Ρεπορτάζ

Αγωγή 5 επιστημόνων κατά του Δήμου Ρόδου

Ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς συζητήθηκε χθες η αγωγή αποζημίωσης 5 γνωστών επιστημόνων της Ρόδου κατά του πρώην δήμου Αφάντου και πλέον του καθολικού διαδόχου του δήμου Ρόδου.
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», πρόκειται για τους κ.κ. Δημήτριο Παρασό, αρχιτέκτονα μηχανικό, Κυριάκο Μπαλαλή, αρχιτέκτονα μηχανικό, Κωνσταντίνο Σκιαδόπουλο, πολιτικό μηχανικό, Σταύρο Γιαννά, μηχανολόγο μηχανικό και Πέτρο Χατζή, γεωλόγο.
Ο ήδη καταργηθείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 λόγω συνένωσης με τον εναγόμενο δήμο, τέως Δήμος Αφάντου δημοσίευσε, μεταξύ άλλων και στο υπ’ αριθ. 2131/18-12-2000 Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ, δημόσια προκήρυξη για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Κατασκευή Ανοικτού Αθλητικού Κέντρου Αφάντου» και κάλεσε τους έχοντες τα απαραίτητα προσόντα μελετητές, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Οι ενάγοντες συγκρότησαν για τον σκοπό αυτό μελετητική ομάδα, η οποία κατέθεσε την 5η Ιανουαρίου 2001, νόμιμα, εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη εκπόνησης της εν λόγω μελέτης και ανακηρύχθηκαν εντέλει ανάδοχοι εκπόνησης αυτής.
Συνεπεία της ανακήρυξής τους ως αναδόχων της μελέτης καταρτίστηκε στη συνέχεια σύμβαση μεταξύ εκείνων και του Δήμου Αφάντου και τους ανατέθηκε η μελέτη για την «Κατασκευή Ανοικτού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Αφάντου».
Αντικείμενο της εν λόγω μελέτης ήταν, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, η προέγκριση χωροθέτησης του αθλητικού κέντρου και η εκπόνηση της απαιτούμενης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επιπρόσθετα η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης, της στατικής μελέτης, της μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και της μελέτης διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου για την ανέγερση του αθλητικού κέντρου.
Η εκπόνηση της μελέτης θα γινόταν το αργότερο σε τέσσερις μήνες από την υποβολή της, ενώ ως προς την αμοιβή τους καθορίστηκε με το άρθρο 10° της σύμβασης ότι η προεκτιμώμενη αμοιβή τους θα ανερχόταν στο ποσό των 44.020,55 ευρώ για την αρχιτεκτονική μελέτη, στο ποσό των 14.673,50 ευρώ για τη στατική μελέτη, στο ποσό των 29.347,00 ευρώ για την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και στο ποσό των 4.402,00 ευρώ για την προέγκριση της χωροθέτησης και την περιβαλλοντική μελέτη, πλέον του αναλογούντος στα παραπάνω ποσά Φ.Π.Α.
Σε εκτέλεση της παραπάνω σύμβασης εκπονήθηκε και παραδόθηκε ήδη από το έτος 2002 στις Τεχνικές Υπηρεσίες του τέως Δήμου Αφάντου η προμελέτη του έργου (στάδια Α’ και Β’), με όλες τις αλλαγές και διορθώσεις που συμφωνήθηκαν στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον δήμαρχο και στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών, και εκδόθηκε μάλιστα για τον σκοπό αυτό η υπ’ αριθ. πρωτ. 204/6-3-2003 Βεβαίωση Εκπόνησης Μελέτης, ενώ στη συνέχεια εκπονήθηκαν, παραδόθηκαν και εγκρίθηκαν από τον τέως Δήμο Αφάντου άπασες οι ανατιθέμενες σε εκείνους οριστικές μελέτες (στάδιο Γ’).
Ειδικότερα, με την υπ’ αριθ. 42/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Αφάντου της τέως Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε εντέλει η μελέτη του έργου «Κατασκευή ανοικτού αθλητικού κέντρου Δήμου Αφάντου», προϋπολογισμού 4.000.000 ευρώ, η οποία εκπονήθηκε από τη μελετητική ομάδα των αιτούντων και είχε θεωρηθεί προηγουμένως από τον Σύνδεσμο Ορεινών Δήμων Ρόδου (Σ.Ο.Δ.Ρ.), έναν διαδημοτικό αναπτυξιακό σύνδεσμο που ιδρύθηκε για την τεχνική υποστήριξη Καποδιστριακών Δήμων, όπως ο Δήμος Αφάντου.
Μάλιστα αποφασίστηκε με την ίδια απόφαση, με σκοπό την αποπληρωμή τους η τροποποίηση του προϋπολογισμού του δήμου και η αποδοχή πίστωσης 454.879,94 ευρώ.
Παράλληλα, με την ίδια ως άνω απόφαση ο τέως Δήμος Αφάντου αποφάσισε την εκτέλεση της πρώτης φάσης κατασκευής του αθλητικού κέντρου προϋπολογισμού 617.000 ευρώ, εγχείρημα που στη συνέχεια δεν υλοποίησε, αποκλειστικά για λόγους δικούς του, και προφανώς επέλεξε για τον λόγο αυτό να μην καταβάλει κανένα ποσό για τις έως τότε υπηρεσίες τους, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και διαμαρτυρίες τους, αν και είχαν υποβάλει σχετικό αίτημα και λογαριασμό προς πληρωμή.
Για τον λόγο αυτό επιδόθηκε στον τέως Δήμο Αφάντου η από 21 Δεκεμβρίου 2010 «Εξώδικη κατάθεση πιστοποίησης προς πληρωμή εκτελεσθεισών εργασιών» και συντάχθηκε για τον σκοπό αυτό έκθεση επίδοσης δικαστικής επιμελήτριας.
Ωστόσο, παρά την έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή του αιτήματος, τόσο ο τέως Δήμος Αφάντου όσο και στη συνέχεια ο εναγόμενος, αν και παρήλθαν οι προβλεπόμενες από τον νόμο προθεσμίες, αρνήθηκαν να τους καταβάλουν την ανωτέρω αναφερόμενη νόμιμη και σύμφωνη αμοιβή.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου