Αθλητικά

Εξώδικο από τον Γεώργιο Παπαϊωάννου στον Α.Σ. Ρόδος

Εξώδικο κατά του ΑΣ Ρόδος απέστειλε ο κ. Γεώργιος Παπαϊωάννου, πρώην πρόεδρος του συλλόγου, την περίοδο 2001-2003. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο κ. Παπαϊωάννου, μετά το πέρας της θητείας της διοίκησης στην οποία συμμετείχε και που εκτός από πρόεδρος ήταν και φορολογικά υπεύθυνος του σωματείου, οι επόμενοι ιθύνοντες της Ρόδου και συγκεκριμένα οι διοικούντες τον σύλλογο, δεν ενημέρωσαν τη Δ.Ο.Υ. για τις αλλαγές που έγιναν στα επόμενα διοικητά συμβούλια, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ο ίδιος να παραμένει ως ο φορολογικά υπεύθυνος για τον σύλλογο, παρά το γεγονός ότι είχε αποχωρήσει από τις διοικήσεις.

Το παραπάνω γεγονός δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στον κ. Παπαϊωάννου, ο οποίος δεν μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα, καθώς εμφανίζεται ακόμη ως πρόεδρος του συλλόγου και υπεύθυνος για τα φορολογικά! Ο κ. Παπαϊωάννου ζητάει να τακτοποιηθεί η συγκεκριμένη φορολογική εκκρεμότητα από τη Ρόδο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα αναγκαστεί να κινηθεί δικαστικά κατά των μελών του Δ.Σ. του συλλόγου.

Αναλυτικά το εξώδικο που απέστειλε ο κ. Γεώργιος Παπαϊωάννου στον ΑΣ Ρόδος:

«Με την από 4-07-2001 Γενική Συνέλευση  και το από 6-07-2001 πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του εκλεγέντος τότε διοικητικού συμβουλίου εκλέχτηκα και ανέλαβα την θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Συλλόγου σας  «Α.Σ Ρόδος».

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων μου σαν πρόεδρος γνωστοποίησα στα μητρώα της Δ.Ο.Υ Ρόδου την συγκρότηση σε σώμα του νέου διοικητικού συμβουλίου και ορίσθηκα σύμφωνα με το νόμο φορολογικά υπεύθυνος αυτού έναντι της Δ.Ο.Υ.

Μετά το πέρας της θητείας μου  με την από 18-03-2003  γενική συνέλευση του Αθλητικού Συλλόγου σας εκλέχθηκε νέο διοικητικό συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 28-03-2003 πρακτικό συγκρότησης σε σώμα και εκλέχτηκε και ανέλαβε την θέση του Προέδρου ο Θωμάς Ντουρουτλής του Χαρίλαου.

Στην συνέχεια με την από 29-09-2011 Γενική Συνέλευση  και το από 29-09-2011  πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του εκλεγέντος νέου διοικητικού συμβουλίου εκλέχτηκε και ανέλαβε την θέση του Προέδρου του Αθλητικού Συλλόγου «Α.Σ Ρόδος» ο Χρυσόστομος Ψέλλας.

Σήμερα  ο  Αθλητικός  Συλλόγου «Α.Σ  Ρόδος» μετά τις αλλεπάλληλες αλλαγές της διοικήσεως του, και σύμφωνα με το από 27-01-2014 πρακτικό του Διοικητικού του Συμβουλίου   διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από τους  1)Νικόλαο Διακίδη  Πρόεδρο  2)Σεραφείμ Σαραφείδη  Αντιπρόεδρο 3) Φραντζη Καλούδη Γραμματέα 4) Εμμανουήλ Κώτη Γενικό Αρχηγό 5) Εμμανουήλ Βλάχο Ταμεία 6) Μιχαήλ Οίκουτα μέλος ΔΣ  7) Νικόλαο Φιλίππου μέλος ΔΣ

Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τα παραπάνω αν και  εγώ έχω αποχωρήσει από την θέση του προέδρου του Αθλητικού Συλλόγου  «ΑΣ Ρόδος»  από τις 28-03-2003 εντούτοις τα εκλεγέντα κατά σειρά από το 2003 μέχρι και σήμερα νέα Διοικητικά συμβούλια  δεν φρόντισαν ως όφειλαν να ενημερώσουν τα μητρώα της Δ.Ο.Υ Ρόδου για τις γενόμενες αλλαγές των νέων  διοικητικών  συμβουλίων με αποτέλεσμα να   φαίνομαι μέχρι σήμερα εγώ στα μητρώα της Δ.Ο.Υ  ως πρόεδρος του ΑΣ  Ρόδος  και ως φορολογικά υπεύθυνος  έναντι της Δ.Ο.Υ.

Επειδή η παραπάνω συνεχιζόμενη εμφάνισή μου  στα μητρώα της Δ.Ο.Υ ως Προέδρου και κατ΄ επέκταση ως φορολογικά υπευθύνου έναντι της Δ.Ο.Υ μου δημιουργεί  προβλήματα στην χορήγηση φορολογικής ενημερότητας. ζήτησα  από τον νέο Πρόεδρο σας  και από τα νέα μέλη του  διοικητικού  συμβουλίου σας  να ενημερώσουν τα μητρώα της Δ.Ο.Υ  Ρόδου για τις γενόμενες  μέχρι σήμερα διαδοχικές  αλλαγές στην διοίκηση του «ΑΣ Ρόδος» και να φροντίσουν να με διαγράψουν από φορολογικά υπεύθυνο καταχωρώντας την σχετική μεταβολή στα μητρώα της Δ.Ο.Υ.

Επειδή παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες μου και τις από μέρους του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου σας  διαβεβαιώσεις ότι θα ταχτοποιήσετε  την υπάρχουσα εκκρεμότητα εσείς  μέχρι σήμερα αδιαφορείτε και δεν έχετε  προβεί σε καμία ενέργεια με αποτέλεσμα να συνεχίζεται μέχρι και σήμερα να εμφανίζομαι εγώ ως πρόεδρος και φορολογικά υπεύθυνος του «ΑΣ Ρόδος».

Επειδή συμφωνά με την ισχύουσα νομοθεσία και διαδικασία την μεταβολή στα μητρώα της Δ.Ο.Υ μπορεί να την κάνει μόνο το νόμιμα εκλεγμένο σημερινό διοικητικό συμβούλιο του Α.Σ Ρόδος

Επειδή η σημερινή κατάσταση δημιουργεί σε μένα μεγάλη οικονομική ζημία και βλάβη μια και μου στερεί την δυνατότητα  να λάβω  Φορολογική ενημερότητα η οποία μου είναι απαραίτητη για την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας.

Επειδή με το να συνεχίζω να είμαι φορολογικά υπεύθυνος έναντι της Δ.Ο.Υ για το ΑΣ Ρόδος αναλαμβάνω αναγκαστικά παρά την θέλησή μου ευθύνες έναντι της Δ.Ο.Υ για πράξεις και ενέργειες του ΔΣ στο οποίο εγώ δεν συμμετέχω. Επειδή προς αποφυγή και για την αποτροπή της επικείμενης   βλάβης μου  επιβάλλεται η άμεση  ρύθμιση της  σημερινής υπάρχουσας φορολογικής  εκκρεμότητας.

Για τους παραπάνω λόγους και με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός και ευχέρειας που μου παρέχει ο νόμος σας καλώ :

να προβείτε εντός πέντε ημερών από την επίδοση της παρούσης στην τακτοποίηση της υπάρχουσας φορολογικής εκκρεμότητας με την ενημέρωση του μητρώου  της Δ.Ο.Υ Ρόδου με τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου σας και την διαγραφή μου από τα μητρώα της Δ.Ο.Υ ως φορολογικά υπευθύνου του  ΑΣ Ρόδος, άλλως θα επιδιώξω δικαστικά την ικανοποίηση του αιτήματος μου και την πλήρη αποζημίωση μου για την ζημία που έχω υποστώ στρεφόμενος κατά του συλλόγου σας και των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Παραγγέλλεται ο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στο Αθλητικό Σύλλογο με την επωνυμία «ΑΣ Ρόδος» με έδρα την Ρόδο νόμιμα εκπροσωπούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο του και τον Πρόεδρο του προς τον  οποία και απευθύνεται για να λάβει γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας την παρούσα στην σχετική έκθεση επίδοσης που θα συνταχθεί».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

  • ΟΛΕ ΟΛΕ    26.11.2014 23:26

    και ποιους του ειπε οτι προεδρος ειναι ο νικολαος ????? χαχχαχα ….για παρτο αλλιως…ο προεδρος της ροδου αρχιζει απο Α…….Σ και επιθετο Π………….Σ ..!!!!! ΚΟΥΙΖ……!!!!

Σχολιασμός άρθρου