Στο σημείο αυτό και μετά από όσα τραγικά ζούμε με την πυρκαγιά της Αττικής, άριστα έπραξε ο πρόεδρος της Ιστρίου Βασίλης Βούκης και θυμίζει στους συντοπίτες του, τον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων. Γιατί την μέρα που δε θα ψάχνουμε συλλογικές ευθύνες και θα αναλαμβάνουμε τις ατομικές μας ευθύνες σε κάθε κακό θα κλαίμε, συλλογικά, λιγότερο…Ας προσέξουν λοιπόν το παρακάτω οι κάτοχοι οικοπέδων και χωραφιών:

« Με την αντιπυρική περίοδο να βρίσκεται σε ισχύ, υπενθυμίζεται στους κατοίκους και τους επαγγελματίες από τις αρμόδιες αρχές η υποχρέωση όλων να καθαρίσουν οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους που έχουν στην ιδιοκτησία τους, προκειμένου να αποφύγουν κινδύνους πυρκαγιάς. Σημειώνεται, ότι η παραπάνω δράση είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η υπ’ αριθ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη και ο Ν.3852/2010 «οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά. Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων – σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους». Η παράλειψη της υποχρέωσης καθαρισμού οικοπέδων συνεπάγεται και τον καταλογισμό της δαπάνης καθαρισμού τους.

Υ. Γ. Και κάποτε, εκτός από την υποχρέωση των  ίδιων των Δήμων να καθαρίζουν τους δικούς τους χώρους, καιρός είναι να πάρουν τα χορτοκοπτικά και το μπλοκάκι προστίμων να καθαρίσουν και όλων των ασυνείδητων  που μετατρέπουν τα χωράφια τους σε προσανάμματα φωτιάς.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ