Ειδήσεις

Νότιο Αιγαίο Αρχιπέλαγος Δημιουργίας: Ερωτήματα που πρέπει άμεσα να απαντηθούν από τον Περιφερειάρχη Ν.Αιγαίου

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  

Δυνάμει του  Άρθρο 16

Κανονισμού Λειτουργίας του  Περιφερειακού Συμβουλίου Ν.Αιγαίου

(ΦΕΚ 2548/Τ.Β./19-9-2012)

 

ΠΡΟΣ

  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ, Κον Γ.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ

2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, Κον Κ. ΜΠΙΖΑ

 

Θέμα: Ερωτήματα που πρέπει  άμεσα να απαντηθούν από τον Περιφερειάρχη Ν.Αιγαίου, Γ. Χατζημάρκο για την υπόθεση της  Προμήθειας και Εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στο οδικό δίκτυο φωτισμού του νησιού της Ρόδου.

 

Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (7.2. 2018) ο  κ. Περιφερειάρχης, Γ.Χατζημάρκος, προέβη σε μια εκτενή παρουσίαση των εξελίξεων που αφορούσαν το διαγωνισμό για την Προμήθεια και Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στο οδικό δίκτυο φωτισμού του νησιού της Ρόδου. Και με μια σειρά από ισχυρισμούς και έγγραφα προσπαθούσε να πείσει το σώμα και νησιώτες μας για την ορθότητα των θέσεων του, καταγγέλλοντας και απειλώντας πολιτικά συμφέροντα τα οποία όμως ποτέ δεν κατονόμασε… ( αν και  του ζητήθηκε από την αντιπολίτευση).

 

Μόλις δυο εβδομάδες αργότερα, εκδόθηκε η υπ’ αρ. 127/2018 απόφαση από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επί της προσφυγής που είχε ασκηθεί για τον εν λόγω διαγωνισμό, η οποία αποδεχόμενη μια σειρά ισχυρισμών (όχι όλους) που αναφέρονται στην προσφυγή ακύρωσε στο σύνολο της τη Διακήρυξη του διαγωνισμού της Περιφέρειας.

 

Προφανώς δεν υπεισερχόμαστε στην νομική διάσταση της υπόθεσης. Δεν  υποκαθιστούμε τις δικαστικές  αρχές, ούτε επιζητούμε την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου μας!

 

Όμως είναι υποχρέωση μας, από τα έδρανα της Μείζονος Αντιπολίτευσης, ( Ν.Αιγαίο- Αρχιπέλαγος Δημιουργίας), και έχοντας επανειλημμένα θέσει τους προβληματισμούς μας και τα ερωτήματα μας στα αρμόδια όργανα ( Περιφερειακό Συμβούλιο και Οικονομική Επιτροπή),   να θέσουμε εκ νέου, συγκεκριμένα πολιτικά ερωτήματα που απορρέουν άμεσα από το σκεπτικό και το διατακτικό της απόφασης αυτής.

 

Ερώτημα Πρώτο:

Στην παράγραφο 45 της απόφασης, η ίδια η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ( Α.Ε.Π.Π.) χαρακτηρίζει τις απαιτήσεις  συμμετοχής στο διαγωνισμό που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.6 και 2.2.9.2 της διακήρυξης ως «φωτογραφικές»!!!!! Πρωτοφανές σε επίσημο κείμενο τέτοιου οργάνου να υπάρχουν τέτοιοι χαρακτηρισμοί.

 

Ερωτάται η  Περιφερειακή Αρχή, τι έχει να πει για αυτό το χαρακτηρισμό; ποιοί ήταν οι «φωτογραφιζόμενοι»; Υπέρ ποίων διέγνωσε η Αρχή ότι τέθηκαν οι συγκεκριμένες απαιτήσεις;

 

Εν τέλει, ποιος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη της εν λόγω «φωτογραφικής» διακήρυξης σύμφωνα με την απόφαση 127/2018 της Α.Ε.Π.Π.  ; Οι υπηρεσίες μας; Εμείς, ως παράταξη, θεωρούμε πως έχουν μεγάλη εμπειρία για να κάνουν τέτοιο λάθος!!!.  Ασκήθηκε μήπως πίεση από κάποιον; Θα αναζητηθούν ευθύνες;

Ερώτημα Δεύτερο:

Στο τέλος της παραγράφου 48 της απόφασης η ίδια η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών λέει ότι παρέλκει η εξέταση των επιχειρημάτων της αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) για το νομικό χαρακτηρισμό της υπό ανάθεση σύμβασης, εάν δηλαδή επρόκειτο για σύμβαση έργου ή σύμβαση προμήθειας, γιατί κανέναν σχετικός ισχυρισμός δεν προβλήθηκε στην προσφυγή.

 

Ερωτάται λοιπόν η Περιφερειακή Αρχή, γιατί ανέδειξε το θέμα του εάν επρόκειτο περί σύμβασης έργου ή προμήθειας, με τόση έμφαση, τόσο κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όσο και μετά, (βλ. π.χ. Δελτίο Τύπου της 16ης Φεβρουαρίου 2018 από το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου),  τη στιγμή μάλιστα που το συγκεκριμένο θέμα δεν τέθηκε καν προς κρίση στο πλαίσιο της προσφυγής; Μήπως ήταν ένα επικοινωνιακό προπέτασμα καπνού, εν όψει της αδυναμίας απάντησης στα άλλα ουσιώδη – όπως αποδείχθηκε – θέματα που υπήρχαν στην προσφυγή;

Ερώτημα Τρίτο:

Στις παραγράφους 49-54 της απόφασης, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών αναλύει το δημόσιο συμφέρον στην περίπτωση του συγκεκριμένου διαγωνισμού και αναδεικνύει την ανάγκη τήρησης της νομιμότητας στις διαγωνιστικές διαδικασίες – ιδίως σε μια διαδικασία που αφορά οδοφωτισμό και συνεπάγεται μεγάλη κατανάλωση ενέργειας και επιβάλλεται η χρήση κατάλληλου εξοπλισμού – και υποστηρίζει ότι η ανάθεση πρέπει να γίνεται σε νομίμως επιλεγέντα ανάδοχο, κάτι που στη περίπτωση της Διακήρυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δεν συμβαίνει και πρέπει να ακυρωθεί η Διακήρυξη στο σύνολο της.

 

Με δεδομένο ότι όπως έχει αναλύσει και η ΕΑΑΔΗΣΥ στο υπ’ αρ. 632/30-1-218 έγγραφο που μας διανεμήθηκε επισήμως από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 16 Φεβρουαρίου 2018, οι αναθέτουσες αρχές (εν προκειμένω η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) έχουν την απόλυτη ευθύνη, σε βαθμό μάλιστα διακριτικής ευχέρειας, για την επιλογή των απαιτήσεων συμμετοχής σε διαγωνισμό,

 

Ερωτάται η Περιφερειακή Αρχή εάν αισθάνεται υπεύθυνη για τις διαγνωσθείσες πλέον παραβάσεις στη Διακήρυξη του διαγωνισμού, οι οποίες όπως προαναφέρθηκε οδήγησαν σε «φωτογραφικές» απαιτήσεις, και εάν προτίθεται να αναλάβει τις ευθύνες της.

 

Να θυμίσουμε δε πως οι εκπρόσωποι της παράταξη μας, στην σχετική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, δεν ψήφισαν το θέμα αυτό καθώς δεν  είχαν λάβει κανένα αρχείο για το θέμα αυτό( δηλ. τεύχη δημοπράτησης, κλπ) προκειμένου να το μελετήσουν  και να τοποθετηθούν.  Για το λόγο αυτό ζήτησαν την αναβολή του που όμως δεν έγινε αποδεκτή και η διακήρυξη του διαγωνισμού ψηφίστηκε μόνο από τα μέλη της παράταξης του Γ.Χατζημάρκου…

Αναμένουμε λοιπόν από τον Περιφερειάρχη Ν.Αιγαίου,  Γ.Χατζημάρκο ξεκάθαρες απαντήσεις επί των ερωτημάτων που θέτουμε. Όσο αυτό δεν γίνεται,  οι επιφυλάξεις μας παραμένουν, ενισχυόμενες μάλιστα από τα ευρήματα της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφύγων στον πρώτο διαγωνισμό!!!»

 

Η Παράταξη

της Μείζονος Μειοψηφίας του Π.Σ. Ν.Αιγαίου

«Ν.Αιγαίο- Αρχιπέλαγος Δημιουργίας»

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου