Στην υποβολή αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου για παράλειψη έκδοσης Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό της διαδικασίας και των κριτηρίων στεγαστικής αποκατάστασης των Ρομά προχωρεί ο δικηγόρος κ. Ακης Δημητριάδης, προνομοιακό ακίνητο της οικογένειας του οποίου έχει καταπατηθεί επί σειράν ετών στο Κορακόνερο.
Ο κ. Δημητριάδης δεν δύναται να κινήσει τις διαδικασίες αποβολής των αυθαίρετων καταληψιών αφενός διότι διαρκώς αλλάζουν σημεία κατάληψης επί του ακινήτου και αφετέρου διότι συνεχώς αλλάζουν και τα πρόσωπα.
Επεδίωξε να περιφράξει το ακίνητο αλλά οι καταληψίες έχουν καταστρέψει και την περίφραξη. Σημειώνεται δε ότι ο καταυλισμός έχει μεταφερθεί στο ακίνητό του, μετά την «έξωσή» τους από το όμορο ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Ρόδου.
Πρόκειται εξάλλου να προηγηθεί και η αποστολή εξωδίκων για να κινηθούν επιτέλους οι διαδικασίες αποβολής ενώ ο κ. Δημητριάδης προσανατολίζεται και σε υποβολή μηνύσεων σε ιδιώτες που τον παρουσιάζουν σε σχόλια ψευδώς και συκοφαντικώς να έχει μισθώσει το ακίνητο σε Ρομά!!
Τι έχει κρίνει όμως το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών;
«Ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων ευρισκόμενων εκτός σχεδίου πόλης, στα οποία έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετα εδώ και πολλά χρόνια Έλληνες Ρομά, έχοντας ανεγείρει εντός αυτών πρόχειρα παραπήγματα, ζητούν να αναγνωρισθεί η υποχρέωση των Δήμου Χαλανδρίου, Ελληνικού Δημοσίου και Περιφέρειας Αττικής να τους καταβάλουν από κοινού και εις ολόκληρον τα αιτούμενα με την αγωγή ποσά:
1) ως αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρα 105 και 106 του Εισ.Ν.Α.Κ., για τα εισοδήματα που απώλεσαν κατά τα τελευταία πέντε έτη έως την κατάθεση της αγωγής, λόγω στέρησης της νομής των ακινήτων τους (ειδικότερα της εμπορικής εκμετάλλευσης αυτών ως χώρων στάθμευσης ή ως γηπέδων), η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις και παραλείψεις των οργάνων τους και
2) ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστησαν από την ίδια αιτία.
Θεμελιώνεται ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Εισ.Ν.Α.Κ., προς αποζημίωση των εναγόντων για την προσβολή του προστατευόμενου, με διατάξεις υπέρτερης τυπικής ισχύος (άρθρα 17 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.), δικαιώματος της ιδιοκτησίας τους, εξαιτίας της παράλειψης έκδοσης της προβλεπόμενης στη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του ν. 3212/2003 Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό της διαδικασίας και των κριτηρίων στεγαστικής αποκατάστασης των Ελλήνων Ρομά και της νομοθετικής ρύθμισης του ζητήματος της προσωρινής μετεγκατάστασης των ειδικών κοινωνικών ομάδων, κατά την έννοια της παρ. 11 του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου 3212/2003 και της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 3448/2006, μεταξύ αυτών και των Ρομά, που διαβιούν σε πρόχειρα ή παράτυπα καταλύματα, με σκοπό τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών για τη διαβίωσή τους.
Η παράλειψη νομοθετικής ρύθμισης των ως άνω ζητημάτων αντιβαίνει, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, στην απορρέουσα από τις διατάξεις των άρθρων 14 της Ε.Σ.Δ.Α., στ΄ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 10 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2 του Συντάγματος, με τις οποίες τίθενται κανόνες δικαίου υπέρτερης τυπικής ισχύος, υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση των υφιστάμενων διακρίσεων σε βάρος των Ρομά και την πραγμάτωση της κοινωνικής ένταξής τους, αναγκαίος όρος για την υλοποίηση της οποίας αποτελεί η στεγαστική αποκατάσταση αυτών, υποχρέωση προς την οποία ανταποκρίθηκε μεταγενέστερα με τη ρύθμιση του άρθρου 159 του ν. 4483/2017.
Απορρίπτει για περιουσιακή βλάβη, δεδομένου ότι τα ένδικα ακίνητα ήταν, κατά το κρίσιμο διάστημα, εκτός σχεδίου πόλης, μη άρτια και μη οικοδομήσιμα, και δεν ήταν δυνατή η εμπορική αξιοποίηση αυτών ούτε με τη μίσθωσή τους ως γηπέδων για την πραγματοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων ή ως χώρων στάθμευσης, δεδομένου ότι δεν ήταν δυνατή η έκδοση σχετικής άδειας.
Δέχεται για ηθική βλάβη, λόγω της παράνομης προσβολής του δικαιώματος της ιδιοκτησίας των εναγόντων, η οποία συνίσταται στο ψυχικό άλγος που βίωσαν εξαιτίας της αβεβαιότητας ως προς την άρση της προσβολής αυτού και ως προς την εμπέδωση της νομιμότητας στην εν λόγω περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τη μακρά διάρκεια της στέρησης της νομής των ιδιοκτησιών τους, καθώς επίσης και το πλήθος των ενεργειών στις οποίες προέβησαν προς το σκοπό της προστασίας της περιουσίας τους. Απορρίπτει για Δήμο Χαλανδρίου και Περιφέρεια Αττικής, δεδομένου ότι δεν προέκυψε παράνομη πράξη ή παράλειψη των οργάνων αυτών, η οποία να συνδέεται αιτιωδώς με την επελθούσα στέρηση της νομής των ακινήτων των εναγόντων».

Νέα φωτιά στον καταυλισμό των ρομά στο Κορακόνερο

Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κινητοποιήθηκε χθες το μεσημέρι έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στον καταυλισμό των αθίγγανων στο Κορακόνερο. Για μία ακόμη φορά, πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυπταν όλη την περιοχή, με τους κατοίκους να τηλεφωνούν συνεχώς στην ΠΥΡ, εκφράζοντας την ανησυχία τους.
Όπως αποδείχθηκε, η φωτιά εκδηλώθηκε όταν κάποιος επεχείρησε να κάψει όγκους σκουπιδιών που συσσωρεύονται στην πάνω πλευρά του καταυλισμού, δίπλα στον κεντρικό δρόμο. Λόγω των ανέμων που έπνεαν εκείνη την ώρα στην περιοχή, η φωτιά επεκτάθηκε μέχρι τα παραπήγματα και έκαψε ολοσχερώς ένα από αυτά, ευτυχώς όμως δεν κινδύνευσε κανείς. Κατευθυνόταν δε απειλητικά προς το καρνάγιο και κάποια από τα ελλιμενισμένα σκάφη. Χάρη στην άμεση επέμβαση της ΠΥΡ το συμβάν τέθηκε υπό έλεγχο, διαφορετικά, θα μπορούσε να είχε πάρει διαφορετική τροπή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ένα άτομο και ανακρινόταν στο ανακριτικό τμήμα της ΠΥΡ μέχρι αργά το απόγευμα.
Οι φωτιές στον καταυλισμό των αθίγγανων αποτελούν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο με τους κατοίκους της περιοχής να έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όρια της αντοχής τους.
Ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δωδεκανήσου, κ. Ιωάννης Τσιτσικάς μιλώντας στη «δ» είχε τονίσει το «απροχώρητο» της κατάστασης επισημαίνοντας τον κίνδυνο να σημειωθεί κάποιο επικίνδυνο συμβάν.
«Τα λέμε συνεχώς, έχω προβεί σε ανακοινώσεις στον Τύπο, τίποτε δεν γίνεται. Κατά καιρούς ξεφεύγει η κατάσταση και καίγεται η παρακείμενη βλάστηση ή δημιουργούνται άλλα προβλήματα. Κοντεύω να γίνω γραφικός και δεν θέλω να γίνω προάγγελος κακών… αλλά κάποια στιγμή δεν θα καταφέρουμε να ελέγξουμε την κατάσταση και θα υπάρξουν συνέπειες και ζημιές. Σε εβδομαδιαία βάση (μία ίσως και δύο φορές την εβδομάδα) έχουμε αυτά τα προβλήματα. Καίνε λάστιχα, σκουπίδια ή άλλα, οπότε δημιουργούν μία αποπνικτική ατμόσφαιρα αφού είναι τοξικά. Οι περίοικοι διαμαρτύρονται και με το δίκιο τους. Έχω ζητήσει την παρέμβαση εισαγγελέα, η αστυνομία έρχεται πάντα να μας συνδράμει αλλά δυστυχώς, δεν γίνεται τίποτα…», δήλωσε ο κ. Τσιτσικάς.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ