Σε πολυσέλιδη τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, οι επιθέσεις κατά εφοριακών υπαλλήνων χαρακτηρίζονται ως ποινικό αδίκημα. Δεσμεύσεις λογαριασμών, θυρίδων και περιουσιακών στοιχείων από το ΣΔΟΕ, εάν η ζημία για το δημόσιο υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

Ποινικό αδίκημα θα αποτελούν οι επιθέσεις σε εφοριακούς υπαλλήλους, ενώ το μέτρο των κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες και περιουσιακά στοιχεία θα επιβάλλεται από το ΣΔΟΕ, όταν η εκτιμώμενη ζημία του δημοσίου υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται σε πολυσέλιδη τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, εξισώνονται στην ποινική νομοθεσία οι επιθέσεις σε υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά την τέλεση των καθηκόντων τους, με τις επιθέσεις σε ένστολους αστυνομικούς, λιμενικούς κ.λπ.

Ουσιαστικά οι επιθέσεις σε εφοριακούς χαρακτηρίζονται ως ιδιώνυμο αδίκημα που επιφέρει αυστηρότερες ποινές στους δράστες καθώς και αυτεπάγγελτη ποινική δίωξή τους. Η διάταξη κρίθηκε αναγκαία, μετά τα πολλαπλά περιστατικά επιθέσεων που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες εναντίον ελεγκτών της ΑΑΔΕ, που έκαναν ελέγχους για έκδοση αποδείξεων.

Η τροπολογία προβλέπει τα εξής:

– Τροποποιούνται/συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 30 του ν.3296/2004, σχετικά με το πλαίσιο των δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων, κινητών και ακινήτων, που πραγματοποιεί σε επείγουσες περιπτώσεις η Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε).

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, ορίζονται:
οι προϋποθέσεις επιβολής του μέτρου των εν λόγω δεσμεύσεων [εκτιμώμενη ζημία του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, κ.λπ.], η διαδικασία δέσμευσης, περιορισμού ή ανάκλησης αυτής, καθώς και το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων κατά του μέτρου κ.λπ.

– Συμπληρώνονται και αντικαθίστανται διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα(ν.2960/2001), στα εξής σημεία:
α. Δίνεται ευρύτερος ορισμός της έννοιας «ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού».
β. Οι ειδικές απαλλαγές βιομηχανοποιημένων καπνών της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 102 του ανωτέρω Κώδικα (απαλλαγή από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης κ.λπ. των βιομηχανοποιημένων καπνών που διατίθενται στο εργατοτεχνικό προσωπικό των καπνοβιομηχανιών) εφαρμόζονται (από 1.3.2018) αναλόγως και για το μείγμα καπνού που περιέχεται στο ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού.

– Η τέλεση των εγκλημάτων των άρθρων 308 έως 311, 333, 361 και 361Α του Ποινικού Κώδικα σε βάρος υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ