικό μοντέλο»-Τι ισχύει

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, πρόσφατα, μιλώντας στη Βουλή, έκανε λόγο για μια νέα πραγματικότητα που θα φέρει αλλαγές στη στρατιωτική θητεία.

Όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σήμερα Τρίτη πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Φινλανδία, καθώς προκρίνει το μοντέλο της Φινλανδίας για την αναδιάρθρωση του ελληνικού στρατού.

Στη Φιλανδία αναμένεται να συναντηθεί με τον Φιλανδό ομόλογό του Antti Häkkänen και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας του Κοινοβουλίου, Jukka Kopra.

Ποιο είναι το φιλανδικό μοντέλο στρατιωτικής θητείας
Στη Φιλανδία άνδρες πολίτες μεταξύ 18-60 ετών, καλούνται να συμμετέχουν στην στρατιωτική άμυνα της χώρας.

Η Φινλανδία έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στράτευσης, μαζί με χώρες όπως η Σιγκαπούρη, το Ισραήλ, η Αρμενία, η Νότια Κορέα, η Τουρκία, η Εσθονία και η Βόρεια Κορέα

Σύμφωνα με όσα έχει προαναγγείλει και ο υπουργός Άμυνας, πηγές τις «Ν» υπογραμμίζουν πως το «φιλανδικό μοντέλο» στρατιωτικής θητείας θα προσαρμοστεί στα Ελληνικά δεδομένα ενώ δε γίνεται λόγος για μείωση της θητείας.

Η διάρκεια της θητείας
Στόχος της στρατιωτικής εκπαίδευσης των Φιλανδών είναι να διατηρηθεί η ετοιμότητα των φινλανδικών αμυντικών δυνάμεων.

Η στρατιωτική εκπαίδευση παρέχεται ετησίως σε περίπου 21.000 στρατεύσιμους άνδρες, ενώ τα τελευταία χρόνια ο αριθμός γυναικών που υποβάλλουν αίτηση για εθελοντική στρατιωτική θητεία -ηλικίας από 18 έως 29- συνεχώς αυξάνεται.

Οι φινλανδικές αμυντικές δυνάμεις προσφέρουν περισσότερα από 500 διαφορετικά καθήκοντα διαφορετικού επιπέδου για τους στρατεύσιμους. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί στρατεύσιμοι μπορούν να ολοκληρώσουν τη θητεία τους σε ουσιαστικά καθήκοντα που ανταποκρίνονται στις ικανότητές τους. Η στρατιωτική εκπαίδευση παρέχει στους στρατεύσιμους κίνητρα αλλά και επαγγελματικές δεξιότητες που είναι χρήσιμες και μετά τη θητεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φινλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις προωθούν την αναγνώριση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η εκπαίδευση
Η στρατιωτική εκπαίδευση περιλαμβάνει διάφορες φάσεις και ενότητες εκπαίδευσης. Όλοι ξεκινούν την στρατιωτική τους θητεία από την ίδια σειρά. Ανάλογα με την εκπαίδευση, η στρατιωτική θητεία διαρκεί 165, 255 ή 347 ημέρες.

Συνολικά, περίπου το 43% των κληρωτών υπηρετεί 347 ημέρες, περίπου το 14% 255 ημέρες και το 43% 165 ημέρες.
Οι στρατεύσιμοι που εκπαιδεύονται για καθήκοντα που απαιτούν ειδικές ικανότητες υπηρετούν για 165 ημέρες ενώ όσοι επιλέγουν την άοπλη θητεία, υπηρετούν για 255 ημέρες.
Οι στρατεύσιμοι που εκπαιδεύονται ως έφεδροι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και για τα πιο απαιτητικά ειδικά καθήκοντα βαθμοφόρων υπηρετούν για 347 ημέρες.
Οι στρατεύσιμοι επιλέγονται για συγκεκριμένα προγράμματα εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες των φινλανδικών αμυντικών δυνάμεων.

Οι επιλογές λαμβάνουν υπόψη την προθυμία και την καταλληλότητα των κληρωτών, καθώς και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των εκπαιδευτών και των συναδέλφων τους. Οι ικανότητες αξιολογούνται πριν από την είσοδό του στη θητεία, με σκοπό την αξιοποίησή τους σε μελλοντικά υπηρεσιακά καθήκοντα.

Βασική εκπαίδευση
Μόλις οι στρατεύσιμοι ολοκληρώσουν τη φάση της βασικής εκπαίδευσης, κατακτούν τις βασικές δεξιότητες του στρατιώτη.

Η φάση της βασικής εκπαίδευσης διαρκεί έξι εβδομάδες. Οι νέοι στρατεύσιμοι χωρίζονται σε τμήματα με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που ολοκληρώθηκε πριν από τη θητεία. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων, οι στρατεύσιμοι εξοικειώνονται με τον καθημερινό ρυθμό υπηρεσίας της μονάδας επιπέδου λόχου και της μονάδας επιπέδου ταξιαρχίας.

Κατά τη φάση της βασικής εκπαίδευσης, οι στρατεύσιμοι μαθαίνουν τους γενικούς λόγους για τις στρατιωτικές δραστηριότητες, καθώς και τις βασικές δεξιότητες του στρατιώτη σε θέματα επιβίωσης, προστασίας και ασφάλειας.

Οι βασικές στρατιωτικές εξετάσεις ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης, προσμετρώντας τις προσωπικές γνώσεις και δεξιότητες στην εκπαίδευση στα όπλα και τη σκοποβολή, στη μάχη και την εκπαίδευση πορείας, καθώς και στη φυσική αγωγή.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης, οι στρατεύσιμοι μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για ειδικά καθήκοντα που αντιστοιχούν στις δεδομένες ικανότητές τους και στην πολιτική τους εκπαίδευση.

Κατάρτιση
Η διαδικασία κατάρτισης διαρκεί έξι εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής, οι στρατεύσιμοι εκπαιδεύονται σχετικά με τις κρίσιμες δεξιότητες στον κλάδο εκπαίδευσής τους (βασικό μάθημα) και καθορίζονται οι περίοδοι υπηρεσίας τους. Ο στόχος του βασικού μαθήματος είναι να διασφαλιστεί ότι, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι διαθέτουν τις βασικές δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται στον κλάδο εκπαίδευσής τους, γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν όταν το επίπεδο ετοιμότητας είναι αυξημένο, μπορούν να χρησιμοποιούν το προσωπικό τους όπλο ή το σύστημα που αφορά τον κλάδο τους σε κατάσταση μάχης και μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα μάχης στο πλαίσιο του τμήματος του κλάδου εκπαίδευσής τους.

Επιπλέον καθ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι κατάλληλοι στρατεύσιμοι κατατάσσονται στο μάθημα των υπαξιωματικών.

Ειδική φάση κατάρτισης
Η επιχειρησιακή ικανότητα εκπαιδεύεται ξεκινώντας από τη φάση της βασικής εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού κλάδου και συνεχίζεται όλο και περισσότερο καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας. Η εκπαίδευση επιχειρησιακής ικανότητας αναπτύσσει τις σωματικές και ψυχολογικές ικανότητες των κληρωτών παράλληλα με την αύξηση του φόρτου εργασίας. Κατά τη φάση της ειδικής εκπαίδευσης, στόχος της ανάπτυξης της επιχειρησιακής ικανότητας είναι, μετά την ολοκλήρωση της φάσης, οι στρατιώτες να είναι σε θέση να ενεργούν ως μέρος της μονάδας τους σε καιρό πολέμου, διατηρώντας παράλληλα την επιχειρησιακή τους ικανότητα, και να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε απαιτητική στρατιωτική εκπαίδευση και σε μεγαλύτερες στρατιωτικές ασκήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου εκπαίδευσης της μονάδας.

Στόχος της φάσης ειδικής εκπαίδευσης είναι, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου, οι στρατεύσιμοι που υπηρετούν 165, 255 ή 347 ημέρες και τους ανατίθενται καθήκοντα βαθμού σε καιρό πολέμου να διαθέτουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις του στρατιώτη σύμφωνα με τον στρατιωτικό, αμυντικό και εκπαιδευτικό τους κλάδο. Η εκπαίδευση δίνει την ετοιμότητα να λειτουργήσει σε καθήκοντα σύμφωνα με τον κλάδο εκπαίδευσης, ως μέρος μιας περιπόλου, ενός τμήματος και μιας διμοιρίας.

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης κατά τη φάση της ειδικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης μονάδας για τους στρατεύσιμους που υπηρετούν για 255 ημέρες σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις της φρουράς, τις απαιτήσεις των καθηκόντων εν καιρώ πολέμου, καθώς και τις ασκήσεις μάχης και τις ασκήσεις με πραγματικά πυρά.

Φάση εκπαίδευσης μονάδας
Εκπαιδευτικός στόχος: ικανή μονάδα σε καιρό πολέμου

Η φάση εκπαίδευσης μονάδας διάρκειας έξι εβδομάδων αποτελεί το αποκορύφωμα της εκπαίδευσης των στρατεύσιμων. Η εκπαίδευση αυτή παρέχει στους στρατεύσιμους την ετοιμότητα να λειτουργήσουν στα καθήκοντά τους σε καιρό πολέμου και να εκπληρώσουν συγκεκριμένες απαιτήσεις ικανοτήτων.

Οι στρατεύσιμοι συγκεντρώνονται και τοποθετούνται σε μια μονάδα πολέμου που δημιουργείται το αργότερο μέχρι την έναρξη της φάσης εκπαίδευσης μονάδας. Οι μονάδες εκπαιδεύονται στη σύνθεσή τους σε καιρό πολέμου, η οποία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ένα υπερδύναμο που ανήκει στη μονάδα. Κατά τη διάρκεια της φάσης εκπαίδευσης της μονάδας, το επίπεδο εκπαίδευσης της μονάδας θα μετράται και θα αξιολογείται σε ασκήσεις μάχης και σε ασκήσεις με πραγματικά πυρά.

Οι έφεδροι
Τέλος, αφού ολοκληρώσουν την στρατιωτική τους θητεία, κατατάσσονται στην εφεδρεία των φινλανδικών αμυντικών δυνάμεων. Ως μέλος της εφεδρείας, οι ικανότητες και η τεχνογνωσία διατηρούνται με ασκήσεις επανεκπαίδευσης.

Η εφεδρεία των φινλανδικών αμυντικών δυνάμεων περιλαμβάνει περίπου 900.000 Φινλανδούς πολίτες. Η δύναμη των Φινλανδικών Ενόπλων Δυνάμεων σε καιρό πολέμου είναι 280.000 στρατιώτες, και η δύναμη αυτή συμπληρώνεται από άλλους εφέδρους κατά περίπτωση.

Ως υπόχρεοι για στρατιωτική θητεία ανήκουν στην εφεδρεία μέχρι να συμπληρώσουν τα πενήντα ή εξήντα έτη. Οι βαθμοφόροι μεταφέρονται στη βοηθητική εφεδρεία στο τέλος του έτους που κλείνουν τα 50, ενώ οι έφεδροι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί παραμένουν στην εφεδρεία μέχρι το τέλος του έτους που κλείνουν τα 60.

Πηγή naftemporiki.gr

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου