Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α.

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Ενεργειακή Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στην Ρόδο, με αντικείμενο την εκτέλεση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης: «Προβολή του τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» / Υποέργο 6 με τίτλο «Μηχανισμός Παρακολούθησης και υποστήριξης του έργου Τουριστικής Προβολής» / Δράση 1.1 «Υποστήριξη στην παρακολούθηση και διαχείριση του φυσικού αντικειμένου του έργου», συνολικής διάρκειας πεντέμισι (5,5) μηνών έως τις 31/12/2015.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ